Další rozšíření elektronické kartotéky Slovníku středověké latiny

26/9/2019.  Na stránkách elektronické kartotéky Slovníku středověké latiny je nově zájemcům k dispozici poslední dosud chybějící část násloví C (od CONT-) a celé násloví D.