Právě vyšlo: Companion to Central and Eastern European Humanism: The Czech Lands, A–L

22/9 2020. V těchto dnech vydává nakladatelství De Gruyter v rámci řady Companion to Central and Eastern European Humanism první ze dvou svazků věnovaných českým zemím, na kterém se podíleli rovněž pracovníci Kabinetu pro klasická studia FLU.

Kolektivní dílo, jehož hlavní redaktorkou je dr. Lucie Storchová z FLÚ AV ČR, nabízí čtenářům více než 130 jmenných hesel s informacemi o životě, díle a intelektuálních kontaktech autorů spjatých s literárním humanismem v českých zemích mezi lety 1480–1630. Součástí svazku jsou rovněž tři přehledové kapitoly pojednávající o podobách domácího humanismu v jeho jednotlivých etapách a o kulturních podmínkách jeho přejímání a šíření. Součástí autorského kolektivu byli pracovníci Oddělení novolatinských studií KKS Ondřej Podavka, Vojtěch Pelc a Marta Vaculínová, která je rovněž spoluautorkou jedné z přehledových kapitol. Více informací na stránkách nakladatelství.