Právě vyšlo: Jubilate et bibite. Studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant

2/11 2020. U příležitosti 70. narozenin prof. Jana Bažanta (Odd. antické kultury a její recepce KKS) byl vydán gratulační sborník s názvem Jubilate et bibite. Studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant (ed. E. Poláčková - J. Čechvala - D. Čadková - A. Sarkissian, Praha: Filosofia 2020). Obsah sborníku zde, více informací na stránkách nakladatelství.