Databáze Corpus corporum

26/6/ 2017. Elektronická verze Slovníku středověké latiny v českých zemích je od těchto dní dostupná i prostřednictvím databáze Corpus corporum, kterou spravuje universita v Curychu.