Přírůstky knihovny KKS

5/9/ 2017. Zhruba s půlroční periodicitou bude na stránkách knihovny KKS aktualizován seznam nově získaných knih. Aktuálně zde byl ke stažení umístěn soupis nových knih za období leden až srpen 2017.