Časopis Eirene. Studia Graeca et Latina vysoce oceněn studií think-tanku IDEA-CERGE

2/1 2018. Časopis Eirene. Studia Graeca et Latina byl vysoce oceněnen v nové kvantitativní studii z dílny think-tanku IDEA-CERGE jako jeden ze tří skutečně mezinárodních odborných periodik v ČR.

Autoři studie časopis ocenili jako skutečně mezinárodní publikační platformu za nadstandardní podíl publikujících autorů ze zahraničí (a podíl domácích a východoevropských autorů menší než 10 procent). Podobného výsledku dosáhly z domácích časopisů zařazených v databázi Scopus ze všech oborů (v ČR je takových vydávaných časopisů celkem 150) pouze tři časopisy.  Celou studii si lze přečíst či stáhnout zde, zmínka o časopisu Eirene je na s. 29 a na s. 50, z níž vyjímáme: "Pozornost si zaslouží časopis Eirene vydávaný Kabinetem pro klasická studia Filosofického ústavu Akademie věd České republiky, který si z hlediska skladby autorské základny v ničem nezadá s těmi mezinárodními, ač oborově spadá do humanitních věd. Založen byl v roce 1960 a ve Scopusu je od roku 2002. Zároveň je indexován i ve Web of Science. V letech 2013-2016 v něm bylo publikováno 69 článků. Jelikož uveřejňuje výzkum o starověkém Řecku a Římu a klasické tradici v Evropě, vlastně ani nepřekvapí, že nejvíce - 41 % článků je od autorů z Itálie. Nicméně za pozornost stojí, že články od autorů z Česka jsou s podílem 6 % až páté nejčastější za Rakouskem s 16 % a Německem a Maďarskem se 7 %." (s. 50)