Právě vyšlo: Petr Kitzler, Duše a tělo u Tertulliana

22/11 2018. V těchto dnech vyšla v edičním oddělení OIKOYMENH při FLÚ AV ČR kniha Petra Kitzlera Duše a tělo u Tertulliana, jež se zabývá Tertullianovým konceptem lidské duše, který byl do velké míry ovlivněn stoicismem. Kniha je doplněna exkursem a traducianismu v rané církvi a českým překladem vybraných kapitol Tertullianova spisu O duši. Obálka a obsah níže.