Online kartotéka Slovníku středověké latiny rozšířena

12/12 2018. Díky podpoře z programu Strategie AV 21 "Paměť v digitálním věku" byla online kartotéka Slovníku středověké latiny v uplynulých dnech rozšířena o úsek CH-CON. Nyní obsahuje skeny 389.857 lístků. Další růst databázi čeká v průběhu roku 2019.