Právě vyšlo: Hippokratés, Vybrané spisy II

21/12 2018. V těchto dnech vychází v nakladatelství OIKOYMENH druhý svazek Hippokratových vybraných spisů, na nemž se překladem děl Epidemie I a O životosprávě IV neboli O snech podílela i dr. Julie Černá z Odd. středolatinské lexikografie KKS. Více informací zde.