Mezinárodní konference "Hellenism, Early Judaism and Early Christianity: Transmission and Transformation of Ideas", CFP

28/2 2019. Oddělení biblických studií KKS pořádá v rámci řešení grantu GA ČR mezinárodní konferenci "Hellenism, Early Judaism and Early Christianity: Transmission and Transformation of Ideas", jež se uskuteční 12.-13. 2019 září ve Vile Lanna v Praze. Jako keynote speakers vystoupí Anders Klostergaard Petersen (Aarhus) a Ilaria L. E. Ramelli (Oxford), účast přislíbil i Daniel Boyarin (Berkeley). Call for papers zde, deadline pro podávání návrhů příspěvků: 1. květen 2019.