Elektronický katalog knihovny KKS rozšířen o 20 000 záznamů

21/5 2019. V těchto dnech se elektronický katalog knihovny KKS v systému ALEPH rozrostl o cca 20 tis. záznamů. Přehled knihovních jednotek zkatalogizovaných v ALEPHu (prozatím cca 23 tis. záznamů) je dostupný např. zde.