KKS FLÚ AV ČR

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Kabinet pro klasická studia vydává a distribuuje dva odborné časopisy:


Listy filologické – Folia philologica
Časopis pro klasická, středověká a neolatinská studia a pro starší jazykovědnou bohemistiku.

title

Založeno: 1874
ISSN: 0024-4457
Vychází dvakrát ročně (dvě dvojčísla)
Šéfredaktor: PhDr. Martin Svatoš CSc.
Výkonný redaktor: Mgr. Matěj Novotný


Původní domovské stránky časopisu naleznete zde...

 


Eirene. Studia Graeca et Latina

Cizojazyčný časopis pro klasická studia a klasické tradice ve všech oblastech humanitních věd
(divadlo – kulturní historie – archeologie – papyrologie – numismatika atd).

title

Založeno: 1960
ISSN: 0046-1628
Vychází jedenkrát ročně (jedno dvojčíslo)
Šéfredaktor:
PhDr. Petr Kitzler Ph.D.
Výkonný redaktor:
Mgr. Jakub Čechvala Ph.D.