KKS FLÚ AV ČR

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
title12. a 13. září proběhne v Plzni ve spolupráci FF UK a Západočeského muzea konference Rukopisná kultura raného novověku na které přednese příspěvek Komplementarita tisků a rukopisů v oblasti českého kostelního jednohlasu dr. Žůrek z oddělení dokumentace KKS. Více zde...
 

titleJulii Černé z Lexikografického oddělení vyšel překlad hippokratovského spisu O lékaři a O dobrém vystupování v novém výboru nakladatelství OIKOYMENH Hippokratés.Vybrané spisy I. Více zde... a zde...

 

titleNaše partnerská instituce Archive of Performances of Greek and Roman Drama má nový web a odkazuje i na naši databázi inscenací Olympos: http://bit.ly/10C3mux

 

titleOd dubna letošního roku má časopis Eirene. Studia Graeca et Latina novou mezinárodní redakční radu. Aktualizovaný seznam členů, pokyny pro zpracování rukopisů a brzy i obsahy starých čísel naleznete na stránkách časopisu. Redakce zároveň přijímá rukopisy k posouzení a možné publikaci pro číslo 2014 (a částečně ještě 2013)!

 

titleDo obsáhlého lexikonu Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon, společného díla Institutu umění – Divadelního ústavu a Nakladatelství Rakouské akademie věd, které je součástí prestižní řady Theatergeschichte Österreichs (X/6), přispěla v rámci autorského kolektivu hesly z oboru středověkého divadla i Kateřina Vršecká z Kabinetu pro klasická studia. Další informace zde...

 

titleVyšla kolektivní monografie o Antonínu Koniášovi s názvem Krátké věčného spasení upamatování. K životu a době jezuity Antonína Koniáše. Jednotlivé kapitoly jsou prací historiků politických, církevních, kulturních a literárních dějin i odborníků na dějiny filmu a výtvarného umění.
Cílem autorů bylo přiblížit dobu a činnost P. Koniáše i umělecké oblasti, které se dotýkají misionářova působení, resp. jeho pozdější recepce. Jedním z editorů a autorů knihy je i dr. Martin Svatoš z KKS. Více zde...

 

titleNové číslo časopisu Eirene. Studia Graeca et Latina 48, 2012 je věnováno jubileu prof. Jana Bažanta, vedoucího pracovní skupiny antických tradic v české kultuře a bývalého ředitele samostatného Ústavu pro klasická studia AV ČR v letech 1990-1998. Stručný životopis prof. J. Bažanta zde...

 
More Articles...


Page 9 of 14

Show Cart
Your Cart is currently empty.
vratislav_resize.jpg

---------------------------------------------------