Mgr. Bc. Radka Fialová

Foto pracovníka Radka Fialová

fialova@ics.cas.cz
+420 234 612 319

Oddělení biblických studií
doktorandka
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

  • raně křesťanská literatura, zejména literatura 2. století
  • dialog mezi křesťanstvím, judaismem a klasickou kulturou
  • recepce Bible v díle Justina Mučedníka
  • křesťanská symbolika a ikonografie
  • byzantské "drama" Trpící Kristus

Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

academia.edu


Studium

2012- postgraduální studium: Evangelická teologická fakulta UK, obor Biblická teologie - Nový zákon, disertační práce na téma „Justin Mučedník a jeho Bible“, vedoucí práce: doc. Jiří Mrázek

1997-2005 magisterské studium: Filosofická fakulta UK, obor religionistika – řečtina, diplomová práce na téma „Setkání antiky a křesťanství v byzantské tragédii Utrpení Krista“ (Mgr.)

1994-2001 bakalářské studium: Fakulta humanitních studií UK, obor Základy humanitní vzdělanosti (Bc.)

1994 Státní jazyková zkouška všeobecná - němčina


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

2019-          Kabinet klasických studií FLU AV ČR - Biblické centrum

2012-2018   Centrum excelence „Historie a interpretace Bible“ - vědecký pracovník-doktorand

2005-2011   Centrum biblických studií – odborný pracovník V a V

2002-          nakladatelství Vyšehrad – redaktorka

1997-1999   měsíčník Kultura v Praze – korektorka

1995-   překladatelka, korektorka


Granty

2019-2021  GAČR "Přenos a transformace idejí: Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství"

2012-2018  Centrum excelence „Historie a interpretace bible“ (GA ČR) - vědecký pracovník-doktorand

2005-2011  Centrum biblických studií – odborný pracovník V a V


Zahraniční stáže

18. 5. - 2. 6. 2018 "Nahal Refa’im 2018: Exploring the Beginning of Jerusalem ‘s Urban History", Jeruzalém, Izrael - účast na archeologických vykopávkách v "údolí Refájců" (ve spolupraci s ETF UK a Tel Aviv University)

6. - 20. 5. 2017  "Ancient Jerusalem Excavation Project", Izrael - účast na archeologických vykopávkách v City of David, Jeruzalém (ve spolupraci s ETF UK a Tel Aviv University)

2. - 30. 6. 2014 studijní pobyt na Universität Wien (Fachbereichsbibliothek Katholische und Evangelische Theologie) v rámci meziuniverzitních dohod

18. 5. - 6. 6. 2008 studijní pobyt na Humboldt-Universität zu Berlin (Thelogische Fakultät, Seminar für Kirchengeschichte a Seminar für Neues Testament)

15. 6. - 30. 8. 2001 Letní škola novořeckého jazyka, Athény

Každoročně kratší studijní pobyty v univerzitních knihovnách v Německu a Rakousku (Vídeň, Berlín, Heidelberg aj.).


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

"All against Marcion", mezinárodní konference "Priatelia a oponenti / Friends and opponents" (Bratislava, 20.-21.9. 2018)


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

„Tam bude pláč a skřípění zubů.“ Obrazy pekla v raně křesťanské literatuře a umění, XXV. Letní škola klasických studií (Brno, 1.-4. 7. 2017)

"Justin Martyr and his exposition on Psalm 21 LXX", mezinárodní konference „The Greek Isaiah and the Greek Book of Psalms and their reception in the early Christian tradition“ (Olomouc, 15.-16.6. 2017)

„Jakou Bibli znal Justin Mučedník v polovině 2. století“ (Praha, ETF UK, Praha 18. 10. 2016)

„Brevard S. Childs and his Canonical Approach“, v rámci mezinárodního symposia „Old Testament Theology: Current Concepts, Issues, and Methods” (Praha, ETF UK 5.-6. 5. 2016) 

„Justinův výklad Žalmu 22 (21 LXX) (Dial. 97–104)”,  Patristická konference 2015 (Olomouc, CMTF UP, 24.-25. 9. 2015)

„Scripture and the Memoirs of the Apostels. Justin Martyr and His Bible“ - mezinárodní konference „The Process of Authority“, pořádaná Centrem excelence "Historie a interpretace Bible" (8.-10. 5. 2014, Praha, ETF UK)

„Biblická exegeze Justina Mučedníka“, Patristická konference 2013 (20. 9. 2013, Praha, KTF UK)

„Křtěte v živé vodě. Instrukce ke křtu v 7. kapitole Didaché“, Patristická konference 2012 (20.-21. 9. 2012, Olomouc, CMTF UP)


Popularizační činnost

"Posvátná topografie Jeruzaléma", 4. byzantologický den (Praha, 12. 10. 2018)

„Kdo hledá, najde“ aneb Bible a její symbolika, Den otevřených dveří KKS FLÚ AV (Praha, 5. 11. 2015)


Členství v edičních radách

• členka redakční rady nakladatelství Vyšehrad (od r. 2002)


Členství v profesních organizacích a dalších vědeckých grémiích

Patristická společnost České republiky

Český národní byzantologický komitét (2016-2018)

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia


Pracovní témata a rozpracované úkoly

  • recepce Bible v díle apologety Justina Mučedníka
  • Justinův výklad Žalmu 22 (21 LXX) (Dial. 97–106)
  • komentovaný překlad raně křesťanského spisu Didaché neboli Učení dvanácti apoštolů (vyjde v souboru Spisy apoštolských otců)