Mgr. Bc. Radka Fialová Ph.D. - bibliografie

KNIHA

Justin Mučedník a jeho Bible, Praha: Vyšehrad 2018 více informací

 

KAPITOLA V KNIZE / CHAPTER IN A BOOK

„Scripture and the Memoirs of the Apostels. Justin Martyr and His Bible“, in: Jan Dušek - Jan Roskovec (eds.), The Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts, Berlin: De Gruyter 2016, str. 165–178. více informací

O Zjevení Petrově“ (kap. 9.1.2; společně s R. Dostálovou), in: J. A. Dus (ed.), Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokryfy III, Praha: Vyšehrad 2007, str. 321--329.

 

ČLÁNKY / PAPERS

„Písmo“ a „vzpomínky apoštolů“. Bible Justina Mučedníka, Studie a texty Evangelické teologické fakulty 25 (2015/1): Vykládat Bibli. Předpoklady a přísliby teologické exegeze, ISSN (print) 1802-6818, ISSN (on line) 1805-2762, str. 87--101. více informací

„Dvě zprávy o raně křesťanské liturgii. Pokus o analýzu narativní struktury“, Studie a texty Evangelické teologické fakulty 24 (2014/1): Písmo, církev a tradice. Studie k hermeneutice křesťanských tradic 2, ISBN: 978-80-86498-43-0, str. 83–111. více informací

 „Byzantské ,drama´ Trpící Kristus“, in: Divadelní revue 23, č. 1 (2012), ISSN 0862-5409, str. 30–45. více informací

„,Každému podle jeho skutků.´ Boží spravedlnost ve Zjevení Petrově“, in: Kulhánková, M. - Loudová, K. (eds.), Epea pteroenta. Růženě Dostálové k narozeninám, Brno: Host, 2009, ISBN 978-80-7294-320-3, str. 84–96. 

„Podobenství o fíkovníku v etiopském Zjevení Petrově“, in: Studie a texty Evangelické teologické fakulty 10 (2007/1): Výklady a časy. Biblické a hermeneutické studie, ISSN 1802-6818, str. 53–61. více informací

 

RECENZE / REVIEWS

Vom Übersetzen byzantinischer Literatur ins Tschechische. Die neue „Byzantinische Bibliothek“, Byzantinoslavica. Revue internationale des études byzantines 73, 1-2 (2015), ISSN 0007-7712, str. 199--202. více informací

Alena Sarkissian (ed.): Ať múzy promluví. Tři byzantská kvazidramata, in: Listy filologické 136 (2013), ISSN 0024-4457, str. 532--534. více informací

 

PŘEKLADY / TRANSLATIONS

„Zjevení Petrovo (překlad etiopské verze)“ (kap. 9.3), in J. A. Dus (ed.), Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokryfy III, Praha 2007, str. 333-346.

Sidonia Horňanová, „Apokalyptická tradice merkava její implikace pro ranou christologii“ (překlad odborného článku ze slovenštiny pro časopis Teologická reflexe, roč. 2006).

Jan Assman, Smrt jako téma kulturní teorie, Praha: Vyšehrad 2003.

Bernard-Dietrich Haage, Středověká alchymie. Od Zósima k Paracelsovi, 264 str., Praha: Vyšehrad 2001.

 

REDAKCE / EDITED BOOKS

Wolf B. Oerter – Zuzana Vítková (eds.), Rukopisy z Nag Hammádí 5, Praha: Vyšehrad 2018.

Filip Čapek, Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele, Praha: Vyšehrad 2018.

Izaiáš (ediční řada Septuaginta), z řeckého originálu přeložily a komentářem opatřily Gabriela Ivana Vlková a Jana Plátová, Praha: Vyšehrad 2018.

Angelika Berlejung, Náboženské dějiny starověkého Izraele, Praha: Vyšehrad 2017.

Wolf B. Oerter – Zuzana Vítková (eds.), Rukopisy z Nag Hammádí 4, Praha: Vyšehrad 2016.

Israel Finkelstein, Zapomenuté království. Archeologie a dějiny severního Izraele. Z anglického originálu přeložila Marie Čapková, Vyšehrad, Praha 2016, ISBN: 97-880-7429-757-1.

Kniha Ester (ediční řada Septuaginta), z řeckého originálu přeložila Veronika Černušková, komentářem opatřil Petr Chalupa, Praha: Vyšehrad 2016, ISBN: 97-880-7429-644-4.

Ivan Hrůša, Bohové, chrámy, obřady a lidé. Náboženství staré Mezopotámie, Praha: Vyšehrad 2015, ISBN:  9788074295386

Michael Talbot, Antonio Vivaldi, z anglického originálu přeložila Kateřina Novotná, Praha: Vyšehrad 2014, ISBN 978-80-74293-89-4.

Josef Vašica, Literární památky epochy velkomoravské, Praha: Vyšehrad 2014, ISBN 978-80-74292-17-0. 

Petr Pokorný - Ulrich Heckel, Úvod do Nového zákona. Literatura a teologie, z německého originálu přeložili Lucie Kopecká a Pavel Moskala, Praha: Vyšehrad 2013.

Jiří Hoblík, Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami. Nábožensko-filosofické konfrontace, Ústí n. L. 2013.

Vladimír Vavřínek, Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem, Praha: Vyšehrad 2013.

Petr Kitzler (ed.), Příběhy raně křesťanských mučedníků II, Praha 2012.

Wolf B. Oerter (ed.), Rukopisy z Nag Hammádí 3, Praha 2011.

Wolf B. Oerter – Zuzana Vítková (eds.), Rukopisy z Nag Hammádí 2, Praha 2009.

Jiří Hoblík, Proroci, jejich slova a jejich svět, Praha 2009.

Petr Kitzler (ed.), Příběhy raně křesťanských mučedníků, Praha 2009.

Wolf B. Oerter – Petr Pokorný (eds.), Rukopisy z Nag Hammádí 1, Praha 2008.

Jan A. Dus (ed.), Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokryfy III, Praha 2007.

Jan A. Dus (ed.), Příběhy apoštolů. Novozákonní apokryfy II, Praha 2003.