doc. Mgr. Jiří Hoblík Ph.D. - bibliografie


Monografie / Monographs

Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami: Nábožensko-filosofické konfrontace, II, Ústí nad Labem. FF UJEP 2017, ISBN: 978-807561-054-6.

Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami: Nábožensko-filosofické konfrontace, I, Ústí nad Labem. FF UJEP 2012, ISBN: 978-807414-548-3.

Der Streit um die Prophetie, Hamburg: Verlag Dr. Kovač 2012, ISBN: 978-3-8300-6334-6.

Proroci, jejich slova a jejich svět, Praha: Vyšehrad 2009, ISBN: 978807021948.

 

Články / Articles

 

2019

Der Mensch Jeremia am Anfang seines prophetischen Wirkens, Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe II, Berlin: Studium in Israel e.V. 2019, str. 311-315

Jak se válka stala svatou?, Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy, č. 2, 3 (2019), str. 75-85

 

2018

Ein Weg aus der Ausweglosigkeit., in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext:zur Perikopenreihe V. Studium in Israel e.V., Weihenzell: Studium in Israel e.V., 2018, s.


Smrt foinické princezny a příběh jména,
Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy, č. 2, 2 (2018), str. 11–21. on-line


Lutherův rozum
, Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy, č. 1, 2 (2018), str. 7–12. on-line


Vizionáři, snivci a proroci Severní Ameriky: Dějiny a současnost indiánské profetie
, Religio, č. 1, 21 (2018), str. 22–25.

 

 

2017

Wahre Autorität, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext:zur Perikopenreihe IV. Studium in Israel e.V., Weihenzell: Studium in Israel e.V., 2017, str. 244-249.

Utrakvismus v dějinném procesu symbolizace, in: M. Šimsa (ed.), Interpretace a kritika díla Jana Husa, Ústí n. L.: FF UJEP 2017, str. 220–244.

Slava Slavy: Jan Kollar i jevo issledovanije religii Slavjan, Veche 29 (2017), str. 31–37.

Filosofie pro děti podle Nikolaje Nosova, in: týž (ed.), Filosofické procházky českou a ruskou literaturou, Studia Philosophica, 16, Ústí nad Labem 2017, str. 71–86.

Saturnský prapříběh revoluce, Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy, č. 2, 1 (2017), str. 5–17. on-line

Od textu ke zkušenosti (v kontextu Platónovy filosofie a náboženství), Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy, č. 1, 1 (2017), str. 34–41. on-line

 

2016

Wo ist die Transzendenz zu finden?, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext: Zur Perikopenreihe III, plus Gottes Gesalbte: Prieser, Könige, Propheten, Solus Christus neu gelesen. Weihenzell: Studium in Israel e.V., 2016, s. 203–211. on-line

Moudrost po čase své krize – v knize, jíž propůjčila jméno, Teologická reflexe, č. 2, 22 (2016), s. 126–144.

Odluka není rozloučení: Moderní transformace tradičních vzorců vztahu státu a církve, in: M. Šimsa (ed.), Náboženství a filosofie v sekulární společnosti, Ústí n. L.: FF UJEP 2016, str. 61–102.

Africká prorocká hnutí, Religio, č. 1, 19 (2016), str. 2–4.

 

2015

Vernunft und Ergebung, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe II, Weihezell: Studium in Israel 2015, str. 78–86. on-line

The Holy Logos in the Writings of Philo of Alexandria, Communio viatorum, č. 3, 56 (2014), str. 248–266. on-line

Tajemství skrytého Boha: Filosofie náboženství D. Z. Phillipse v návaznosti na L. Wittgensteina. Chron, květen 2015 [elektronicky]. on-line

 

2014

Religioznye korni ponjatija individualnosti u S. Franka: K reabilitacii indiviadualnosti, o kotoroj govorilos ješčo v jevrejskoj drevnosti, Mysl, č. 1, 16 (2014), str. 85–89. on-line

Odluka státu a církve: Pokus o výklad pojmu, Religio, č. 4, 17 (2014), str. 110–112. on-line

Die Vollendung der Freude, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe I, Weihezell: Studium in Israel 2014, str. 211–216. on-line

Filosof Iústinos proroky motivovaný, Teologická reflexe, č. 1, 20 (2014), str. 53–68. on-line

 

2013

Nepředmětná víra předmětem zájmu, in: M. Šimsa (ed.), Nepředmětné výzvy české filosofie, Ústí n. L.: FF UJEP 2013, str. 235–242. on-line

Die Unübertragbarkeit der Schuld und der Reinigungsweg, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 5/2013. Weihezell: Studium in Israel 2013, str. 276–281.

O nenásilí uprostřed násilí (Chelčický a Tolstoj): Aneb setkání mezi 15. a 19. stoletím, Veche 25 (2013), str. 80-90. on-line

Chelčickij i Tolstoj: Filosofija něnasilija, ili vstreča pjatnadcatovo stoletija s děvjatnadcatym, Veche 25 (2013), str. 25–36.

 

2012

Prophetisches Wort angesichts der menschlichen, manchmal auch kollektiven Ziellosigkeit, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 5/2012. Weihezell: Studium in Israel 2012, str. 369–376.

Profétie v raném křesťanství, in: J. A. Dus, (ed.), Proroctví a apokalypsy – Novozákonní apokalypsy III., 2. vyd., Praha: Vyšehrad 2012, str. 57–70.

 

2011

Aufforderung zur Treue, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 4/2011, Weihezell: Studium in Israel 2011, str. 377–382.

 

2010

Pseudoklementinské spisy a jejich svědectví o židokřesťanství, Teologická reflexe č.1 roč. 16/2010, str. 23–41.

 

2009

Osudy osudu, in: VÍRA, NE OSUD (věnováno 80. narozeninám Milana Balabána), Křesťanská revue, č. 6, 79 (2009), str. 27–32.

Přihlášení k vlastnímu poslání a zrození individuality, in: J. Hanuš; J. Vybíral (eds.), Příběhy povolání a obrácení v prorockých textech, Brno: CDK 2009, str. 57–66.

 

2008

České evangelictví: Evangelická církev se letos dožívá 90 let, Dingir, č. 2, 11 (2008), str. 44–46.

Dějinná perspektiva řeči hebrejských proroků a literatury s ní spřízněné, in: P. B. Kůrka aj. (eds.), Angelus Pacis: Sborník k poctě Noemi Rejchrtové, Praha: Historický ústav 2008, str. 85–96.

 

2007

Představa na cestě a v cestě ducha: K Hegelově Fenomenologii ducha jako opoře pro filosofii náboženství, in: J. Kuneš; M. Vrabec, Místo fenomenologie ducha v současném myšlení, Praha: Argo 2007, str. 185–202.

Profétie v raném křesťanství, in: J. A. Dus (ed.), Proroctví a apokalypsy – Novozákonní apokalypsy, III, Praha: Vyšehrad 2007, str. 57–70.

Šibbólaet, Ergo, č. 2, 9 (2007), str. 37–44.

Na periférii vyvstává extáze, v centru se rozum propadá do prázdnoty já, Ergo, 1, roč. 9 (2007), str. 27–35.

 

2006

První smrt aneb Gilgameš a Lévinas, in: J. Kružík; K. Novotný, Emmanuel Lévinas: Filosofie a výchova: Ke stému výročí narození Emmanuela Lévinase, Praha: UK FHS 2006, str. 150–160.

Markofág: K otázce odcizení v konfrontaci s nábožensko-kritickými momenty myšlení Karla Marxe, in: Marx - životnost iluze? Ergo, č. 1, 8 (2006), str. 111–121.

Směřování prorocké tradice raným judaismem a raným křesťanstvím, Zpravodaj SKŽ, č. 56, 2006, str. 45-48.

 

2005

Je ve světě prostor pro náboženskou politiku?, in: J. Hanuš; J. Vybíral, Evropa a její duchovní tvář: Eseje – komentáře – diskuse. Brno: CDK 2005, str. 220–225.

Co byl a je spor o profétii?, in: M. Prudký, M.; Roskovec, J. (eds.). Výklady a vykladači: Studie k biblické hermeneutice, Studie a texty, 9, Jihlava: Mlýn 2005, str. 3–12.

Profétologie: Moderně kritické zkoumání hebrejské profétie, Religio, č. 1, 13 (2005), str. 85–104. online

Sofofilie, Ergo, č. 2, 7 (2005), str. 43-49.

 

2004

Veřejná intimita, Ergo, 1, 6 (2004) [CD-ROM].

 

2003

Alternativy válčení ve Starém zákoně, Teologie a společnost, č. 3, 1 (2003), str. 3–7.

Biblické ukotvení sociálních encyklik Jana Pavla II., in: P. Fiala; J. Hanuš; J. Vybíral (eds.), Sociální nauka Jana Pavla II.: Interdisciplinární analýzy a interpretace, Brno: CDK 2003, str. 38–56.

Bileam: Ein Zeuge der Prophetiegeschichte, Religio, č. 1, 11 (2003), str. 3–34. online

Břemenné dějiny, in: J. Hanuš (ed.), Ekumenické církevní dějepisectví, Brno: CDK 2003, str. 119–123.

 

2002

Maxima prorockého poslání, Zatvrzení (Iz 6), Teologická reflexe, č. 2, 12 (2002), str. 110–137.

Putování ke společné hostině s proroky a s Kristem: O tom, že proroctví není předpověď, Teologický sborník, č. 3, 8 (2002), str. 3–10.

 

2001

Lid Knihy bez Knihy, in: P. Slepička.; V. Süss (eds.) Nová generace ve vědě na prahu milénia, I., Praha 2001, str. 265–268.

 

Recenze / Reviews

Jan Assmann: Religio Duplex. Ägyptische Mysterien und europäische Aufklärung, Reflexe 43 (2012), str. 163–170.

Dějiny Izraele žijícího v Zemi Izrael (Michael Krupp, Osmnáct století Izraele: Od zániku Chrámu do počátků sionismu), Teologická reflexe č. 1, 17 (2011), str. 93–96.

Israel Finkelstein - Neil Asher Silberman: David a Šalomoun, Teologická reflexe, č.1, 16 (2010), str. 93–94.

Editace / Editing

Filosofické procházky českou a ruskou literaturou, Studia Philosophica, 16, Ústí nad Labem 2017.

Překlady / Tranlations

Mircea Eliade, Dějiny náboženského myšlení, IV. díl, Praha: OIKOUMENH, 2007, 2. vydání 2008.

Otto Kaiser, Odkaz alexandrijských Židů: Úvod do deuterokanonických knih Starého zákona, Praha: Vyšehrad 2006.

Walter Gross – Karl-Joseph Kuschel, Bůh a zlo, Praha: Vyšehrad 2005.

Manfred Lurker, Slovník biblických obrazů a symbolů, Praha: Vyšehrad 1999 (část hesel).

Hans Küng – Julia Ching, Křesťanství a náboženství Číny: Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1999 (z něm. orig. Christentum und Chinesische Religion, spolu s V. Liščákem).

Hans Küng – Josef van Ess, Křesťanství a islám: Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1998 (z něm. orig. Christentum und Weltreligionen - Islam, Mnichov 1994, spolu s L. Kropáčkem).

Hans Küng – Hans Bechert, Křesťanství a buddhismus: Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1998 (z něm. orig. Christentum und Weltreligionen - Buddhismus, Mnichov 1984, spolu s D. Zbavitelem).

Hans Küng – Heinrich von Stietencron, Křesťanství a hinduismus: Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1997 (z něm. orig. Christentum und Weltreligionen II, Hinduismus, Mnichov 1984, spolu s D. Zbavitelem).

Rudolf Schnackenburg, Všechno zmůže, kdo věří: Kázání na hoře a Otčenáš, Praha: Vyšehrad 1997 (z něm. orig. Alles kann, der glaubt. Bergpredigt und Vaterunser in der Absicht Jesu, Freiburg i.B. 1992).

Rolf Rendtorff, Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury, Praha: Vyšehrad 1996 (z něm. orig. Altes Testament. Eine Einführung), 4. vyd. 2015.