Mgr. Eliška Poláčková Ph.D.

Foto pracovníka Eliška Poláčková

polackova@ics.cas.cz
+420 234 612 331

Oddělení antické kultury a její recepce
postdoktorandka
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

římské drama a divadlo, středověké drama a divadlo, překlad pro divadlo


Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

academia.edu


Studium

2017: Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury, Ph.D., "Teatralita středověké literatury doby lucemburské" (vedoucí práce prof. Eva Stehlíková), Katedra divadelních studií FF MU

2011: Teorie a dějiny divadla - Latinský jazyk a literatura, Mgr., "Plautův Pseudolus po česku - překlady a inscenace", Katedra divadelních studií a Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

2010: Anglický jazyk a literatura, Bc., "Everyman and Homulus: Analysis of Their Genetic Relation", Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU

2008: Český jazyk a literatura - Latinský jazyk a literatura, Bc., "Balada Karla Jaromíra Erbena Svatební košile - geneze a recepce textu", Ústav českého jazyka a Ústav české literatury a knihovnictví FF MU


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

2016-nyní: Katedra divadelních studií FF MU, asistentka (od 2017 odborná asistentka)
2014-nyní: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, Oddělení antických tradic, doktorandka
2012-2014: Centrum pro inovace uměnovědných studií - Ústav hudební vědy FF MU, odborná pracovnice


Zahraniční stáže

Výuka v rámci programu Erasmus+, Department of Theatre Studies, University in Bergen, 5.–6. 3. 2018

5denní pobyt v Vitterhetsakademiens bibliotek, knihovně švédské akademie věd (Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien), 28. 8.–1. 9. 2017


Pedagogická činnost

  • antické divadlo a drama: Antické divadlo (KDS FF MU), Antické drama a jeho recepce (UKS FF MU), Hippolytos a Faidra (KDS FF MU), Plautova Mostellaria (KDV FF UK), Plautovi Menaechmi (KDV FF UK)
  • středověké divadlo, drama a performativita: Středověké divadlo (KDS FF MU), Teatralita středověku (KDS FF MU, KDV FF UK), Plankty - mezi textem a performancí (KDS FF MU)
  • překlad pro divadlo: Překlad pro divadlo (s doc. Pavlem Drábkem, KDS FF MU), Curculio - překladový seminář (UKS FF MU)

Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

říjen 2018: konferenční příspěvek "Translating ‘Curculio’ For Stage" (společně s Tomášem Weissarem), Ludi Plautini Sarsinates II, Sarsina (Itálie)

říjen 2018: "Liminality of the altar/piece in the Middle Ages. Liturgical and Para-liturgical performances", spoluautorství konferenčního příspěvku (s Janem Klípou) na mezinárodní konferenci Liminality and the Medieval Art II (Centrum raně středověkých studií při Semináři dějin umění FF MU)

září 2018: "‘O Strange Humour!’ Translating Plautus For Performance", konferenční příspěvek na mezinárodní ESSE Conference (KAA FF MU), v rámci bloku organizovaného Pavlem Drábkem a Pascale Drouet "Literary Hermeneutics: Openness In Translating Drama and Verse

červenec 2018: účast na mezinárodní konferenci International Medieval Congress, Leeds (UK), příspěvek: "A Prince or a Pauper?: Staging Noble Lineage in the Coronation Order of Emperor Charles IV"

červenec 2015: účast na mezinárodní konferenci International Medieval Congress, Leeds (UK), příspěvek: "Between Text and Performance: Planctus as Liminal Genre"

červenec 2013: účast na konferenci Triennial Colloquium of the Société Internationale pour l'étude du Théâtre Médiéval, Poznaň (Polsko), příspěvek „Ungeuntarius or the Ointment Seller: omnipresent character in European medieval drama“

červen 2012: účast na konferenci Postgraduate Symposium of Ancient Drama, Oxford a Londýn (UK), příspěvek „The Site-Specific Seneca“

leden 2011: účast na konferenci Tragic Heroines on Ancient and Modern Stage, Coimbra (Portugalsko), příspěvek „Seneca´s Phaedra – A Overpassionate Heroine: Analysis of Hana Burešová´s Faidra“

červenec 2008: účast na Letní škole antického dramatu, European Network of Reasearch and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama, Epidauros (Řecko), přednáška: "Seneca´s Phaedra by Hana Burešová"


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

květen 2018: vyžádaná přednáška "Středověký plankt - mezi textem a performancí" v rámci cyklu Úvod do medievistických disciplín a témat Ústavu řeckých a latinských studií na FF UK
duben 2018: "Středověký plankt - mezi textem a performancí". Vyžádaná přednáška na 65. medievistickém pátku (Ústav PVH a archivnictví, Historický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
prosinec 2017: konferenční příspěvek "Divadelní potenciál Listů heroin", „Roma avrea MMXVII Ovidiovské kontexty a inspirace“ (společně s Eliškou Šolcovou)
říjen 2017: "Teatralita středověku", vyžádaná přednáška v rámci Teatralogické společnosti
září 2015: příspěvek na konferenci Stříbrný Řím (Ústav řeckých a latinských studií FF UK), "Česká divadelní recepce Seneky… aneb Faidra"
listopad 2014: přednáška v ÚČL AVČR, "Staročeské a latinské plankty - mezi textem a performancí"
říjen 2014: příspěvek na doktorandském symposiu v Mikulově (Katedra divadelních studií FF MU), "Performativita českého vrcholného středověku"
březen 2014: přednáška na KDS FF MU, "Středověký Mastičkář třikrát jinak", s prof. Evou Stehlíkovou a dr. Martinem Bažilem


Popularizační činnost

březen 2018: "Nechte si ty svoje fóra... teda fóry". Úskalí překladu římské komedie, přednáška na Dnu s překladem Ostravské univerzity, s Tomášem Weissarem
červenec 2017: přednáškový blok "Antika ve středověké katedrále" (s Mgr. Amálií Bulandrovou) na Letní škole klasických studií „Eikón, imago, simulacrum. Obrazy a vizualita antiky“ v Brně, 1.–4. 7. 2017
listopad 2016: přednáška na Dnu otevřených dveří Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV, "Od Plauta k Donutilovi aneb Otrok v římské komedii" 
listopad 2016: přednáška v cyklu Dějiny divadla v kontextu vývoje západní kultury I, DAMU, "Římské divadlo"
říjen 2016: přednáška v cyklu přednášek pro U3V na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, "Antika v literatuře středověkých Čech"
listopad 2015: přednáška na Dni latiny (ÚŘLS FF UK), "Lotr ‒ šibeničník ‒ budižkničema. Postava otroka v římské komedii"
listopad 2015: přednáška v rámci Dne otevřených dveří KKS FLÚ AV, "Antická literatura jako performance"
červenec 2015: přednáška na Letní škole klasických studií KKS FLÚ AV, "České překlady liturgických děl jako prostředek klášterního vzdělávání"
listopad 2014: přednáška v rámci Dne otevřených dveří KKS FLÚ AV, "Achilles nebo Brad Pitt aneb Jaká antika?"
červen 2014: přednáška na Letní škole klasických studií (KKS FLÚ AV), "Plautův Amfitryon a ti druzí"
květen 2014: přednáška v Centru medievistických studií, Praha, "Středověké divadlo"
červenec 2012: přednáška na Letní škole klasických studií (KKS FLÚ AV), „Plautův Pseudolus po česku“


Členství v profesních organizacích a dalších vědeckých grémiích

Členka Société Internationale pour l’étude du Théâtre Médiéval


Ocenění odbornou komunitou

2. místo v Ceně Evalda Schorma za původní hru, dramatizaci či překlad hry, Divadelní agentura Dilia, 2018 (překlad hry Tita Maccia Plauta "Curculio aneb Darmojed", překl. tým Tomáš Weissar, Eliška Poláčková, Daniela Urbanová, Radek Černoch)

Divadelní grant DILIA 2018 na podporu inscenace vlastního překladu Plautovy komedie Curculio (spolu s Tomášem Weissarem, Danielou Urbanovou a Radkem Černochem)

2. místo ex aequo v Ceně děkana FF MU za vynikající bakalářské, magisterské a doktorské práce za disertační práci "Teatralita středověké literatury doby lucemburské"


Pracovní témata a rozpracované úkoly

  • monografie s edicí bohemikálních planktů
  • výzkum liminality středověkého oltáře v teatralizované liturgii (s dr. Klípou, Ústav dějin umění AV)
  • překlad Plautových komedií pro divadlo (s dr. Danielou Urbanovou, Tomášem Weissarem a Radkem Černochem, ÚKS FF MU)
  • překlad Senekovy tragédie Medea (v rámci připravované kolektivní monografie, s prof. Evou Stehlíkovou a dr. Danielou Čadkovou)
  • organizace Letních škol klasických studií (s dr. Alenou Sarkissian)