Mgr. Hana Šedinová Ph.D. - bibliografie2018

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl I (A-C), druhé, opravené vydání
  Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Dany Martínkové připravili Marcela Bernášková, Helena Businská, Anděla Fialová, Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl a Zuzana Pospíšilová (Silagiová), Turnhout: Brepols 2018 (součást Database of Latin Dictionaries). 

ODBORNÉ STUDIE

 • "From the Dictionary of Medieval Latin: gracocenderius"
  In: Listy filologické, 140, 2017, 3-4, pp. 455-470.

2017

ODBORNÉ STUDIE

 • "Incendula or monedula? An Enigmatic Bird Name in Medieval Latin-Written Sources"
  In: Archivum Latinitatis Medii Aevi (Bulletin du Cange), 74, 2016, pp. 89-109. 
  ISSN: 1376-74-53

 • "Ze Slovníku středověké latiny: sporcia"
  In: Listy filologické, 140, 2017, 1-2, pp. 233-245.

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • "Lidská monstra, drahokamy a živočichové v pozdněstředověkém Vokabuláři zvaném Lactifer"
  (latinská edice a překlad vybraných pasáží)
  In: Lucie Doležalová, Michal Dragoun a Jan Ctibor, Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech, Praha 2017, pp. 205-228. 
  ISBN: 9788088013501

2016

ODBORNÉ STUDIE

 • "The lamia and Aristotle´s Beaver: The Consequences of a Mistranscription"
  In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, LXXIX, 2016, pp. 295-306.

 • "Aristotle´s Carp as Claretus´ Bird comor? Tracing the Origin of One Medieval Term"
  In: Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2 (Graecolatina Pragensia), 2016, pp. 111-123.

 • "Ze Slovníku středověké latiny: calopus"
  In: Listy filologické, 139, 2016, 3-4, pp. 439-447.

 • "Ze Slovníku středověké latiny: asalus a achilon"
  In: Listy filologické, 139, 2016, 1-2, pp. 189-205.

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 23
  (týmový projekt)
  Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Dana Martínková, Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, Praha 2016.
  ISBN: 978-80-87773-40-6

 • "Nelítostný král a láskyplný plebejec. Některé zvláštnosti v péči ptáků o mláďata z pohledu antických a středověkých autorů"
  (studie ve sborníku)
  In: Eva Doležalová, Petr Sommer (edd.), Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, Praha 2016, pp. 210-224.
  ISBN: 978-80-7422-355-6

POPULARIZAČNÍ PŘÍSPĚVKY

 • "Sovy v antických a středověkých textech"
  In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické, 3, 2016, p. 19.2015

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • "Kukačka a kukaččí mládě v antických a středověkých odborných textech"
  (kapitola v knize)
  In: Daniela Dvořáková a kol., Človek a svet zvierat v stredoveku, Bratislava 2015, pp. 93-110.
  ISBN: 978-80-224-1423-4
  (Kapitola je přetiskem stejnojmenné studie, jež byla publikována v časopise Historické štúdie, 48, 2014 - viz níže.)

 • "Spis De animalibus v rukopise Národní knihovny I F 35 a jeho inspirační zdroje"
  (kapitola v knize)
  In: Michal Dragoun - Lucie Doležalová - Adéla Ebersonová (edd.), Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, Praha 2015, str. 147-155.
  ISBN: 978-80-88013-09-9

 • "Lapidář Matouše Berana v rukopise Národní knihovny I F 35"
  (kapitola v knize)
  In: Michal Dragoun - Lucie Doležalová - Adéla Ebersonová (edd.), Ubi est finis huius libri deus scit. Středověké knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, Praha 2015, str. 156-164.
  ISBN: 978-80-88013-09-9


ODBORNÉ STUDIE

 • "Esca eius erant locustae. The Origin and Meaning of the Imaginary Quadruped locusta"
  In: Listy filologické, 138, 2015, 3-4, pp. 231-268.

 • "Rejsek nebo hranostaj? Nový význam Aristotelova termínu mygalé ve středověku"
  In: Listy filologické, 138, 2015, 1-2, pp. 119-146.

 • "Mytologická jména Kákos a Pégasos ve středověkých odborných pramenech"
  In: Auriga-ZJKF, LVII/2, 2015, str. 46-69.


POPULARIZAČNÍ PŘÍSPĚVKY

 • "Chocholouš a skřivan v antických a středověkých textech"
  In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické, 2, 2015, p. 9.2014

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 22
  (týmový projekt)
  Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Dana Martínková, Pavel Nývlt a Hana Šedinová, Praha 2014.
  ISBN: 978-80-87773-17-8


ODBORNÉ STUDIE

 • "Kukačka a kukaččí mládě v antických a středověkých odborných textech"
  In: Historické štúdie, 48, 2014, pp. 137-153.
  ISBN: 978-80-224-1395-4

 • "Ze Slovníku středověké latiny: spongius a rugana"
  In: Listy filologické, 137, 2014, 3-4, pp. 317-325.

 • "Anthův střet s koněm a jeho odraz ve středověkých encyklopediích a glosářích"
  In: Listy filologické, 137, 2014, 1-2, pp. 7-39.

 • "Ze Slovníku středověké latiny: albirus"
  In: Listy filologické, 137, 2014, 1-2, pp. 111-119.

 • "Lstivá, prostopášná a bojechtivá koroptev podle Aristotela a raněkřesťanského Physiologu"
  In: Auriga-ZJKF, LVI/1, 2014, pp. 44-61.


POPULARIZAČNÍ PŘÍSPĚVKY

 • "Co o lelkovi píší antičtí a středověcí autoři"
  In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické, 2, 2014, p. 9.

 • "Co o čápovi píší antičtí a středověcí autoři"
  In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické, 1 (Pták roku 2014: čáp bílý a čáp černý), 2014, p. 3.2013

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Iohannes Aquensis, De monstruosis hominibus - Lidská monstra
  (latinská edice, překlad, úvodní studie česká a italská, komentář a obrazová příloha)
  CXXIV+250 pp. (z toho 32 pp. barevné obrazové přílohy), (Oikúmené) Praha 2013 (Fontes Latini Bohemorum, VIII). Výzkumný záměr MSM 6198959202 "Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty" (Univerzita Palackého v Olomouci).
  ISBN: 978-80-7298-459-6


ODBORNÉ STUDIE

 • "Per errorem ad novum terminum. Alcuni termini di animali creati per incomprensione delle fonti"
  In: Archivum Latinitatis Medii Aevi (Bulletin du Cange), 71, 2013, pp. 223-235.
  ISBN: 978-2-87043-011-8, ISSN: 1376-74-53

 • "Ze Slovníku středověké latiny: fele a furion"
  In: Listy filologické, 136, 2013, 3-4, pp. 475-486.

 • "Vliv egyptské kultury na popis a výklad dudka ve Physiologu"
  In: Listy filologické, 136, 2013, 1-2, pp. 27-57.

 • "Ze Slovníku středověké latiny: abareno a kiloka"
  In: Listy filologické, 136, 2013, 1-2, pp. 223-235.


PŘEKLADY

 • In: Umberto Eco, Dějiny legendárních zemí a míst, Praha 2013

  p. 84: Plinius Starší, Přírodopis XXXIV,41-42
  pp. 85-86: Plinius Starší, Přírodopis XXXVI,95-97
  p. 86: Valerius Maximus, Pamětihodné činy a výroky VIII,14, ext. 5
  pp. 125-127: Plinius Starší, Přírodopis VII,6-26
  pp. 128 a 130: Isidor ze Sevilly, Etymologie XI,3,12-27
  pp. 131-132: O podivuhodných věcech na Východě
  ISBN: 978-80-257-0908-52012

ODBORNÉ STUDIE

 • "La raffigurazione della lamia nel Vocabularius dictus Lactifer e le sue origini antiche e medievali"
  In: Graecolatina Pragensia, 24 (Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 3/2012), 2012, pp. 113-124.
  ISBN: 978-246-2134-0, ISSN: 0567-8269

 • "Ze Slovníku středověké latiny: fatator a fetix"
  In: Listy filologické, 135, 2012, 3-4, pp. 405-413.

 • "Alia terra alios mores postulat. Asijští lidojedi ve Vokabuláři zvaném Lactifer"
  In: Listy filologické, 135, 2012, 1-2, pp. 63-90.


2011

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 21
  (týmový projekt)
  Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Dana Martínková, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká.
  ISBN: 978-80-86791-87-6

 • "Salamandr a jeho podivuhodné vlastnosti v textech antických, středověkých a humanistických učenců"
  (studie ve sborníku)
  In: MUSARUM SOCIUS, jinak též Malý Slavnospis ... ku cti ... Martina Svatoše, k vydání připravili Josef Förster, Petr Kitzler, Václav Petrbok a Hana Svatošová, Praha 2011, pp. 33-49.
  ISBN: 978-80-260-0542-1

 • "A colore, ex moribus, de sono. Některá řecká a latinská jména ryb vytvořená na základě etymologického tropu a similitudine"
  (příspěvek ve sborníku)
  In: Ad honorem Eva Stehlíková, k vydání připravili Pavlína Šípová, Marcela Spívalová a Jan Jiřík, Praha 2011, pp. 427-436.
  ISBN: 978-80-260-0126-3


ODBORNÉ STUDIE

 • "De gustibus non est disputandum. Neobvyklý jídelníček exotických národů ve Vokabuláři zvaném Lactifer"
  In: Listy filologické, 134, 2011, 3-4, pp. 341-366.


2010

 KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • "Isidor ze Sevilly a jeho hledání původu slov"
  (úvodní studie)
  In: Isidor ze Sevilly, Etymologiae X - Etymologie X (Oikumene, Knihovna středověké tradice, XX) Praha 2010, pp. 9-129. Výzkumný záměr MSM 6198959202 "Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty" (Univerzita Palackého v Olomouci).
  ISBN: 978-80-7298-410-7


REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae X - Etymologie X. Překlad a poznámky Lucie Pultrová, úvodní studie Hana Šedinová, bibliografie a rejstřík Lucie Pultrová a Hana Šedinová, redakce předmluvy Lucie Pultrová a Zuzana Silagiová, revize překladu a odpovědná redaktorka Zuzana Silagiová, (Oikumene, Knihovna středověké tradice, XX) Praha 2010, 354 str. ISBN: 978-80-7298-408-4

 • Roger Bacon, De signis - O znacích. Překlad, úvodní studie a poznámky Martin Pokorný. 
  (Oikumene, Knihovna středověké tradice, XVIII) Praha 2010, 326 str. ISBN: 978-80-7298-315-5


2009

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 20
  (týmový projekt)
  Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Dana Martínková, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká. Praha 2009.
  ISBN: 978-80-86791-66-1

 • "Tělesné anomálie v antických a raněstředověkých pramenech"
  (úvodní studie)
  In: Isidor ze Sevilly, Etymologiae XI – Etymologie XI (Oikúmené, Knihovna středověké tradice XVII) Praha 2009, pp. 19–41. Výzkumný záměr MSM 6198959202 "Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty" (Univerzita Palackého v Olomouci).
  ISBN: 978-80-7298-409-1

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XI,3-4 – Etymologie XI,3-4
  (překlad a komentář)
  In: Isidor ze Sevilly, Etymologiae XI – Etymologie XI (Oikúmené, Knihovna středověké tradice, XVII) Praha 2009, pp. 154–183. Výzkumný záměr MSM 6198959202 "Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty" (Univerzita Palackého v Olomouci).
  ISBN: 978-80-7298-409-1


PŘEKLADY

 • In: Umberto Eco, Bludiště seznamů, Praha 2009
  pp. 158-162: Isidor ze Sevilly, Etymologiae XI,3,6-27
  ISBN: 978-80-257-0164-5


REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XI – Etymologie XI. Překlad a poznámky Barbora Kocánová, Hana Šedinová a Lenka Blechová-Čelebić, úvodní studie František Šimon, Hana Šedinová a Lenka Blechová-Čelebić, revize překladu a redakce Lucie Pultrová a Hana Šedinová, (Oikúmené, Knihovna středověké tradice, XVII) Praha 2009, 226 pp. ISBN: 978-80-7298-409-1

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XIX-XX – Etymologie XIX-XX. Překlad a poznámky Iva Adámková, Barbora Kocánová, Kateřina Vršecká a Hana Florianová, úvodní studie Jan Souček, rejstříky Barbora Kocánová a Hana Florianová, revize překladu a redakce Lucie Pultrová a Hana Šedinová, (Oikúmené, Knihovna středověké tradice, XIX) Praha 2009, 388 pp. ISBN: 978-80-7298-408-4


2008

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Tomáš z Cantimpré, De monstris marinis - Mořská monstra
  (latinská edice, překlad, úvodní studie, komentář a italské resumé) 
  422 pp. (z toho 32 pp. barevné a 16 pp. čenobílé obrazové přílohy), (Oikúmené) Praha 2008 (Knihovna středověké tradice, XVI). Výzkumný záměr MSM6198959202 "Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty" (Univerzita Palackého v Olomouci)
  ISBN: 978-80-7298-311-7

 • "Vade ad animalia et disce mores eorum. Basilova a Ambrožova kázání o šesti dnech stvoření jako pramen zoologických knih Tomáše z Cantimpré"
  (studie ve sborníku) 
  In: PULCHRITUDO ET SAPIENTIA. Ad honorem Pavel Spunar, k vydání připravili Zuzana Silagiová, Hana Šedinová a Petr Kitzler, Praha 2008, pp. 141-162.

REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 •  Matthaeus de Cracovia, Tractatus Birgittini - Brigitské traktáty. Latinská edice, překlad, úvod a poznámky Drahomíra Breedveld-Baránková. Redakce překladu Zuzana Silagiová a Petr Kitzler, odpovědná redaktorka Zuzana Silagiová, (Oikúmené, Fontes Latini Bohemorum, VII), Praha 2008, CLVI + 108 str. Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, příjemce Univerzita Palackého v Olomouci, spolupříjemci Filozofický ústav AV ČR v Praze a Masarykova univerzita v Brně. Projekt MŠMT ČR LN00A011. ISBN: 978-80-7298-310-0

 • PULCHRITUDO ET SAPIENTIA. Ad honorem Pavel Spunar (sborník příspěvků k osmdesátinám prof. Pavla Spunara). K vydání připravili Zuzana Silagiová, Hana Šedinová a Petr Kitzler. Praha 2008, 408 str. ISBN: 978-80-254-1863-5

2007

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • "Nomen virtutibus aequas. Některé typy latinských příjmení a přezdívek v antice a ve středověku"
  (studie ve sborníku)
  In: DONUM MAGISTRAE. Ad honorem Dana Martínková, k vydání připravili Zuzana Silagiová, Hana Šedinová a Petr Kitzler, Praha 2007, pp. 94-117.
  ISBN: 978-80-7007-255-4

REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 • DONUM MAGISTRAE. Ad honorem Dana Martínková (sborník příspěvků k osmdesátinám dr. Dany Martínkové). K vydání připravili Zuzana Silagiová, Hana Šedinová a Petr Kitzler. Praha 2007, 360 str. Výzkumný záměr MSM6198959202 "Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty" (Univerzita Palackého v Olomouci). ISBN: 978-80-7007-255-4


2006

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 19
  (týmový projekt)
  Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Hana Florianová, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Kateřina Kvízová, Dana Martínková a Hana Šedinová.
  Praha 2006

 • Quadragesimale Admontense - Quadragesimale admontské
  (týmový projekt)
  Latinská edice, překlad, úvodní studie a poznámky Hana Florianová, Dana Martínková, Zuzana Silagiová a Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 2006, CXVII + 696 pp. (Fontes Latini Bohemorum, VI).
  Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositelé Filozofický ústav AV ČR v Praze a Masarykova univerzita v Brně. Projekt MŠMT ČR LN00A011.
  ISBN: 80-7298-152-8

 • "Expositio jako jeden ze způsobů středověkého etymologizování"
  (studie ve sborníku)
  In: Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové, k vydání připravili H. Krmíčková, A. Pumprová, D. Růžičková a L. Švanda, Brno 2006, pp. 191-198.
  ISBN: 80-86488-35-7
   

ODBORNÉ STUDIE

 • "Mirabilia nebo terribilia? Symbolika mořských monster ve středověku." 
  In: Listy filologické, 129, 2006, 1-2, pp. 83-116.


REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 • Suger, Spisy o Saint-Denis. Překlad, úvodní studie a poznámky Iva Adámková, redakce Lucie Pultrová a Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 2006, 424 str. (Knihovna středověké tradice, XV). Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Filozofický ústav AV ČR v Praze a Masarykova univerzita v Brně. Projekt MŠMT ČR LN00A011. ISBN: 80-7298-155-2


2005

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Drahokamy Svatováclavské kaple
  (monografie)
  222 pp. + 47 pp. barevné přílohy, (Rezek) Praha 2005. 
  ISBN: 80-86027-19-8


ODBORNÉ STUDIE

 • "Mořská monstra v díle Tomáše z Cantimpré a Bartoloměje z Chlumce řečeného Klaret"
  In: Listy filologické, 128, 2005, 3-4, pp. 295-343.


2004

ODBORNÉ STUDIE

 • "La perla nell´esegesi e nei reliquiari medievali"
  In: Listy filologické, 127, 2004, 1-2, pp. 37-53.

 • "Lidská monstra ve Vokabuláři zvaném Lactifer a v dalších středověkých pramenech"
  In: Listy filologické, 127, 2004, 3-4, pp. 237-283. 

 
REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae VI-VII - Etymologie VI-VII. Překlad a poznámky Daniel Korte, předmluva Jan Kalivoda, revize překladu a redakce Lucie Pultrová. Praha 2004, 336 str. (Knihovna středověké tradice, VII). ISBN: 80-7298-101-3

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XII – Etymologie XII. Překlad a poznámky Jana Fuksová, úvodní studie Jana Nechutová, revize překladu a redakce Hana Šedinová a Lucie Pultrová, (Oikúmené) Praha 2004, 252 str. (Knihovna středověké tradice, XII). Grant GA ČR č. 401/00/0133, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze. ISBN: 80-7298-099-8

2003

ODBORNÉ STUDIE

 • "Vocabularius dictus Lactifer: la sua posizione tra le opere medievali riguardanti i mostri umani"
  In: Focus Pragensis, III, 2003, pp. 69-111 + 2 pp. barevné přílohy.
  ISBN: 80-7298-130-7


REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 • Bonaventura, De reductione artium ad theologiam, Unus est magister vester, Christus - Jak přivést umění zpět k theologii, Váš učitel je jeden, Kristus. Překlad, úvodní studie a poznámky Tomáš Nejeschleba, revize překladu Lenka Karfíková a Markéta Koronthályová, redakce Hana Šedinová a Markéta Koronthályová, (Oikúmené) Praha 2003, 167 str. (Knihovna středověké tradice, X). Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositelé Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze a Masarykova univerzita v Brně. Projekt MŠMT ČR LN00A011. ISBN: 80-7298-078-5

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae V - Etymologie V. Překlad, úvodní studie a poznámky Lenka Blechová, revize překladu Lucie Pultrová, redakce Lucie Pultrová a Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 2003, 183 str. (Knihovna středověké tradice, IX). Grant GA ČR č. 401/00/0133, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze. ISBN: 80-7298-060-2

 

2002

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum – Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 18
  (týmový projekt)
  Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Hana Florianová, Kateřina Kvízová, Dana Martínková, Richard Mašek a Hana Šedinová. 
  Praha 2002.
  ISBN: 80-85917-91-2


ODBORNÉ STUDIE

 • "The Rainbow in the Composition Maiestas Domini"
  In: Focus Pragensis, II, 2002, pp. 80-94.
  ISBN: 80-7298-088-2


REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XVIII - Etymologie XVIII. Překlad a poznámky Daniel Korte, předmluva Eva Stehlíková a Jan Souček, redakce Lucie Pultrová. Praha 2002, 144 str. (Knihovna středověké tradice, VIII). Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze a Masarykova univerzita v Brně. ISBN: 80-7298-046-7

 

2001

ODBORNÉ STUDIE

 • "Lux nova et pretiosa. The luminous qualities of precious stones and light in the Cathedral of Saint-Denis" 
  (spoluautorka I. Adámková)
  In: Focus Pragensis, I, 2001, pp. 106-149.
  ISBN: 80-7298-045-9

 • "Quadragesimale admontské. Sbírka kázání pro kající dobu" 
  (spoluautorka Hana Florianová)
  In: Listy filologické, 124, 2001, 1-2, pp. 154-164.


REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 • Filón Alexandrijský, O stvoření světa, O gigantech, O neměnnosti boží. Překlad, úvodní studie a poznámky Miroslav Šedina, redakce Lucie Pultrová a Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 2001, 695 pp.

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XIII-XV - Etymologie XIII-XV. Překlad a poznámky Daniel Korte, předmluva Jan Kalivoda a Jan Souček, redakce Lucie Pultrová. Praha 2001, 348 pp. (Knihovna středověké tradice, VII). Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze a Masarykova univerzita v Brně. ISBN: 80-7298-032-7 

 

2000

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XVI – Etymologie XVI
  Překlad a poznámky (pp. 90-275), úvodní studie "Kameny a drahokamy v antických a raně středověkých pramenech a etymologie jejich jmen" (pp. 11-88), (Oikúmené) Praha 2000, 312 pp. (Knihovna středověké tradice, V).
  Grant GA ČR č. 401/00/0133, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze.
  ISBN: 80-7298-001-7


ODBORNÉ STUDIE

 • "Duha v kompozici Maiestas Domini"
  (studie ve sborníku)
  In: Septuaginta Paulo Spunar oblata (70+2), Praha 2000, pp. 28-37.

 • "Stones in the Ancient and Early-medieval Medicine Scripts"
  In: Listy filologické, 123, 1-2, 2000, pp. 31-39.

 • "The Precious Stones of Heavenly Jerusalem in the Medieval Book Illustration and their Comparison with the Wall Incrustation in St. Wenceslas Chapel"
  In: Artibus et historiae, 41 (XXI), 2000, pp. 31-47.

REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 • Adam Rosacius, Oratio panegyrica de Boemiae reviviscentia - Řeč oslavující ožití Čech. Latinská edice, překlad a úvod Dana Martínková, revize překladu a redakce Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 2000, XXVIII + 255 str. (Fontes Latini Bohemorum, V). Grant GA ČR č. 401/97/0374, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze. ISBN: 80-7298-002-5

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae I-III - Etymologie I-III. Překlad a poznámky Daniel Korte, úvodní studie Jan Kalivoda, redakce Lenka Karfíková. Praha 2000, 384 str. (Knihovna středověké tradice, III). Grant GA ČR č. 401/97/0374, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze. ISBN: 80-86005-97-6

 • Thierry ze Chartres, De sex dierum operibus - O stvoření světa. Překlad, úvodní studie a poznámky Lenka Karfíková, revize překladu a redakce Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 2000, 135 str. (Knihovna středověké stradice, IV). Grant GA ČR č. 401/00/0133, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze. ISBN: 80-86005-94-1

 

1999

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum – Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 17
  (týmový projekt) 
  Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Dana Martínková, Hana Florianová a Hana Šedinová.
  Praha 1999.
  ISBN: 80-85917-61-0


ODBORNÉ STUDIE

 • "The Symbolism of the Precious Stones in St. Wenceslas Chapel"
  In: Artibus et historiae, 39 (XX), 1999, pp. 75-94.
  ISBN: 83-908675-8-3

 • "Drahokamy v latinských bohemikálních rukopisech a v umění středověkých Čech"
  (příspěvek ve sborníku)
  In: Flores scholarium. Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 22.-23. 3. 1999, Brno 1999, pp. 57-65. ISBN: 80-210-2127-6


REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 • Cristannus de Prachaticz, Algorismus prosaycus - Základy aritmetiky. Latinská edice, překlad, úvodní studie a poznámky Zuzana Silagiová, revize překladu a redakce Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 1999, LXXIII + 187 pp. (Fontes Latini Bohemorum, III). Grant GA ČR č. 401/97/0374, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze. ISBN: 80-86005-67-4

 • Cristannus de Prachaticz, De sanguinis minucione - O pouštění krve. Latinská edice, překlad, úvodní studie a poznámky Hana Miškovská-Florianová, revize překladu a redakce Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 1999, LXXVIII + 114 str. (Fontes Latini Bohemorum, IV). Grant GA ČR č. 401/97/0374, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze. ISBN: 80-86005-68-2 

 

1998

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • "Kameny"
  (část knihy)
  In: J. Royt – H. Šedinová, Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křes?anské ikonografii, (Mladá fronta) Praha 1998, pp. 26-78.
  ISBN: 80-204-0740-5

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae IX – Etymologie IX
  (poznámky)
  Překlad a předmluva Irena Zachová, poznámky Irena Zachová a Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 1998, 102 pp. (Knihovna středověké tradice, II).
  Grant GA ČR č. 401/97/0374, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze.
  ISBN: 80-86005-02-7


ODBORNÉ STUDIE

 • „Dum videris, unde ortum est nomen, citius vim eius intellegis“
  In: Listy filologické, 121, 1-2, 1998, pp. 36-63.


REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 • Isidor ze Sevilly, Etymologiae IX – Etymologie IX. Překlad a předmluva Irena Zachová, poznámky Irena Zachová a Hana Šedinová, revize překladu a redakce Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 1998, 102 str. (Knihovna středověké tradice, II). Grant GA ČR č. 401/97/0374, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze. ISBN: 80-86005-02-7

 

1997

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum – Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 16
  (týmový projekt)
  Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Dana Martínková, Jiří Matl, Hana Miškovská a Hana Šedinová.
  Praha 1997.
  ISBN: 80-85917-28-9


ODBORNÉ STUDIE

 • "Smaragd"
  In: Listy filologické, 120, 3-4, 1997, pp. 225-250.

 • "Symbolika drahých kamenů v kapli sv. Václava"
  In: Umění, XLV, 1997, pp. 32-46.


REDAKČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

 • Frater Colda ordinis praedicatorum, Tractatus mystici - Mystické traktáty. Latinská edice a překlad Dana Martínková, předmluva Pavel Spunar, revize překladu a redakce Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 1997, XXVIII + 91 str, 8 str. barevné přílohy (Fontes Latini Bohemorum, I). Grant GA ČR č. 401/97/0374, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze. ISBN: 80-86005-55-0

 • Hugo ze sv. Viktora, De tribus diebus - O třech dnech. Překlad, úvodní studie a poznámky Lenka Karfíková, revize překladu a redakce Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 1997, 183 str. (Knihovna středověké tradice, I). Grant GA ČR č. 401/97/0374, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze. ISBN: 80-86005-61-5

 • Stanislaus de Znoyma, De gracia et peccato. Latinská edice a úvodní studie Zuzana Silagiová, redakce Hana Šedinová, (Oikúmené) Praha 1997, 191 str. (Fontes Latini Bohemorum, II). Grant GA ČR č. 401/97/0374, hlavní nositel Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositel Ústav pro klasická studia AV ČR v Praze. ISBN: 80-86005-57-7

 

1996

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • "Terminologie latine médiévale de minéralogie et langues orientales"
  (studie ve sborníku)
  In: Ibrahim ibn Ya´kub at-Tartushi. Christianity, Islam and Judaism Meet (miscellany of the colloquy), Praha 1996, pp. 115-125.

ČLÁNKY

 • "Drahokamy na svatováclavské koruně"
  In: Kámen, 3, 1996, pp. 161-169.

 

1995

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum – Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 15
  (týmový projekt)
  Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Dana Martínková, Jiří Matl, Hana Miškovská, Hana Šedinová a Irena Zachová.
  Praha 1995.
  ISBN: 80-85917-07-6

ČLÁNKY

 • "Nad Tajemstvím chrámových pokladů"
  (polemika)
  In: Listy filologické, 118, 1995, pp. 111-115.

 • "Zvířata a bájné kameny"
  In: Kámen, 2, 1995, pp. 69-77.


1992

KNIŽNÍ PUBLIKACE

 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum – Slovník středověké latiny v českých zemích, díl II, sešit 14
  (týmový projekt)
  Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Dana Martínková, Jiří Matl, Hana Miškovská a Hana Šedinová.
  Praha 1992.
  ISBN: