Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D.

Foto pracovníka Zdeněk Žalud

zalud@ics.cas.cz
+420 234 612 314

Oddělení novolatinských studií
postdoktorand
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

dějiny medicíny, dějiny astrologie, dvorská kultura, lucemburská dynastie


Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

academia.edu


Studium

1991 – 1995   gymnázium Soběslav

1995 – 2001  Filosofická fakulta Univerzity Karlovy; obory  historie – latina (závěrečná státní zkouška - září 2001)

2002 – 2007  student doktorandského studia na Ústavu českých dějin FF UK, specializace: středověké české dějiny (obhájená dizertační práce: Česká šlechta na dvoře Jana Lucemburského)


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

2017 – dosud Husitské Muzeum v Táboře

2009 – 2016 Zdravotně sociální fakulta JU České Budějovice

2001 – 2009 gymnázium Soběslav, gymnázium Pierra de Coubertina Tábor


Granty

2010–2014: spoluřešitel grantu GAP405/10/0425 - Zbraslavská kronika: kritická komentovaná edice 

2005–2011: spolupráce na výzkumném záměru MSM 0021620827 „České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes“ na FF UK v Praze

2003–2006: spolupráce na doktorandském grantu Centrum a komunikace (řešitel: Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.), MŠMT č. 404/03/H050


Pedagogická činnost

2009 – 2016 Zdravotně sociální fakulta JU České Budějovice - lékařská terminologie, vybrané kapitoly z dějin medicíny a ošetřovatelství; vedení bakalářských a diplomových prací

2001 – 2009 gymnázium Soběslav, gymnázium Pierra de Coubertina Tábor - dějepis, dějepisný seminář, latina

letní semestr 2007/2008 na FF UK výběrová přednáška Česká šlechta ve 13.-14. století a rytířsko-dvorská kultura 


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

2017 Erfurt - Wenzel IV. - Wenceslas IV (1361-1419). Neue Wege zu einem verschütteten König. New Approchoaches to a Superimposed King - referát Practitioners of Astrology in the Central European Territory in the Era of Wenceslas IV

2011 Mickeln bei Düsseldorf - die 3. interdisziplinäre deutsch-tschechische Austauschtagung „Soziale Bindungen und gesellschaftliche Strukturen im späten Mittelalter (14.-16. Jahrhundert)“ - referát Königliche Lehnsträger am Hofe Johanns des Blinden und Karls IV. 

2010 Luxemburg - konference “Die Erbtochter, der fremde Fürst und das Land. Die Ehe Johanns des Blinden und Elisabeths von Böhmen in vergleichender europäischer Perspektive.” - referát Die Verwaltung der mitteleuropäischen Territorien Königs Johann von Luxemburg durch seine Landeshauptleute: Ipso absente regnum Boemie maiori pace fruitur quam presente... 

2010 Rothenberge bei Münster - workshop „Adel und Landesherr: die böhmischen und österreichischen Länder im Hoch- und Spätmittelalter“ - referát Der Adel am Hofe Königs Johann des Blinden: zwischen Konflikt und Kooperation 


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

2016 Praha - Medical Knowledge and Publication Strategies in European Perspective (1500-1800) - referát Dealing with controversy in medical Republic of Letters  

2016 Ústí nad Labem - Orosené dějiny. Ústecká pivní konference 2016 - referát Stýkání a potýkání piva a vína

2015 Poděbrady - Poděbradská éra v zemích Koruny české - referát Antonio Marini z Grenoblu a jeho spisy pro krále Jiřího

24.11. 2015 vyžádaná přednáška v ÚDU AV ČT v cyklu Středověk v pohybu - Rozkvět astrologie ve střední Evropě v 15. století

2013 Praha - Financial Aspects of the Medieval Economy (Fakulta humanitních studií UK) - referát Financiers to the Blind King: Funding the Court of John the Blind (1310–1346). 

2013 Olomouc - Antické tradice v renesanční kultuře (Katedra klasické filologie FF UP Olomouc) - referát Fyziognomie a metoposkopie v kultuře evropské renesance 

2011 Praha - “Royal Court and the Town“ International colloquium (ÚDU AV ČR) - referát  Secretum secretorum and the virtue of precious stones: comments on the interest in divinatory arts (astrology, physiognomy) and magic at the court of Wenceslaus II.

2008 Praha - Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech - referát Královští komorníci, dveřníci a vrátní v lucemburských Čechách

2007 Praha - Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura dvorské společnosti - referát  Tzv. užší dvůr Jana Lucemburského a markrabího Karla


Popularizační činnost

Popularizační články pro časopis Historická revue 2016:

Politik bez škrupúľ. Menej známa tvár Karola IV.  

Úrazy a choroby Karola IV. 

Karol IV. zákonodárca. Úsilie o reformu král´ovstva i ríše. 

Autorská spolupráce na kolektivní monografiích: František Šmahel, Lenka Bobková (edd.), Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha 2012.

Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka a kol., Přemyslovský dvůr: život knížat, králů a rytířů ve středověku, Praha 2014.


Pracovní témata a rozpracované úkoly

Edice a překlad latinského spisu Tadeáše Hájka z Hájku Actio medica... (Ambergae 1594)

Překlad latinského spisu Jeana Baptista Morina, Astrologia Gallica... (Hagae-Comitis 1661)

Překlad latinského spisu Marsilia Ficina De vita longa (součásti spisu De vita libri III)