Mgr. Juraj Franek Ph.D.

Foto pracovníka Juraj Franek

franek@ics.cas.cz, j.franek@mail.muni.cz
+420 549 494 636

Oddělení biblických studií
postdoktorand
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

 • nejstarší řecká apologetika
 • epigrafické doklady starověké magie, zejména proklínací tabulky (defixiones)
 • teorie a metodologie studia náboženství
 • filosofie náboženství

Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

academia.edu

researchgate.net


Studium

2016: Ph.D. (obor Filosofie, disertační práce: "Kritika náboženství v antice a v současnosti", FF MU)

2010: Mgr. (obor Klasický řecký jazyk a literatura, Latinský jazyk a literatura, diplomová práce: "Aristofanove Oblaky", FF MU)

2009: Mgr. (obor Filosofie, diplomová práce: "Recepcia Sókrata v helénistickej a patristickej filozofii", FF MU)


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

1. 1. 2019 - dosud: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR

1. 9. 2012 - dosud: Ústav klasických studií FF MU


Granty

2019-2021: účast na grantovém projektu "Přenos a transformace idejí: Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství", GAČR 19-02741S (hlavní řešitel: doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D.), Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd ČR

2017-2019: účast na grantovém projektu "Prameny novověké vědy", MUNI/G/0835/2016 (hlavní řešitel: doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.), Katedra Filosofie, Masarykova univerzita


Pedagogická činnost

Odborný asistent na Ústavu klasických studií MU, vyučované předměty:

 • Antická filosofie
 • Četba Homéra
 • Četba nejstarší řecké lyriky
 • Četba Platóna
 • Četba Sofoklea
 • Starořecká syntax
 • Úvod do Nového zákona
 • Italský renesanční humanismus
 • Jazyky a písma antického Středomoří

Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

Solomonica Magica (SoMa): Hacia corpus de los amuletos mágicos griegos. Departamento de Filología Clásica e Indoeuropeo, Facultad de Filología, Universidad de Salamanca, 4. 12. 2019.

Inducing and Warding Off Fever in Graeco-Roman Magic. Magic and Medicine in the Ancient World: Interactions, Convergences and Divergencies in a Complicated Romance. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea - Universidad de Zaragoza. Vitoria-Gasteiz, Španělsko, 18.-19. 9. 2019.

Naturalism and Protectionism in the Study of Religions. Department of History and Philosophy of Science, National and Kapodistrian University of Athens, 7. 5. 2019.

Adjuration Formula with ὁρκίζω/adiuro in Greek and Latin Epigraphical Documentation. Symposium Classicum Peregrinum: Blessings and Curses in Antiquity. Lonato di Garda, Itálie, 21.-24. 6. 2018 (spoluautor: Daniela Urbanová).

ὁρκίζω in griechischen epigraphischen Zeugnissen. Institut für Papyrologie, Universität Heidelberg. Heidelberg, Německo, 11. 4. 2018.

Magic on Lead: Simile-Formula on Ancient Greek and Latin Curse Tablets. 15th International Congress of Greek and Latin Epigraphy: Languages – Culture of Writing – Identities in Antiquity. University of Vienna – Austrian Academy of Sciences. Vídeň, Rakousko, 28. 8. - 1. 9. 2017 (spoluautor: Daniela Urbanová).

Cognitive Science of Religion, Ontological Commitment and Evolutionary Debunking Arguments. 5th International Kraków Study of Religions Symposium: Understanding and Explanation in the Study of Religions, in the Memory of Walter Burkert (1931-2015). Jagiellonian University, Kraków, Polsko, 7.-9. 11. 2016.

Vrah, alebo hrdina? Recepcia Bruta mladšieho v talianskom renesančnom humanizme. Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície: Medzinárodná konferencia pri príležitosti sedemdesiatin profesora Daniela Škovieru. Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika, 18.-19. 11. 2016.

Naturalistic Theory of Religion in Pomponazzi's De Incantationibus and its Significance. Portuguese and European Humanism: 5th Centenary of Cicero Lusitanus, Jerónimo Osório (1515-1580). University of Coimbra – University of Lisboa, Coimbra – Lisboa, Portugalsko, 9.-10. 12. 2015.

Return of the Prodigal Son: Cognitive Science of Religion and the Re-Emergence of the Problem of Explanation in the Study of Religions. Religious Ideas & Scientific Thought: McGill Centre for Research on Religion 7th Annual Graduate Student Conference. McGill University, Montréal, Kanada, 25.-26. 9. 2015.

Muse in Homeric Epics: A Cognitive Perspective. Seminars on Ancient Greek Literature and Culture. European Cultural Centre of Delphi, Delfy, Řecko, 2.-12. 8. 2014.

Naturalistic and Sui Generis Approaches to the Phenomenon of Religion. Seminars on Ancient Greek Literature and Culture. European Cultural Centre of Delphi, Delfy, Řecko, 2.-12. 8. 2014.

Il campo semantico di 'nomen' nelle tavole defixionum. Latin Vulgaire – Latin Tardif, 11th International Conference on Late and Vulgar Latin. Universidad de Oviedo, Oviedo, Španělsko, 1.-5. 9. 2014 (spoluautor: Daniela Urbanová).


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

Seal of Solomon in Greek Epigraphy. Hellenism, Early Judaism and Early Christianity: Transmission and Transformation of Ideas, Vila Lanna, Kabinet pro klasická studia Filosofického Ústavu AV ČR, Praha, 12.-13. 9. 2019.  

Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství. Vědecké setkání Ústavu religionistky FF MU, Masarykova univerzita, Brno, 31. 10. 2017.

Omnibus Omnia: The Reception of Socrates in Early Christian Literature. Laetae segetes IV. Masarykova univerzita, Brno, 19.-21. 11. 2014.

Presocratic Philosophy and the Origins of Religion. Laetae segetes III. Masarykova univerzita, Brno, 13.-16. 11. 2012.

Some Methodological Remarks on the Phonology of Ancient Greek. Moderní teorie v klasické filologii a filologii starých jazyků. Masarykova univerzita, Brno, 4.-5. 11. 2011.

Lucretius and the Modern Interdisciplinary Critique of Religion. International Conference on Classical and Byzantine Literature: "Literary crossroads". Masarykova univerzita, Brno, 19.-22. 9. 2010.


Pracovní témata a rozpracované úkoly

 • encyklopedická hesla a další výstupy v rámci grantového projektu "Přenos a transformace idejí: Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství", GAČR 19-02741S (hlavní řešitel: doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D.)