Výběrové řízení na pozici odborná pracovnice / odborný pracovník vědy a výzkumu nebo doktorandka / doktorand v Odd. středolatinské lexikografie KKS

5/11 2021. Ředitel Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici "odborná pracovnice / odborný pracovník vědy a výzkumu" nebo "doktorandka / doktorand" v Oddělení středolatinské lexikografie KKS. Přihlášku zasílejte e-mailem na adresu kks@ics.cas.cz nejpozději do 30. listopadu 2021. Více informací zde.