Dr. Jiří Beneš emeritním vědeckým pracovníkem AV ČR

21/6 2024. Dekret o udělení čestného titulu za celoživotní úspěšnou práci a zásluhy o rozvoj pracoviště a vědního oboru převzal dr. Jiří Beneš z Oddělení biblických studií. Více zde.