Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D.

Foto pracovníka Zdeněk Žalud

zalud@ics.cas.cz, zalud@husitskemuzeum.cz
+420 234 612 314

Department of Neo-Latin Studies
postdoctoral fellow
ASEP
Bibliography

Research focus

history of medicine, history of astrology, court culture, dynasty of Luxembourg


Academic websites profile (academia.edu etc.)

academia.edu


Education

1991 – 1995   grammar school in Soběslav

1995 – 2001  Faculty of Arts, Charles University Prague, History - Classical Philology (Mag., since 2001)

2002 – 2007  Faculty of Arts, Charles University Prague, Medieval History (PhD. Theses: Česká šlechta na dvoře Jana Lucemburského - The Bohemian Nobility at the Court of John the Blind of Luxembourg)


Employment history

since 2017 up to now – Husitské Muzeum v Táboře - Hussite Museum in Tabor

2009 – 2016 Zdravotně sociální fakulta JU České Budějovice - Faculty of Health and Social Sciences, University of South Bohemia in České Budějovice

2001 – 2009 gymnázium Soběslav, gymnázium Pierra de Coubertina Tábor - grammar school in Soběslav, grammar school of Pierre de Coubertin in Tabor


Grants

2010–2014: Researcher in the Grant-Project GAP405/10/0425 - Zbraslavská kronika: kritická komentovaná edice 

2005–2011: Member of the working group MSM 0021620827 „České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes“ at the Faculty of Arts of Charles University in Prague

2003–2006: Researcher in the PhD. Grant-Project "Centrum a komunikace" (leader: Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.), MŠMT č. 404/03/H050


Teaching

2009 – 2016 Zdravotně sociální fakulta JU České Budějovice - Faculty of Health and Social Sciences, University of South Bohemia in České Budějovice - medical terminology, selected chapters from the history of medicine and nursing; leader of Bc. and Mag. theses 

2001 – 2009 grammar school in Soběslav, grammar school of Pierre de Coubertin in Tabor - history, seminar of history, latin

2007/2008 Faculty of Arts, Charles University Prague - series of lectures: Česká šlechta ve 13.-14. století a rytířsko-dvorská kultura 


Conference papers and lectures abroad

2017 Erfurt - Conference Wenzel IV. - Wenceslas IV (1361-1419). Neue Wege zu einem verschütteten König. New Approchoaches to a Superimposed King - paper Practitioners of Astrology in the Central European Territory in the Era of Wenceslas IV

2011 Mickeln bei Düsseldorf - die 3. interdisziplinäre deutsch-tschechische Austauschtagung „Soziale Bindungen und gesellschaftliche Strukturen im späten Mittelalter (14.-16. Jahrhundert)“ - paper Königliche Lehnsträger am Hofe Johanns des Blinden und Karls IV. 

2010 Luxemburg - Conference “Die Erbtochter, der fremde Fürst und das Land. Die Ehe Johanns des Blinden und Elisabeths von Böhmen in vergleichender europäischer Perspektive.” - paper Die Verwaltung der mitteleuropäischen Territorien Königs Johann von Luxemburg durch seine Landeshauptleute: Ipso absente regnum Boemie maiori pace fruitur quam presente... 

2010 Rothenberge bei Münster - Workshop „Adel und Landesherr: die böhmischen und österreichischen Länder im Hoch- und Spätmittelalter“ - paper Der Adel am Hofe Königs Johann des Blinden: zwischen Konflikt und Kooperation 


Conference papers and lectures in the Czech Republic

2016 Prague - Conference "Medical Knowledge and Publication Strategies in European Perspective (1500-1800)" - paper Dealing with controversy in medical Republic of Letters  

2016 Ústí nad Labem - Conference "Orosené dějiny. Ústecká pivní konference 2016" - paper Stýkání a potýkání piva a vína

2015 Poděbrady - Conference "Poděbradská éra v zemích Koruny české" - paper Antonio Marini z Grenoblu a jeho spisy pro krále Jiřího

24.11. 2015 Prague - vyžádaná přednáška v ÚDU AV ČT v cyklu Středověk v pohybu - Rozkvět astrologie ve střední Evropě v 15. století

2013 Prague - Conference "Financial Aspects of the Medieval Economy" (Fakulta humanitních studií UK) - paper Financiers to the Blind King: Funding the Court of John the Blind (1310–1346). 

2013 Olomouc - Conference "Antické tradice v renesanční kultuře" (Katedra klasické filologie FF UP Olomouc) - paper Fyziognomie a metoposkopie v kultuře evropské renesance 

2011 Prague - “Royal Court and the Town“ International Colloquium (ÚDU AV ČR) - paper Secretum secretorum and the virtue of precious stones: comments on the interest in divinatory arts (astrology, physiognomy) and magic at the court of Wenceslaus II.

2008 Prague - Conference Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech - paper Královští komorníci, dveřníci a vrátní v lucemburských Čechách

2007 Prague - Conference Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura dvorské společnosti - paper Tzv. užší dvůr Jana Lucemburského a markrabího Karla


Popularization

Popularization paper for the review Historická revue 2016:

Politik bez škrupúľ. Menej známa tvár Karola IV.  
Úrazy a choroby Karola IV. 
Karol IV. zákonodárca. Úsilie o reformu král´ovstva i ríše. 

Participation, as an author, in collective monography: František Šmahel, Lenka Bobková (edd.), Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha 2012.

Participation, as an author, in collective monography: Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka a kol., Přemyslovský dvůr: život knížat, králů a rytířů ve středověku, Praha 2014.


Current projects

Edition and translation of latin treatise Tadeáš Hájek z Hájku Actio medica... (Ambergae 1594)

Translation of latin treatise Jean Baptiste Morin, Astrologia Gallica... (Hagae-Comitis 1661)

Translation of latin treatise Marsilio Ficino, De vita longa (2nd part of De vita libri III)