Mgr. Bc. Radka Fialová Ph.D.

Foto pracovníka Radka Fialová

fialova@ics.cas.cz
+420 234 612 319

Oddělení biblických studií
postdoktorand
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

 • raně křesťanská literatura, zejména literatura 2. století
 • dialog mezi křesťanstvím, judaismem a klasickou kulturou
 • život a dílo Justina Mučedníka
 • křesťanská symbolika a ikonografie
 • recepce a interpretace Bible v raném křesťanství
 • byzantské "drama" Trpící Kristus

Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

academia.edu


Studium

2012-2019 postgraduální studium: Evangelická teologická fakulta UK, obor Biblická teologie - Nový zákon, disertační práce na téma „Justin Mučedník a jeho Bible“, vedoucí práce: doc. Jiří Mrázek

1997-2005 magisterské studium: Filosofická fakulta UK, obor religionistika – řečtina, diplomová práce na téma „Setkání antiky a křesťanství v byzantské tragédii Utrpení Krista“

1994-2001 bakalářské studium: Fakulta humanitních studií UK, obor Základy humanitní vzdělanosti

1994 Státní jazyková zkouška všeobecná - němčina


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

2019-          Kabinet klasických studií FLU AV ČR - Biblické centrum - postdoktorand

2012-2018   Centrum excelence „Historie a interpretace Bible“ - vědecký pracovník-doktorand

2005-2011   Centrum biblických studií – odborný pracovník V a V

2002-          nakladatelství Vyšehrad – redaktorka

1997-1999   měsíčník Kultura v Praze – korektorka

1995-   překladatelka, korektorka


Granty

2019-2021  GAČR "Přenos a transformace idejí: Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství"

2012-2018  Centrum excelence „Historie a interpretace bible“ (GA ČR) - vědecký pracovník-doktorand

2005-2011  Centrum biblických studií – odborný pracovník V a V


Zahraniční stáže

12. 8. - 1. 9. 2021 Tel Moza Expedition Project - 2021 Season - účast na archeologických vykopávkách v (ve spolupraci s ETF UK a Tel Aviv University) https://www.telmoza.org/2021season

18. 5. - 2. 6. 2018  Nahal Refa’im 2018: Exploring the Beginning of Jerusalem ‘s Urban History, Jeruzalém, Izrael - účast na archeologických vykopávkách v "údolí Refájců" (ve spolupraci s ETF UK
a Tel Aviv University)

6. - 20. 5. 2017  Ancient Jerusalem Excavation Project, Jeruzalém, Izrael - účast na archeologických vykopávkách v City of David, Jeruzalém (ve spolupraci s ETF UK a Tel Aviv University)

2. - 30. 6. 2014 studijní pobyt na Universität Wien (Fachbereichsbibliothek Katholische
und Evangelische Theologie) v rámci meziuniverzitních dohod

18. 5. - 6. 6. 2008 studijní pobyt na Humboldt-Universität zu Berlin (Thelogische Fakultät, Seminar für Kirchengeschichte a Seminar für Neues Testament)

15. 6. - 30. 8. 2001 Letní škola novořeckého jazyka, Athény

Každoročně kratší studijní pobyty v univerzitních knihovnách v Německu a Rakousku (Vídeň, Berlín, Heidelberg aj.).


Pedagogická činnost

Mezi nebem a Evropou - cyklus přednášek o Bibli a dějinách křesťanství pro ateliér didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Suttnara v Plzni (LS 2021)

Slova, postavy a symboly v Bibli - přednáška/seminář pro Katedru divadelní vědy FF UK (LS 2018/2019)


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

All against Marcion, mezinárodní konference Priatelia a oponenti / Friends and opponents
(Bratislava, 20.-21.9. 2018)


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

Proměnlivá tvář velké bohyně v pozdní antice
"Afrodita včera a dnes." Sympozium k metamorfózám antické bohyně - u příležitosti výstavy "Afrodita dnes", pořádané Akademií věd České republiky a Spolkem grafických umělců Hollar
(Praha, 22. 9. 2021)

Rezeption des Elija in der apokryphen Literatur
XXIV. Colloquium biblicum, Internationale Konferenz (Praha, 7. – 8. 4. 2021)

Mezi starobylostí a novostí. Interpretace křesťanství u apologetů 2. století a jejich protivníků.
Věčnost, čas a dějiny v patristickém myšlení. Patristická konference 2020 (Praha, 17.–18. 9. 2020)

The Figure of Socrates and the True Philosophy in the Works of Justin Martyr
Konference Hellenism, Early Judaism and Early Christianity. Transmission and Transformation of Ideas (Praha, 12.-13. 9. 2019)

»Einem jeden nach seinen Werken«: Gerechtigkeit Gottes in der Offenbarung des Petrus
XXVII. Colloquium biblicum, Internationale Konferenz (Praha, 24. – 27. 4. 2019)

Justin Martyr and his exposition on Psalm 21 LXX
Konference The Greek Isaiah and the Greek Book of Psalms and their reception in the early Christian tradition (Olomouc, 15.-16. 6. 2017)

Jakou Bibli znal Justin Mučedník v polovině 2. století (Praha, ETF UK, 18. 10. 2016)

Brevard S. Childs and his Canonical Approach, v rámci mezinárodního symposia Old Testament Theology: Current Concepts, Issues, and Methods (Praha, ETF UK, 5.-6. 5. 2016) 

Justinův výklad Žalmu 22 (21 LXX) (Dial. 97–104)
Patristická konference 2015 (Olomouc, CMTF UP, 24.-25. 9. 2015)

Scripture and the Memoirs of the Apostels. Justin Martyr and His Bible
The Process of Authority, konference pořádaná Centrem excelence "Historie a interpretace Bible" (Praha, ETF UK, 8.-10. 5. 2014)

Biblická exegeze Justina Mučedníka, Patristická konference 2013 (Praha, KTF UK, 20. 9. 2013)

„Křtěte v živé vodě." Instrukce ke křtu v 7. kapitole Didaché
Patristická konference 2012 (Olomouc, CMTF UP,
20.-21. 9. 2012)


Popularizační činnost

Umělecké památky Ravenny, 7. byzantologický den (Praha 28. 5. 2021)
7. byzantologický den

Justin Mučedník a jeho Bible, prezentace knihy, 5. byzantologický den (Praha 31. 5. 2019)

Posvátná topografie Jeruzaléma, přednáška v cyklu Quo vadis, Univerzitní kaple, UJEP Ústí nad Labem (17. 4. 2019) Quo vadis - Kaple Univerzity J. A. Purkyně

Jak Justin Mučedník bránil křesťanství, rozhlasové interview na Radiu Wave (24. 3. 2019)
Hergot! Jak Justin Mučedník bránil křesťanství

Posvátná topografie Jeruzaléma, 4. byzantologický den (Praha, 12. 10. 2018)

„Tam bude pláč a skřípění zubů.“ Obrazy pekla v raně křesťanské literatuře a umění, XXV. Letní škola klasických studií (Brno, 1.-4. 7. 2017)

„Kdo hledá, najde“ aneb Bible a její symbolika, Den otevřených dveří KKS FLÚ AV (Praha, 5. 11. 2015)


Členství v edičních radách

 • členka redakční rady nakladatelství Vyšehrad (od r. 2002)
 • členka redakční rady časopisu Teologická reflexe (od r. 2021)

 

 


Členství v profesních organizacích a dalších vědeckých grémiích

Patristická společnost České republiky

Český národní byzantologický komitét (2016-2018)

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia


Pracovní témata a rozpracované úkoly

 • spor o starobylou moudrost - úvahy o původu křesťanství u raně křesťanských apologetů
 • recepce Bible v díle apologety Justina Mučedníka
 • Justinův výklad Žalmu 22 (21 LXX) (Dial. 97–106)
 • komentovaný překlad raně křesťanského spisu Didaché neboli Učení dvanácti apoštolů
  (vyjde v souboru Spisy apoštolských otců)