Mgr. Bc. Radka Fialová Ph.D. - bibliografie

KNIHA

Justin Mučedník a jeho Bible, Praha: Vyšehrad 2018 více informací

 

KAPITOLA V KNIZE / CHAPTER IN A BOOK

„Scripture and the Memoirs of the Apostels. Justin Martyr and His Bible“, in: Jan Dušek - Jan Roskovec (eds.), The Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts, Berlin: De Gruyter 2016, str. 165–178. více informací

O Zjevení Petrově“ (kap. 9.1.2; společně s R. Dostálovou), in: J. A. Dus (ed.), Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokryfy III, Praha: Vyšehrad 2007, str. 321–329.

 

ČLÁNKY / PAPERS

„Písmo“ a „vzpomínky apoštolů“. Bible Justina Mučedníka, Studie a texty Evangelické teologické fakulty 25 (2015/1): Vykládat Bibli. Předpoklady a přísliby teologické exegeze, ISSN (print) 1802-6818, ISSN (on line) 1805-2762, str. 87–101. více informací

„Dvě zprávy o raně křesťanské liturgii. Pokus o analýzu narativní struktury“, Studie a texty Evangelické teologické fakulty 24 (2014/1): Písmo, církev a tradice. Studie k hermeneutice křesťanských tradic 2, ISBN: 978-80-86498-43-0, str. 83–111. více informací

 „Byzantské ,drama´ Trpící Kristus“, in: Divadelní revue 23, č. 1 (2012), ISSN 0862-5409, str. 30–45. více informací

„,Každému podle jeho skutků.´ Boží spravedlnost ve Zjevení Petrově“, in: Kulhánková, M. - Loudová, K. (eds.), Epea pteroenta. Růženě Dostálové k narozeninám, Brno: Host, 2009, ISBN 978-80-7294-320-3, str. 84–96. 

„Podobenství o fíkovníku v etiopském Zjevení Petrově“, in: Studie a texty Evangelické teologické fakulty 10 (2007/1): Výklady a časy. Biblické a hermeneutické studie, ISSN 1802-6818, str. 53–61. více informací

 

RECENZE / REVIEWS

Vom Übersetzen byzantinischer Literatur ins Tschechische. Die neue „Byzantinische Bibliothek“, Byzantinoslavica. Revue internationale des études byzantines 73, 1-2 (2015), ISSN 0007-7712, str. 199–202. více informací

Alena Sarkissian (ed.): Ať múzy promluví. Tři byzantská kvazidramata, in: Listy filologické 136 (2013), ISSN 0024-4457, str. 532–534. více informací

 

PŘEKLADY / TRANSLATIONS

„Zjevení Petrovo (překlad etiopské verze)“ (kap. 9.3), in J. A. Dus (ed.), Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokryfy III, Praha 2007, str. 333–346.

Sidonia Horňanová, „Apokalyptická tradice merkava její implikace pro ranou christologii“ (překlad odborného článku ze slovenštiny pro časopis Teologická reflexe, roč. 2006).

Jan Assman, Smrt jako téma kulturní teorie, Praha: Vyšehrad 2003.

Bernard-Dietrich Haage, Středověká alchymie. Od Zósima k Paracelsovi, 264 str., Praha: Vyšehrad 2001.

 

REDAKCE / EDITED BOOKS

Žalmy I (ediční řada Septuaginta), z řeckého originálu přeložili Veronika Černušková, Jana Plátová a Ladislav Tichý, komentářem opatřil Petr Chalupa, Praha: Vyšehrad 2019.

Wolf B. Oerter – Zuzana Vítková (eds.), Rukopisy z Nag Hammádí 5, Praha: Vyšehrad 2018.

Filip Čapek, Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele, Praha: Vyšehrad 2018.

Izaiáš (ediční řada Septuaginta), z řeckého originálu přeložily a komentářem opatřily Gabriela Ivana Vlková a Jana Plátová, Praha: Vyšehrad 2018.

Angelika Berlejung, Náboženské dějiny starověkého Izraele, Praha: Vyšehrad 2017.

Wolf B. Oerter – Zuzana Vítková (eds.), Rukopisy z Nag Hammádí 4, Praha: Vyšehrad 2016.

Israel Finkelstein, Zapomenuté království. Archeologie a dějiny severního Izraele. Z anglického originálu přeložila Marie Čapková, Vyšehrad, Praha 2016, ISBN: 97-880-7429-757-1.

Kniha Ester (ediční řada Septuaginta), z řeckého originálu přeložila Veronika Černušková, komentářem opatřil Petr Chalupa, Praha: Vyšehrad 2016, ISBN: 97-880-7429-644-4.

Ivan Hrůša, Bohové, chrámy, obřady a lidé. Náboženství staré Mezopotámie, Praha: Vyšehrad 2015, ISBN:  9788074295386

Michael Talbot, Antonio Vivaldi, z anglického originálu přeložila Kateřina Novotná, Praha: Vyšehrad 2014, ISBN 978-80-74293-89-4.

Josef Vašica, Literární památky epochy velkomoravské, Praha: Vyšehrad 2014, ISBN 978-80-74292-17-0. 

Petr Pokorný - Ulrich Heckel, Úvod do Nového zákona. Literatura a teologie, z německého originálu přeložili Lucie Kopecká a Pavel Moskala, Praha: Vyšehrad 2013.

Jiří Hoblík, Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami. Nábožensko-filosofické konfrontace, Ústí n. L. 2013.

Vladimír Vavřínek, Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem, Praha: Vyšehrad 2013.

Petr Kitzler (ed.), Příběhy raně křesťanských mučedníků II, Praha 2012.

Wolf B. Oerter (ed.), Rukopisy z Nag Hammádí 3, Praha 2011.

Wolf B. Oerter – Zuzana Vítková (eds.), Rukopisy z Nag Hammádí 2, Praha 2009.

Jiří Hoblík, Proroci, jejich slova a jejich svět, Praha 2009.

Petr Kitzler (ed.), Příběhy raně křesťanských mučedníků, Praha 2009.

Wolf B. Oerter – Petr Pokorný (eds.), Rukopisy z Nag Hammádí 1, Praha 2008.

Jan A. Dus (ed.), Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokryfy III, Praha 2007.

Jan A. Dus (ed.), Příběhy apoštolů. Novozákonní apokryfy II, Praha 2003.