doc. Mgr. Jiří Hoblík Ph.D.

Foto pracovníka Jiří Hoblík

hoblik@ics.cas.cz, jirhob@seznam.cz
+420 234 612 319

Oddělení biblických studií
vědecký asistent
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

Na Katedře politologie a filozofie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyučuji religionistiku, filozofii náboženství a etiku. V religionistice se zabývám dějinami náboženského myšlení, teorií studia náboženství, estetikou náboženství, otázkou státu a náboženství a analýzou náboženských textů. Kromě standardních kurzů religionistiky a filozofie náboženství vyučuji rovněž estetiku náboženství, "Stát a náboženství", vedu kurzy "Život a smrt v dějinách náboženství" a "Filosofie lásky". Rovněž se zabývám filosofickou transformací náboženských idejí v novověkém myšlení a antickými zdroji filosofie dějin.

V Kabinetu pro klasická studia Filozofického ústavu Akademie věd České republiky se zabývám zejména raně židovským myšlením, raně křesťanskou literaturou a návazností mezi judaismem a raným křesťanstvím.


Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

academia.edu

www.researchgate.net


Studium

1999-2005 student denního postgraduálního programu na ETF UK, obor religionistika

1995 studijní pobyt v Německu (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 1 semestr)

1993-1994 studijní pobyt v Německu (Philipps Universität Marburg, 2 semestry)

1989-1996 magisterské studium na Evangelické teologické fakultě UK (ETF UK)

1986-1989 studium na Fakultě žurnalistiky UK Praha

1981-1985 studium na gymnáziu Arabská (Praha 6)


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

2012 docent na katedře politologie a filozofie Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem

2008 vědecký asistent ve Filosofickém ústavu AV ČR (Kabinet pro klasická studia)

2005 postdoktorand ve Filosofickém ústavu AV ČR (Kabinet pro klasická studia)

2006 odborný asistent na katedře politologie a filozofie Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem

2003 odborný asistent na katedře společenských věd Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem


Granty

2019–2021 řešitel projektu „Přenos a transformace idejí: Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství", GAČR 19-02741S

2012–2014 inovace kurzu Religionistika I a II, tutor FF/HS v projektu Corona Culturae –  Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP (CZ.1.07/2.2.00/28.0285), MŠMT, OPVK 2.2

2012–2018 odborný spolupracovník v projektu „Centrum excelence“ (P401/12/G168), GAČR

2011 řešitel projektu „Jeruzalém a Athény“, Stimulace ve vědě a výzkumu na FF UJEP

2010 účast na rozvojovém programu „Program na podporu personálního rozvoje vysokých škol“
MŠMT

2005–2011 odborný spolupracovník v projektu „Centrum biblických studií“ (LC 538), MŠMT

2002 řešitel projektu „Současný přístup k hebrejské profétii“ (333/2002/A-TFP/ETF), GAUK


Zahraniční stáže

Studijní pobyty: 2008 Lausanne, 2010 Marburg, 2013 Marburg, 2016 Berlín, 2017 Heidelberg, 2018 Tübingen, 2019 Edinburg, Vídeň

Účast na konferencích:

12.-14. listopadu 2009, Heidelberg, konference “Intelektuelle Redlichkeit (Deutsche Forschungsgemeinschaft, badatelská skupina “Religiöse Individualisierung in historischer Perspektive”)


Pedagogická činnost

Katedra filozofie a humanitních studií (dříve Katedra politologie a filozofie) Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

Some Reflections on How Old Testament Prophecy Became a Historical Factor, 2022 conference of the European Association of Biblical Studies, Toulouse, 4.–7.7.2022

Der Weg zur Zuflucht durch die Geschichte des Judentums (zu Hegels Abhandlung über die Religion des Erhabenen), Mit Gott auf der Flucht: Die Religion in der Klassischen deutschen Philosophie, Neuendetteslau, 16.–18.7.2022

Die vielschichtige Entwicklung des Prophetieverständnisses bei Josephus, Peace and War in Josephus / Friede und Krieg bei Josephus, Komárno 5.5.2022

Power and Powers in Philo of Alexandria: Philo of Alexandria as a Philosophical Interpreter of the Bible, Hellenismus, Early Judaism and Early Christianity. Transmission and Transformation of Ideas, Prague –13. 9. 2019

Proroctví jako prostředek interpretace dějin, Intrabiblical Interpretation of the Former Propehts, Badín (Slovensko) 13. – 15.12.2019

The Pseudo-Clementine Writings as a Document for the Jewish Christianity in the Pagan World, Friends and Opponents: How did Church Fathers write about their friends and opponents, Teologická fakulta Trnavské univerzity v Bratislavě, 20. 9. – 21. 9. 2018

Religious Diversity in Antiquity as a Challenge to Contemporary Philosophy, Philosophy of Religion in a Pluralistic World 22nd European Conference on Philosophy of Religion European Society for Philosophy of Religion (ESPR)  Charles University, Prague 28–31 August 2018

Slava slavy: Jan Kollar i jego issledovanie religii Slavjan, Pjatye meždunarodnye čtenija po istorii russkoj filosofii "Slavjanskaja ideja v istorii i sovemennosti: K 150-letiju slavjanskovo sjezda", St. Petersburg 29. 9. 2017

Das Subjekt als Objekt der Religionsgeschichte, Les objets de l’histoire des religions, 6. 11. 2015 v Ženevě (Švýcarsko)

Last und Gewinn der religiösen Desorientierung, Transforming Religion,  European Society for Philosophy of Religion, 20. konference 28.-31. 8. 2014 v Münsteru (SRN)

Religioznyje korni ponjatija indiviualnosti u S. Franka, konference "Semjon Ljudvigovič Frank: Německij kontext russkoj filosofii", 10. říjina 2013, St. Petersburg

Chelčickij i Tolstoj: O něnasilii posredi nasilija ili vstreča pjatnadcatovo stoletija s děvjatnadcatym, Kulatý stůl: Recepce české kultury v Rusku, 6. května 2013, St. Petersburg

Idol, Mediation und Objektheit, Religion after Metaphysics? 16th conference of the European Society for Philosophy of Religion (ESPR) 1.-4.9. 2006 v Tübingen (SRN)

 


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

The Developement of the Christian Concept of Orientation, Věčnost, čas a dějiny, Praha 18. září 2020

Hodnota hodnocení, filosofické sympozium "Akademický systém", Ústí nad Labem 16. listopadu 2019

Jak se válka stala svatou?, filosofické sympozium "Válka", Ústí nad Labem 25. května 2019

Kam smrti?, filosofické sympozium "Sebevražda", Ústí nad Labem 17. listopadu 2018

Profanace moci jako podmínka moderní republiky, VI. interdisciplinární písecká konference: Reflexe republiky, Písek 18. října 2018

Starozákonní antropologie, Praha 22. května 2018 (Společnost pro filosofickou antropologii)

Die Prophetisierung der Weisheit: Zur Rezeption der jesajanischen Prophetie im Buch der Weisheit, The Greek Isaiah and the Greek Book of Psalms, Olomouc, 15. - 16. června 2018

Smrt foinické princezny, filosofické sympozium "Evropa", Ústí nad Labem, 19. května 2018

Lutherův rozum, filosofické sympozium "Re/forma/ce", Ústí nad Labem 25. listopadu 2017

Moc zdrojem sama sobě?, VI. interdisciplinární písecká konference, Písek 12. října 2017

Bazální prorocké zprávy ve starozákonní literatuře, konference "Proměny proroctví v židovském myšlení", Praha 12. října 2017

Die Prophetisierung der Weisheit: Zur Rezeption der jesajanischen Prophetie im Buch der Weisheit, The Greek Isaiah and the Greek Book of Psalms and their reception in the early Christian tradition, Conference organized as part of the research project GAČR P401/12/G168 History and Interpretatiion of the Bible,  in Olomouc on June 15-16, 2017 (June 15)

Saturnský prapříběh revoluce, filosofické sympozium "Revoluce", Ústí nad Labem 27. května 2017

Commissioning of the prophet to harden the people, Interactions and Interpretation, Conference organized as part of the research project GAČR P401/12/G168 History and Interpretatiion of the Bible  Held at Charles University, Protestant Theological Faculty, Černá 9, P Prague May 4–5, 2017 (May 5)

Textem ke zkušenosti, filosofické sympozium "Filosofický text", Ústí nad Labem 26. listopadu 2016

Opravdu o pravdu?, V. interdisciplinární písecká konference: Jan Hus - Dílo, kontexty, interpretace, Písek, 22. října 2016

Symbolizace „Corpus et Sanguis Domini“, aneb Co měli společného Hus a husitství?, IV. interdisciplinární písecká konference, Písek, 6. října 2015

Odluka církve od laického státu, Úloha filosofie a náboženství v demokracii v českém a evropském myšlení", III. interdisciplinární písecká konference, Písek 9. října 2014

Neználek - filosofie pro děti, konference "Filosofické procházky českou a ruskou literaturou", Ústí nad Labem 30. října 2013

Nepředmětnost víry předmětem myšlení, II. interdisciplinární písecká konference, Písek 10. října 2012

Iústinos a proroci, Patristická konference 2012, Olomouc, 20.-21. září 2012

Osudy osudu, konference při příležžitosti 80. narozenin prof. Milana Balabána, ETF UK, Praha 9.10.2009

Globus se topí v kosmu, konference Kulturní aspekty globalizace: interkulturní a transkulturní dialog, 19.11.2008 (Centrum globálních studií AV ČR)

Pseudoklementinky a jejich svědectví o židokřesťanství, Patristická konference 2008, Olomouc 7.-8.11.2008


Popularizační činnost

Svobodné protestantské stránky (provozování stránek a většina příspěvků)

Úvaha spíš o smíření než o sloupu, Christnet 4. června 2020, on-line http://www.christnet.eu/clanky/6415/uvaha_spis_o_smireni_nez_o_sloupu.url

Tolstoj, Chelčický a Hoblík, Meziprostor, Skalákův mlýn, červenec 2016 (přednáška)

Prorocká tradice dosahující ze starého Izraele do českých dějin, Křesťanská revue 1/2016

Když planeta hyne (Rozhovor o ekologické etice s profesorem Milanem Machovcem). In: Rozpravy/Samenspraak 2001: Člověk a příroda: Bludný kruh?. Heršpice: Eman 2001, str. 46-53

holandsky: De zorg voor het milieu: een ondergeschoven kindje bij kerk en theologie?: interview met, in: P. C. A. Morée; T. Trusina (eds.), Milan Machovec, přel. P. C. A. Moréé, in: Mens en milieu: een vicieuze cirkel? Heršpice: Eman 2001, str. 53-61.

 

Filosofické setkání v Oparně (29.-30.6.2019; 29.-30.6.2018; 23.-24.6.2017; 24.-25.6.2016; 26.-27.6.2015; 20-21.6.2014; 28.-29.6.2013).

 


Členství v edičních radách

Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy


Členství v profesních organizacích a dalších vědeckých grémiích

Deutsche Gesellschaft für die Religionsphilosophie

European Society for Philosophy of Religion

Patristická společnost České republiky

Society for the Philosophy of Sex and Love

Waterloo Institute for Hellenistic Studies

European Association of Biblical Studies

Národní akreditační úřad (hodnotitel)

 


Ocenění odbornou komunitou

Cena rektorky UJEP za nejhodnotnější knihu roku "Proroci, jejich slova a jejich svět" (2009)


Pracovní témata a rozpracované úkoly

Analýza hebrejských textů.

Vztah mudrosloví a filosofie.

Dějiny a recepce hebrejské profétie po dobu raného křesťanství.