Mgr. Juraj Franek Ph.D.

Foto pracovníka Juraj Franek

franek@ics.cas.cz, j.franek@mail.muni.cz
+420 549 494 636

Oddělení biblických studií
postdoktorand
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

 • nejstarší řecká apologetika
 • epigrafické doklady starověké magie, zejména proklínací tabulky (defixiones)
 • teorie a metodologie studia náboženství
 • filosofie náboženství

Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

Academia

ResearchGate

Google Scholar


Studium

2016: Ph.D. (obor Filosofie, disertační práce: "Kritika náboženství v antice a v současnosti", FF MU)

2010: Mgr. (obor Klasický řecký jazyk a literatura, Latinský jazyk a literatura, diplomová práce: "Aristofanove Oblaky", FF MU)

2009: Mgr. (obor Filosofie, diplomová práce: "Recepcia Sókrata v helénistickej a patristickej filozofii", FF MU)


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

1. 1. 2019 - dosud: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR

1. 9. 2012 - dosud: Ústav klasických studií FF MU


Granty

2021-2023: hlavní řešitel grantového projektu "Performativní formule v epigrafických dokumentech antické středomořské tradice", GA21-06319S, Ústav klasických studií, Masarykova univerzita

2019-2021: účast na grantovém projektu "Přenos a transformace idejí: Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství", GAČR 19-02741S (hlavní řešitel: doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D.), Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd ČR

2017-2019: účast na grantovém projektu "Prameny novověké vědy", MUNI/G/0835/2016 (hlavní řešitel: doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.), Katedra Filosofie, Masarykova univerzita


Pedagogická činnost

Odborný asistent na Ústavu klasických studií MU, vyučované předměty:

 • Antická filosofie I-IV
 • Antická magie
 • Četba Homéra
 • Četba nejstarší řecké lyriky
 • Četba Platóna
 • Četba Sofoklea
 • Starořecká syntax
 • Úvod do Nového zákona
 • Italský renesanční humanismus
 • Jazyky a písma antického Středomoří

Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

Apotropaic Amulets in Late Antiquity and Early Byzantium. Department of Byzantine Philology and Folkloristics, National and Kapodistrian University of Athens, Athény, Řecko, 9. 3. 2020.

Bilingual Bronze Amulet from the Collection of Gustave Schlumberger (BNF Schlumberger.190). Magic in Late Antiquity: Objects, Texts and Contexts. The Hebrew University of Jerusalem, Jeruzalém, Izrael, 1.-3. 3. 2020. 

Solomonica Magica (SoMa): Hacia corpus de los amuletos mágicos griegos. Departamento de Filología Clásica e Indoeuropeo, Facultad de Filología, Universidad de Salamanca, Salamanca, Španělsko, 4. 12. 2019.

Inducing and Warding Off Fever in Graeco-Roman Magic. Magic and Medicine in the Ancient World: Interactions, Convergences and Divergencies in a Complicated Romance. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea - Universidad de Zaragoza. Vitoria-Gasteiz, Španělsko, 18.-19. 9. 2019.

Naturalism and Protectionism in the Study of Religions. Department of History and Philosophy of Science, National and Kapodistrian University of Athens. Athény, Řecko, 7. 5. 2019.

Adjuration Formula with ὁρκίζω/adiuro in Greek and Latin Epigraphical Documentation. Symposium Classicum Peregrinum: Blessings and Curses in Antiquity. Lonato di Garda, Itálie, 21.-24. 6. 2018 (spoluautor: Daniela Urbanová).

ὁρκίζω in griechischen epigraphischen Zeugnissen. Institut für Papyrologie, Universität Heidelberg. Heidelberg, Německo, 11. 4. 2018.

Magic on Lead: Simile-Formula on Ancient Greek and Latin Curse Tablets. 15th International Congress of Greek and Latin Epigraphy: Languages – Culture of Writing – Identities in Antiquity. University of Vienna – Austrian Academy of Sciences. Vídeň, Rakousko, 28. 8. - 1. 9. 2017 (spoluautor: Daniela Urbanová).

Cognitive Science of Religion, Ontological Commitment and Evolutionary Debunking Arguments. 5th International Kraków Study of Religions Symposium: Understanding and Explanation in the Study of Religions, in the Memory of Walter Burkert (1931-2015). Jagiellonian University, Kraków, Polsko, 7.-9. 11. 2016.

Vrah, alebo hrdina? Recepcia Bruta mladšieho v talianskom renesančnom humanizme. Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície: Medzinárodná konferencia pri príležitosti sedemdesiatin profesora Daniela Škovieru. Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika, 18.-19. 11. 2016.

Naturalistic Theory of Religion in Pomponazzi's De Incantationibus and its Significance. Portuguese and European Humanism: 5th Centenary of Cicero Lusitanus, Jerónimo Osório (1515-1580). University of Coimbra – University of Lisboa, Coimbra – Lisboa, Portugalsko, 9.-10. 12. 2015.

Return of the Prodigal Son: Cognitive Science of Religion and the Re-Emergence of the Problem of Explanation in the Study of Religions. Religious Ideas & Scientific Thought: McGill Centre for Research on Religion 7th Annual Graduate Student Conference. McGill University, Montréal, Kanada, 25.-26. 9. 2015.

Muse in Homeric Epics: A Cognitive Perspective. Seminars on Ancient Greek Literature and Culture. European Cultural Centre of Delphi, Delfy, Řecko, 2.-12. 8. 2014.

Naturalistic and Sui Generis Approaches to the Phenomenon of Religion. Seminars on Ancient Greek Literature and Culture. European Cultural Centre of Delphi, Delfy, Řecko, 2.-12. 8. 2014.

Il campo semantico di 'nomen' nelle tavole defixionum. Latin Vulgaire – Latin Tardif, 11th International Conference on Late and Vulgar Latin. Universidad de Oviedo, Oviedo, Španělsko, 1.-5. 9. 2014 (spoluautor: Daniela Urbanová).


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

Řecké apotropaické nápisy ve svědectví amuletů pozdně antické Syropalestiny. Ústav řeckých a latinských studií Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a Jednota klasických filologů, Praha, 10. 6. 2021.

Theological Incorectness: Magic and Early Christian Orthodoxy. Ústav klasických studií a Jednota klasických filologů, Brno, 2. 11. 2021 (habilitační přednáška pro veřejnost).

Seal of Solomon in Greek Epigraphy. Hellenism, Early Judaism and Early Christianity: Transmission and Transformation of Ideas, Vila Lanna, Kabinet pro klasická studia Filosofického Ústavu AV ČR, Praha, 12.-13. 9. 2019.  

Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství. Vědecké setkání Ústavu religionistky FF MU, Masarykova univerzita, Brno, 31. 10. 2017.

Omnibus Omnia: The Reception of Socrates in Early Christian Literature. Laetae segetes IV. Masarykova univerzita, Brno, 19.-21. 11. 2014.

Presocratic Philosophy and the Origins of Religion. Laetae segetes III. Masarykova univerzita, Brno, 13.-16. 11. 2012.

Some Methodological Remarks on the Phonology of Ancient Greek. Moderní teorie v klasické filologii a filologii starých jazyků. Masarykova univerzita, Brno, 4.-5. 11. 2011.

Lucretius and the Modern Interdisciplinary Critique of Religion. International Conference on Classical and Byzantine Literature: "Literary crossroads". Masarykova univerzita, Brno, 19.-22. 9. 2010.


Popularizační činnost

Památky pozdně antické a raně byzantské apotropaické magie na území města Brna. Slavnost humanitních věd 2021, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 16. 11. 2021.


Členství v oborových radách

Programové rady (Bc.):

 • Dějiny starověku (Ústav klasických studií, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)
 • Novořecký jazyk a literatura (Ústav klasických studií, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)
 • Klasický řecký jazyk a literatura (Ústav klasických studií, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)

Oborové rady (Ph.D.):

 • Řecká studia (Ústav klasických studií, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)
 • Klasická filologie (Ústav klasických studií, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)

Ocenění odbornou komunitou

 • Cena děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin (2020)

Pracovní témata a rozpracované úkoly

 • encyklopedická hesla a další výstupy v rámci grantového projektu "Přenos a transformace idejí: Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství", GAČR 19-02741S (hlavní řešitel: doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D.)