Informace pro autory - pravidla pro úpravu rukopisů


Informace pro autory stejně jako závazná pravidla, podle nichž je příspěvek před přijetím k publikaci nutno upravit, naleznete zde.