Mgr. Matěj Novotný Ph.D.

Foto pracovníka Matěj Novotný

novotny@ics.cas.cz
+420 234 612 323

Oddělení antické kultury a její recepce
výkonný redaktor časopisu Listy filologické
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

* antické řecké dějiny, právo a náboženství

* recepce antických dějin


Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

Academia.edu


Studium

2010–2018   doktorské studium: Dějiny antického starověku, ÚŘLS, FF UK, Praha
                   disertační práce: Bezbožnost v klasických Athénách

2003–2010   magisterské studium: Historie – Řečtina (tj. starořečtina), ÚŘLS, FF UK, Praha
                   diplomová práce: Andokidova řeč O mystériích: překlad, komentář a úvodní studie

1998–2001   Kulturologie, FF UK, Praha (nedokončeno)

1996–1998   Estetika, FF UK, Praha (nedokončeno)


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

2014–          Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, doktorand (0,5 úvazku)
                   od r. 2016 výkonný redaktor časopisu Listy filologické


Granty

2013            Řešitel, projekt GA UK, č. 232213: Ztráta občanských práv v klasických Athénách


Zahraniční stáže

Říjen 2011 – únor 2012: Semestrální stáž na Ruprecht‐Karls‐Universität Heidelberg, Německo

25. 07. – 13. 08. 2005: JACT Greek Summer School, Bryanston, Anglie


Pedagogická činnost

LS 2014        výuka starořečtiny, ÚFAR, FF UK, Praha


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

19. – 21. 11. 2010  Europaeum 9th Classics Colloqium (Death & the Afterlife) Krakov,
                            název přednášky: The Presence of Death in the Public Space in Classical Athens:
                            Displays and Suppressions


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

30. 1. 2014   Jednota klasických filologů, Praha
                   Udílení a odnímání poct v klasických Athénách

8. 2. 2019     Aristotelská tradice politického myšlení, Praha
                   Žít si podle svého – idea negativní svobody v (athénské) demokracii a její odmítnutí  filosofem


Popularizační činnost

30. 6. 2014   Letní škola historie, Praha
                   Občanská práva ve starověkých Athénách

1. 7. 2017    Letní  škola klasických studií, Brno
                  "Přijmete, Athéňané, Peisistrata příznivě, neboť samotná Athéna mu prokázala
                  největší čest ze všech lidí a přivádí ho zpět na vaši Akropoli" - Boží přítomnost a politická
                  manipulace v archaických Athénách


Členství v edičních radách

členství v redakční radě časopisu Auriga – Zprávy jednoty klasických filologů


Pracovní témata a rozpracované úkoly

* editování časopisu Listy filologické