Nejvýznamnější výstupy vědecké činnosti

Mezi hlavní výstupy pracovníků Kabinetu pro klasická studia, jimiž přispívají k rozvoji poznání ve svých disciplínách na mezinárodní úrovni a rovněž k obohacení a kultivaci českého kulturního prostředí, patří především odborné publikace, monografie, edice, překlady starověkých, středověkých a novolatinských textů a studie publikované v prestižních domácích i zahraničních časopisech a vydavatelstvích (z vydavatelství např. Brepols; Brill; De Gruyter; Herder; Wiley Blackwell; z časopisů např. Archivum Latinitatis Medii Aevi; Athenaeum; Early Science and Medicine; Humanistica Lovaniensia atd.).

Za posledních pět let (2015-2019) pracovníci Kabinetu pro klasická studia publikovali téměř 300 odborných výstupů, z toho 22 odborných knih, téměř 70 odborných článků u nás i v zahraničí (2 impaktované) a přibližně 100 kapitol v knihách (téměř 30 z nich ve světových jazycích); ostatní výstupy zahrnují odborné recenze, překlady atd. KKS uspořádal rovněž více než 10 domácích i zahraničních konferencí, workshopů a letních škol. Kompletní vědeckou produkci pracovníků Kabinetu pro klasická studia seznamenává jednak databáze ASEP AV ČR, jednak bibliografie jednotlivých pracovníků na jejich osobních stránkách. Anglická prezentace, jež představuje Kabinet pro klasická studia a jeho vědecké výstupy v posledních pěti letech (2015-2019), zde.

Z nejvýznamnějších výstupů za posledních pět let (2015–2019) lze zmínit například následující.

Vybrané knihy, kapitoly a studie publikované v zahraničí (abecedně)

 

 

 

 

Bartoň, Josef, „Translation Tradition as a Source of Errors and Clichés in Modern Czech Translations of the New Testament“, in: J. Dušek – J. Roskovec (eds.), The Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts. Berlin – Boston, Walter de Gruyter (Deuterocanonical and Cognate Literature Studies, vol. 27) 2016, s. 337–348. ISBN 978-3-11-037694-4.

Bažant, Jan, „The Classical Tradition and Nationalism. The Art and Architecture of Prague, 1860–1900“, in: Z. M. Torlone – D. Munteanu – D. Dutsch (eds.), A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. Hoboken: Wiley Blackwell 2017, s. 133–145. ISBN 978-1-118-83271-4.

Beneš, Jiří, „J. A. Comenius on Translation and Interpretation of the Bible“, in: W. Goris – M. A. Meyer – V. Urbánek (eds.), Gewalt sei ferne den Dingen. Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. Wiesbaden: Springer 2015, s. 159–168. ISBN 978-3-658-08260-4.

Dus, Jan A., „Die Apostolischen Väter“, in: L. Karfíková – V. Hušek – L. Chvátal (eds.), Gnadenlehre in Schrift und Patristik. Freiburg im Breisgau – Basel – Wien: Herder (Handbuch der Dogmengeschichte, Bd. III, Fasz. 5a [1]) 2016, s. 174–188. ISBN 978-3-451-00708-8.

Dus, Jan A., „Papers or Principles? Ignatius of Antioch on the Authority of the Old Testament“, in: J. Dušek – J. Roskovec (eds.), The Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts. Berlin – Boston, Walter de Gruyter (Deuterocanonical and Cognate Literature Studies, vol. 27) 2016, s. 151–163. ISBN 978-3-11-037694-4.

Fialová, Radka, „Scripture and the ,Memoirs of the Apostels‘. Justin Martyr and His Bible“, in: J. Dušek – J. Roskovec (eds.), The Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts. Berlin – Boston, Walter de Gruyter (Deuterocanonical and Cognate Literature Studies, vol. 27) 2016, s. 165–178. ISBN 978-3-11-037694-4.

Förster, Josef, „A Czech Contribution to the Theme of Maurikian in Neo-Latin Drama“, in: Humanistica Lovaniensia 65, 2016, s. 367–381.

Franek, Juraj, „The Reception of Socrates in Tertullian“, in: C. Moore (ed.), Brill’s Companion to the Reception of Socrates. Leiden: Brill 2019, s. 435–452. ISBN 978-90-04-39674-6.

Kitzler, Petr, From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae: Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church. Berlin – Boston: Walter de Gruyter 2015 (Arbeiten zur Kirchengeschichte, Bd. 127), XIV + 159 s. ISBN 978-3-11-041942-9.

Kitzler, Petr, „Tertullian“, in: L. Karfíková – V. Hušek – L. Chvátal (eds.), Gnadenlehre in Schrift und Patristik. Freiburg im Breisgau – Basel – Wien: Herder (Handbuch der Dogmengeschichte, Bd. III, Fasz. 5a [1]) 2016, s. 265–281. ISBN 978-3-451-00708-8.

Kitzler, Petr, „Tertullian’s Concept of the Soul and His Corporealistic Ontology“, in: J. Lagouanère – S. Fialon (eds.), Tertullianus Afer. Tertullien et la littérature chrétienne d’Afrique. Turnhout: Brepols (Instrumenta Patristica et Mediaevalia, 70) 2015, s. 43–62. ISBN 978-2-503-55578-2.

Kitzler, Petr, „Traducianism“, in: P. J. J. van Geest – B. J. Lietaert Peerbolte – D. Hunter (eds.), Brill Encyclopedia of Early Christianity Online. Leiden: Brill 2019, <http://dx.doi.org/10.1163/2589-7993_EECO_SIM_00003514>, on-line.

Kocánová, Barbora, „The Sublunary Phaenomena as a Subject of Medieval Academic Discussion. Meteorology and the Prague University Disputationes de Quolibet“, in: Early Science and Medicine 22, 2017, s. 72–102.

Sarkissian, Alena, „The Case of the Oresteia. Classical Drama on Czech Stage, 1889–2012“, in: Z. M. Torlone – D.  Munteanu – D. Dutsch (eds.), A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. Hoboken: Wiley Blackwell 2017, s. 146–158. ISBN 978-1-118-83271-4.

Silagiová, Zuzana – Šmahel, F. (eds.), Catalogi librorum vetustissimi Universitatis Pragensis. Turnhout: Brepols (Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, 271) 2015, LXXV + 290 s. ISBN 978-2-503-55485-3.

Silagiová, Zuzana Černá, Julie Florianová, Hana Nývlt, Pavel Šedinová, Hana Vršecká, Kateřina, Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum = Slovník středověké latiny v českých zemích. Volume 1: (A–C), Turnhout: Brepols 2018 (součást Database of Latin Dictionaries).

Silagiová, Zuzana Černá, Julie Florianová, Hana Kocánová, Barbora Nývlt, Pavel Šedinová, Hana Vršecká, Kateřina, Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum = Slovník středověké latiny v českých zemích. Volume 2: (D–H), Turnhout: Brepols 2019 (součást Database of Latin Dictionaries).

Svatoš, Martin, „La Bibliotheca Bohemica et la Nova collectio scriptorum rerum Bohemicarum de Magnoald Ziegelbauer OSB. Un regard extérieur sur l’histoire et l’historiographie du royaume de Bohême“, in: C. Madl – I. Monok (eds.), Ex oriente amicitia: mélanges offerts à Frédéric Barbier à l’occasion de son 65e anniversaire. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 2017, s. 127–156. ISBN 978-963-7451-31-7.

Šedinová, Hana, „,Incendula‘ or ,monedula‘? An Enigmatic Bird Name in Medieval Latin-Written Sources“, in: Archivum Latinitatis Medii Aevi 74, 2016, s. 89–109.

Vaculínová, Marta, „Exhortatory Poems against the Turks in the Latin Poetry of the Czech Lands“, in: D. Thomas – J. Chesworth (eds.), Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History, Vol. 9: Western and Southern Europe (1600–1700). Leiden: Brill 2017, s. 1008–1019. ISBN 978-90-04-34567-6.

Vaculínová, Marta – Veselá, Lenka, „Die Bibliothek des Theodor Beza: Verloren oder zerstreut?“, in: Festschrift zum 550. Todestag Johannes Gutenbergs, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2018, pp. 208–227. Gutenberg-Jahrbuch 2018.

Vaculínová, Marta, „Emil Franzel in der Bibliothek des Nationalmuseums“, in: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 58, 2018, pp. 62–77.

 

Vybrané odborné knihy publikované v tuzemských nakladatelstvích (abecedně)

 

 

 

 

Bartoň, Josef – Dittmann, Robert, Český obrozenec překládá Písmo: překladatelské dílo Františka Novotného z Luže: edice Janova evangelia. Praha: Scriptorium 2018, 158 s. ISBN 978-80-88013-72-3.

Bažant, Jan, Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška. Praha: Academia 2017, 509 s. ISBN 978-80-200-2658-3.

Čechvala, Jakub – Poláčková, Eliška (eds.), Ve stínu hellénského slunce: Obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Filosofia 2016, 455 s. ISBN 978-80-7007-460-2.

Čechvala, Jakub – Poláčková, Eliška (eds.), Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia 2018, 400 s. ISBN 978-80-7007-521-0.

Čechvala, Jakub (ed.), Fragmenty řeckých tragiků v překladech a studiích Zdeňka K. Vysokého. Praha: Filosofia 2019, 367 s. ISBN 978-80-7007-593-7.

Desenská Ciglerová, Jana – Förster, Josef – Kvapil, Jan – Matl, Jiří – Petrbok, Václav – Podavka, Ondřej – Polakovič, Daniel – Pumprla, Václav – Svatoš, Martin – Žůrek, Jiří – Hádek, Karel (eds.), Johannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 1: A–B. Praha: Filosofia 2016, 497 s. ISBN 978-80-7007-448-0.

Dus, Jan, První list Petrův. Praha: Česká biblická společnost 2017. 308 s. ISBN 978-80-7545-064-7.

Fialová, Radka, Justin Mučedník a jeho Bible. Praha: Vyšehrad 2018. 230 s. ISBN 978-80-7601-081-9.

Förster, Josef  – Kvapil, Jan – Matl, Jiří – Pelc, Vojtěch – Petrbok, Václav – Podavka, Ondřej –  Polakovič, Daniel – Pumprla, Václav – Smyčka, Václav – Svatoš, Martin – Vaculínová, Marta – Žůrek, Jiří (eds.), Johannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl II: C–D. Praha: Filosofia 2019, 478 pp. ISBN 978-80-7007-514-2.

Förster, Josef – Matl, Jiří – Pelc, Vojtěch – Petrbok, Václav – Podavka, Ondřej – Polakovič, Daniel – Pumprla, Václav – Svatoš, Martin – Smyčka, Václav – Žůrek, Jiří – Hádek, Karel (eds.), Johannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl III: E–F. Praha: Filosofia 2017, 243 s. ISBN 978-80-7007-507-4.

Förster, Josef – Podavka, Ondřej – Svatoš, Martin (eds), Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. Praha: Filosofia 2016, 362 s. ISBN 978-80-7007-444-2.

Förster, Josef (ed.), Admodum Reverende, Religiosissime ac Eximie P. Rector! Korespondence mezi Mikulášem Adauktem Voigtem a Gelasiem Dobnerem. Praha: Scriptorium, 2018. 143 s. ISBN 978-80-88013-68-6.

Kitzler, Petr, Duše a tělo u Tertulliana. Dvě studie k Tertullianově antropologii. Praha: Filosofický ústav AV ČR – Oikúmené 2018, 123 s. ISBN 978-80-7298-346-9.

Podavka, Ondřej, Zdeněk Brtnický z Valdštejna. Učený šlechtic a jeho deník z cest. Praha: Vyšehrad 2017, 265 s. ISBN 978-80-7429-900-1.

Poláčková, Eliška, Verbum caro factum est: performativita bohemikální literatury 14. století pohledem divadelní vědy. Praha: Filosofia 2019, 472 s. ISBN 978-80-7007-575-3.

Silagiová, Zuzana – Černá, Julie – Florianová, Hana – Kocánová, Barbora – Martínková, Dana – Nývlt, Pavel – Šedinová, Hana – Vršecká, Kateřina, Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum. Slovník středověké latiny v českých zemích: díl 23. Praha: KLP 2016, 104 s. ISBN 978-80-87773-40-6.