Předání dekretu o udělení čestného titulu „emeritní vědecký pracovník“ dr. Martinu Svatošovi

Dne 13. 12. 2023 převzal dr. Martin Svatoš, dlouholetý pracovník Oddělení novolatinských studií, z rukou vedoucí KKS Julie Černé jmenovací listinu o udělení čestného titulu emeritního vědeckého pracovníka Akademie věd ČR, který mu udělila předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová za celoživotní úspěšnou práci a zásluhy o rozvoj pracoviště a vědního oboru.

Josef Förster, Martin Svatoš a Julie ČernáMartin Svatoš, Julie Černá a Barbora KocánováOndřej Podavka, Vojtěch Pelc, Martin Svatoš a Josef Förster
Přednáška prof. Jana N. Bremmera ve spolupráci s Centrem biblických studií, Praha, 10. 5. 2022

V úterý 10. května 2022 uspořádalo Centrum biblických studií, společné pracoviště KKS FLÚ a ETF UK v Praze, veřejnou přednášku prof. Jana N. Bremmera z university v Groningenu na téma "Religious Pluralism in the Ancient World: Herodotus, the Roman Republic and Late Antiquity".

Prof. Jan Bremmer Prof. Jan Bremmer Prof. Jan Bremmer a dr. Jan Roskovec

 

 

Filosofická kavárna s A. Sarkissian, J. Danešem a K. Boháčkem na Evropském festivalu filosofie, zámek Velké Meziříčí, 7. 9. 2021

Součástí programu 15. ročníku Evropského festivalu filosofie ve Velkém Meziříčí na téma "Věda u umení" byla i Filosofická kavárna, při níž se dr. A. Sarkissian z Odd. antické kultury a její recepce KKS zamýšlela, čím antické divadlo inspiruje novověké divadelníky, doc. J. Daneš (Univerzita Hradec Králové) mluvil o spojitosti mezi řeckou tragédií a filosofií a dr. K. Boháček (FLU) a vztahu mezi filosofií a uměním obecně.

Zleva: J. Daneš, A. Sarkissian, K. Boháček  

 

 

 

Výstava "Afrodita dnes", hlavní budova AV ČR, Praha, vernisáž 3. 9. 2021

V galerii Věda a umění v hlavní budově Akademie věd ČR byla dne 3. 9. 2021 v 17. hodin zahájena výstava Afrodita dnes, jejímž hlavním kurátorem byl prof. Jan Bažant z Odd. antické kultury a její recepce KKS. Součástí programu bylo i scénické ztvárnění Ovidiova Listu Faidry Hippolytovi. V režii Tomáše Loužného vystoupila v roli Faidry Johana Schmidtmajerová. Výstava probíhá do 22. 9. 2021. Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR.

 

Dr. Ondřej Beránek (místopředseda AV ČR) Dr. Markéta Pravdová (Akademická rada AV ČR)

Prof. Jan Bažant (KKS)

Dr. Alena Sarkissian (KKS) 

 

 

Ohlédnutí za 29. ročníkem Letní školy klasických studií (1. - 4. 7. 2021, Telč)

Ve dnech 1. - 4. 7. 2021 proběhl v Telči 29. ročník Letní školy klasických studií na téma "Lidové a populární v antice a v její recepci". Vybrané momenty letní školy si můžete připomenout v tomto videu.

 

 

Oslava 70. narozenin dr. Jiřího Beneše, 23. září 2020, KKS

Ve středu 23. září proběhla ve dvoraně KKS oslava 70. narozenin dr. Jiřího Beneše (které oslavil na konci května tohoto roku), spojená s předáním gratulačního sborníku.

 

Uvítání Petra Kitzlera Laudatio Jana Duse

Zleva: Zuzana Silagiová, Pavel Spunar, Hana Šedinová a Jiří Beneš

Ondřej Podavka a Jiří Beneš Ondřej Podavka a Jiří Beneš (vzadu mezi nimi Tomáš Havelka)

 

 

Letní škola klasických studií, 1.-4. 7. 2020, Praha

Ve dnech 1. - 4. 7. 2020 proběhl v Praze ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK a pod záštitou Strategie AV 21 (Program "Paměť v digitálním věku") 28. ročník Letní školy klasických studií, tentokrát na téma "O překládání a vykládání Bible. Rozumíš tomu, co čteš? (Sk 8,30)". Brožura s letákem, programem a anotacemi přednášek ke stažení zde.

J. Roskovec (ETF UK) a A. Sarkissia (FLU AV CR) Účastníci LŠKSÚčastníci LŠKS

A. Bulandrová R. DittmannV. Vejvodová a A. Sarkissian

V. Vejvodová  Z. VítkováV. Čermák

 V. ČermákD. R. Moulis

 

 

Prezentace novinek Oikúmené, včetně Tertulliana, Mučedníkům, 6. 12. 2019

V pátek 6. prosince 2019 proběhla v AKC v Praze prezentace nových titulů nakladatelství Oikúmené, včetně Tertullianova spisu Mučedníkům, který představil dr. Petr Kitzler. Pozvánka zde.

Jiří Chotaš a Ivan Chvatík.  Daniel Kroupa

Petr Kitzler  

 

 

Udělení čestné medaile Jana Ámose Komenského dr. Jiřímu Benešovi, 12. 11. 2019

Při příležitosti oslav sta let evangelické teologie byla dne 12. listopadu 2019 dr. Jiřímu Benešovi z Odd. biblických studií KKS děkanem Evangelické teologické fakulty UK v Praze udělena čestná medaile Jana Ámose Komenského za jeho přínos k biblistice a ke studiu díla J. A. Komenského.

Dr. Jiří Beneš přebírá čestnou medaili JAK

 

Mezinárodní konference "Hellenism, Early Judaism and Early Christianity: Transmission and Transformation of Ideas", Praha, 12. - 13. 9. 2019

Ve dnech 12. - 13. 9. 2019 pořádalo v pražské Vile Lanna Oddělení biblických studií KKS mezinárodní konferenci "Hellenism, Early Judaism and Early Christianity: Transmission and Transformation of Ideas". Jako keynote speakers vystoupili Ilaria L. E. Ramelli (Oxford), Anders Klostergaard Petersen (Aarhus) a Daniel Boyarin (Berkeley). Program konference naleznete zde a na webových stránkách. Plakát ke stažení zde.

 Alison John a Juraj Franek Ilaria RamelliZleva Lili Toth, Manolis Spanakis, Alison John a Shinichi MutoZleva Daniel Boyarin, Jan Kozlowski, Anders Klostergaard Peterson  Zleva Daniel Mrugalski, Jan Kozlowski, Waldemar Linke a Jiří Hoblík Lili Toth, v pozadí Zuzana Vítková

Jiří Hoblík a Petr Pokorný Anders Klostergaard Peterson Daniel Boyarin

Alex Hon Ho a David CielontkoIlaria Ramelli a Anders Klostergaard Peterson

Zleva Daniel Boyarin, Carolina Delgado, Anders Klostergaard Peterson Zleva Carolina Delgado, Anders Klostergaard Peterson, Anna Shmaina, Nina Braginskaya a David Cielontko

 

Letní škola klasických studií, 29. 6. - 3. 7. 2019, Kutná Hora

Ve dnech 29. 6. - 3. 7. proběhl v Kutné Hoře 27. ročník Letní školy klasických studií, tentokrát na téma "Evropská civilizace a příroda". Program letní školy je ke stažení zde, anotace přednášek zde a leták zde.

Alena Sarkissian

Jan Royt Alena Sarkissian

Eliška Poláčková

 

 

Mezinárodní konference „From Antiquity to Modernity. Performing Greek and Roman Drama in Modern Europe“, Praha, 22. - 26. května 2019

Ve dnech 22. – 26. května 2019 uspořádalo Oddělení antické kultury a její recepce KKS ve spolupráci s Network of Research and Documentation of Ancient Greek Drama a s Katedrou divadelní vědy FF UK mezinárodní konferenci „From Antiquity to Modernity. Performing Greek and Roman Drama in Modern Europe“.  Konference se konala pod záštitou předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové. Více informací včetně programu, abstraktů i fotogalerie je dostupná zde.

Účastníci konference Eva Zažímalová a Ondřej Ševeček Edith Hall a Petr Kitzler

Edith Hall a Toph Marshall Edith HallEdith Hall, Freddy Decreus, George Harrison a Martin Pšenička

Hallie Marshall Hallie MarshallDmitry Trubochkin

Henri Schoenmakers Jakub ČechvalaMartin Pšenička

Peter SwallowToph Marshall Alena Sarkissian

Alena Sarkissian a Platon Mavromoustakos Anastasia BakogianniÖzlem Hemiş

Freddy Decreus a Daniela Jobertová George Harrison a Platon MavromoustakosEliška Poláčková a Platon Mavromoustakos

 

 

Tradiční setkání bývalých a současných pracovníků KKS a oslava 70. narozenin dr. Zuzany Silagiové, 27. 3. 2019

Ve středu 27. 3. 2019 proběhlo na půdě KKS tradiční setkání současných a bývalých pracovníků. V rámci setkání bylo oslaveno rovněž významné životní jubileum dr. Zuzany Silagiové (70) z Oddělení středolatinské lexikografie KKS.

Zleva: M. Novotný, M. Homolková, A. Sarkissian, D. Čadková, H. Šedinová a V. Vavřínek

F. Šmahel a G. Silagi V. Vavřínek, F. Šmahel a G. Silagi P. Spunar a J. Zumr

 Zleva: J. Černá, P. Nývlt, J. Ctibor, P. Kitzler a H. Florianová H. FlorianováZ. Silagiová a P. Nývlt

 

 

 

"The Afterlife of Ovid in the Culture of Central Europe", 9.-10. 11. 2018

Ústav řeckých a latinských studií FF UK pořádal ve spolupráci s KKS FLÚ ve dnech 9. - 10. 11. 2018 mezinárodní konferenci "The Afterlife of Ovid in the Culture of Central Europe", která se uskutečnila v pražské Vile Lanna. Za KKS vystoupila s příspěvkem dr. Marta Vaculínová. Celý program zde.

 

 

Den otevřených dveří Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR, 5. 11. 2018

Dne 5. listopadu 2018 proběhl v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR i tradiční Den otevřených dveří KKS FLÚ. Na programu byly přednášky dr. Daniely Čadkové, dr. Josefa Förstera a dr. Pavla Nývlta.

Přednáška dr. P. Nývlta. Přednáška dr. P. Nývlta. Přednáška dr. P. Nývlta.

Přednáška dr. J. Förstera. Přednáška dr. D. Čadkové.

 

 

Udělení Ceny předsedkyně AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací prof. Janu Bažantovi, 16. 10. 2018

Prof. PhDr. Jan Bažant, CSc. (Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR) obdržel v úterý 16. října 2018 Cenu předsedkyně AV ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. O události informovala i Česká televize (stopáž 44:28). Více informací zde, tisková zpráva s medailony oceněných zde. Prof. Bažant se věnuje především zkoumání vlivu řecko-římské antiky na českou kulturu a kulturní tradici, prozatimní vrchol jeho práce představuje oceněná publikace Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška (Praha 2017), která je ojedinělým výsledkem interdisciplinárního výzkumu na pomezí klasických studií, klasické archeologie a dějin umění.

 

 

26. ročník Letní školy klasických studií: Res publica: Od Platóna k dnešku, 30. 6. - 3. 7. 2018 Kuks

V areálu barokního hospitalu Kuks proběhl 26. ročník Letní školy klasických studií. Program proběhlé Letní školy naleznete zde, anotace kurzů zde. Pro podrobnější reportáž z LŠKS včetně fotografií se podívejte na Twitter KKS.

Dr. Hana Fořtová (FLÚ AV ČR)Ing. arch. Zdeněk Lukeš (New York University Prague)

Dr. A. Sarkissian (KKS FLÚ AV ČR) a dr. Kryštof Boháček (FLÚ AV ČR) Dr. Kryštof Boháček (FLÚ AV ČR)

Dr. Vladimír Mikeš (FLÚ AV ČR) Dr. Zuzana Lukšová (ÚKS FF MU Brno)Dr. Alena Sarkissian a dr. Pavel Nývlt

Dr. Alena Sarkissian a dr. Jiří Chotaš (FLÚ AV ČR) Prof. Stanislav Bohadlo (FF UHK)Dr. Alena Sarkissian (KKS FLÚ AV ČR)

Dr. Jan Čížek (FLÚ AV ČR) Dr. Josef Förster (KKS FLÚ AV ČR)

 

 

Předání titulu "doktor věd" (DSc.) Dr. Petru Kitzlerovi, 23. 5. 2018

Dne 23. 5. 2018 převzal vedoucí KKS Dr. Petr Kitzler z rukou předsedkyně AV ČR prof. Zažímalové titul "doktor věd" (DSc.) v oblasti sociálních a humanitních věd za obhájenou disertaci From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae. Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church. Více informací zde, fotografie z akce zde.

 

 

Vystoupení dr. Pavla Nývlta na workshopu "Staroslověnština v digitálním věku", 26. 4. 2018

26. 4. 2018 vystoupil Dr. Pavel Nývlt z Oddělení středolatinské lexikografie KKS společně s J. Ctiborem (ÚŘLS FF UK) na workshopu "Staroslověnština v digitálním věku" s tématem "Digitalizace Slovníku středověké latiny v českých zemích". Pozvánka na akci zde.

Dr. P. Nývlt J. Ctibor

 

 

Tradiční setkání bývalých a současných pracovníků KKS a oslava 90. narozenin prof. Pavla Spunara, 25. 4. 2018

Ve středu 25. 4. 2018 proběhlo na půdě KKS tradiční setkání současných a bývalých pracovníků. V rámci setkání byla oslavena rovněž významná životní jubilea dr. Aleny Frolíkové (85), prof. Pavla Spunara (90) a dr. Josefa Zumra (90).


Z. Silagiová P. Kitzler

V. Vavřínek a J. Zumr P. Spunar a K. VršeckáP. Spunar

J. Zumr a A. Frolíková J. Zumr a P. Spunar

M. Novotný a J. Šubrt Zleva: J. Janoušek, Z. Vaněčková, J. Bažant a J. ŠubrtPřednáška prof. Bažanta ve Slánské akademii volného času, 7. 4. 2018

7. 4. vystoupil prof. Jan Bažant z Oddělení antické kultury a její recepce ve Slaném s přednáškou „Perseus a Medusa. Antická mytologie v českém umění“. Pozvánka na akci zde, více informací zde.Dr. Pavel Nývlt ve Filosofické kavárně FLÚ, 8. 3. 2018

8. 3. 2018 vystoupil ve Filosofické kavárně v klubu Jazz Republic v rámci tradičního "Dne s Filosofickým ústavem" dr. Pavel Nývlt z Oddělení středolatinské lexikografie. Spolu s moderátorem odpoledne dr. K. Boháčkem diskutovali na téma "Slovník jako interpretace". Pozvánka na akci zde.

 

 

Den otevřených dveří v KKS FLÚ, 9. 11. 2017

9. listopadu 2017 probíhal v KKS FLÚ v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR tradiční den otevřených dveří. Plakát k akci zde, více o jednotlivých přednáškách zde.

Zahájení dr. Zuzany Silagiové. Zahájení dr. Z. Silagiové.  Přednáška dr. Barbory Kocánové.

Přednáška dr. B. Kocánové.Přednáška dr. Ondřeje Podavky.  Přednáška dr. O. Podavky.

 

 

Čestná oborová medaile Josefa Dobrovského pro prof. Stefana Michaela Newerklu, 18. 10. 2017

Na návrh Kabinetu pro klasická studia FLÚ udělila dne 18. 10. 2017 předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová čestnou oborovou Medaili za zásluhy ve filozofických a filologických vědách prof. Stefanu M. Newerklovi z Vídeňské univerzity. Slavnostní předání tohoto nejvyššího ocenění AV ČR v humanitních vědách proběhlo v hlavní budově AV ČR. Rozhovor s prof. Newerklou si můžete přečíst zde, laudatio dr. Martina Svatoše na prof. Newerklu zde.

Prof. Newerkla při přebírání medaile J. Dobrovského.Udílení čestné medaile J. Dobrovského (P. Baran).  Udílení čestné medaile J. Dobrovského (M. Svatoš).

M. Svatoš při laudatio na prof. Newerklu.Prof. Newerkla s čestnou medailí J. Dobrovského. 

 

 

Veřejná přednáška Aleny Sarkissian ve Slaném, 21. 10. 2017

21. 10. vystoupila v rámci Slánské akademie volného času Alena Sarkissian z Odd. antické kultury a její recepce s přednáškou "Mezi Apollónem a Dionýsem: Hilarova a Dostalova antika v Národním divadle 20. až 40. let". Pozvánka zde.

  

 

 

Mezinárodní konference "Vzorové drama raného novověku", 12. - 13. 10. 2017

Ve dnech 12. - 13. 10. 2017 pořádal Kabinet pro klasická studia FLÚ ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Ústavem pro českou literaturu AV ČR pod záštitou Strategie AV 21 mezinárodní konferenci "Vzorové drama raného novověku". Akce, která probíhala v pražské Vila Lanna, se zúčastnilo na 20 badatelů z ČR, Slovenska, Maďarska, Francie, Nizozemí a dalších zemí. Pozvánka na konferenci a program zde.

   M. Jacková a A. Sarkissian.

J. Bloemendal a A. Sarkissian. J. Bloemandal a A. Sarkissian. Zahájení P. Kitzlera.

 J. F. Chevalier a J. Bloemendal s A. Sarkissian. Vystoupení J. Demeter. K. Bobková-Valentová, M. Jacková a M. Klosová.

 Exkurze po Vile Lanna s J. Bažantem. J. Bažant, J. Bloemendal, J. Demeter, J. F. Chevalier, N. Sipekiová a E. Kovács.

 

 

25. ročník Letní školy klasických studií: Eikón, imago, simulacrum. Obrazy a vizualita antiky, 1. - 4. 7. 2017

Tentokrát na půdě brněnské Masarykovy univerzity proběhl na začátku července již 25. ročník tradiční Letní školy klasických studií pořadané Kabinetem pro klasická studia. Pro připomenutí: plakát k akci v jpg., podrobný program v pdf a anotace přednášek v pdf. Fotografie pořídili brněnští fotografové Helena Brunnerová a Radek Kubák.

  

 

Ivan Foletti (Seminář dějin umění FF MU): Jak zobrazit člověka? O teorii obrazu prvních křesťanů Alena Sarkissian: Divadlo a vizualita na přelomu epoch

Amálie Bulandrová (SDU FF MU, Katedra divadelních studií FF MU), Eliška Poláčková (KKS, KDS FF MU): Antika ve středověké katedrále Tereza Konývková (Kabinet pro výzkum divadla a dramatu DiFA JAMU, KDS FF MU): Čeští vlastenci jako antičtí borci? Aneb o sokolském hnutí a jeho inspiračních zdrojích Vít Vlnas (PedF, FF UK): Antika klíčovou dírkou viděná

Exkurze v rámci Letní školy: Vila Stiassni

 Filosofická kavárna FLÚ s dr. Alenou Sarkissian, 4. 5. 2017

V rámci pravidelných odpolední s FLÚ vystoupila ve čtvrtek 4. 5. 2017 ve Filosofické kavárně dr. Alena Sarkissian z Oddělení antické kultury a její recepce. Spolu s moderátorem odpoledne dr. Kryštofem Boháčkem se zamýšlela nad recepcí antického dramatu na českých jevištích a v díle Karla Dostala. Pozvánka na akci zde.

 K. Boháček a A. Sarkissian.  

 Setkání bývalých a současných pracovníků Kabinetu pro klasická studia v roce 2017, 26. 4. 2017

Ve středu 26. dubna 2017 proběho v KKS tradiční setkání bývalých a současných pracovníků Kabinetu. Mezi vzácnými hosty nechyběla např. dr. Alena Frolíková, prof. Pavel Oliva či dr. Josef Zumr.

Zleva O. Ševeček, P. Kitzler, J. Beneš a J. Matl.  P. Nývlt a P. Oliva.  J. Zumr a A. Frolíková

P. Spunar a B. Kocánová.  J. Bažant, P. Oliva a P. Spunar.  J. Bažant a P. Oliva.

 

 

Prezentace publikací k historia litteraria Oddělení novolatinských studií, 14. 12. 2016

Dne 14. 12. 2016 proběhla v zasedací místnosti ÚČL AV ČR  slavnostní prezentace dvou knižních publikací, které vznikly při řešení grantového projektu "Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby I" v rámci Oddělení novolatinských studií. Pozvánka na prezentaci ke stažení zde.

Zleva V. Petrbok, J. Matl, O. Podavka, J. Förster, M. Svatoš a P. Kitzler.   

  

 

Den otevřených dveří 2016, 2. 11. 2016

Dne 2. listopadu 2016 proběhl v KKS den otevřených dveří. Program ke stažení zde.

 

Publikum Dne otevřeného dveří.  Publikum Dne otevřeného dveří.  Zahájení Petra Kitzlera.

Přednáška Aleny Sarkissian.  Přednáška Jakuba Čechvaly.  Přednáška Kateřiny Vršecké.

Přednáška Marty Vaculínové.  Přednáška Elišky Poláčkové.

 

 

Prezentace knihy Civilizace starověkého středomoří, 16. 9. 2015

Dne 16. září 2015 proběhla v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1 prezentace nového vydání dvousvazkové knihy Jana Buriana a Pavla Olivy Civilizace starověkého středomoří. Text úvodního vystoupení dr. Jiřího Beneše z KKS zde.


  Prof. Pavel Oliva.  Zleva J. Beneš, P. Oliva a J. Šmatlák.