Od roku 2015 získali pracovníci Kabinetu pro klasická studia v roli hlavních řešitelů nebo spoluřešitelů následující grantové projekty. Podrobnějí informace o grantech jsou na stránkách jednotlivých oddělení.

Grantová agentura České republiky (GAČR)

  • GA22-00477S: Raněnovověká Bohemia litteraria. Žánrová diferenciace novolatinské literatury v českých zemích; hl. řešitel PhDr. Josef Förster, Ph.D., délka trvání 2022-2024

  • GA21-18870S: Středověké bohemikální mariánské a magdalenské plankty jako textové a kulturní performance; hl. řešitel Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D., délka trvání 2021-2023

  • GA20-21053S: Režisér Karel Dostal: od moderny ke klasicismu; hl. řešitel Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D., délka trvání 2020-2022

  • GA19-02741S: Přenos a transformace idejí: helénismus, raný judaismus a rané křesťanství; hl. řešitel Doc. Mgr. Jiří Hoblík, Th.D., délka trvání 2019-2021

  • GA19-03834S: Historický vývoj meteorologických teorií a terminologie v českých zemích; hl. řešitel Mgr. Barbora Kocánová, Ph.D. (spoluřešitel RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. - Ústav fyziky atmosféry AV ČR), délka trvání 2019-2021

  • GA19-04340S: Europa humanistica II. Čeští a moravští editoři a překladatelé a antická tradice na přelomu 15. a 16. století; hl. řešitel Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D., délka trvání 2019-2021

  • GAP406/12/2254: Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby I; hl. řešitel PhDr. Martin Svatoš, CSc., délka trvání 2012-2018

  • GBP401/12/G168: Historie a interpretace Bible; spoluřešitel PhDr. Jiří Beneš, délka trvání 2012-2018



Ostatní poskytovatelé

  • MŠMT ČR, LD13043: Slovník středověké latiny v českých zemích - Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum; hl. řešitel PhDr. Zuzana Silagiová, délka trvání 2013-2015