Historie

Kabinet pro klasická studia pořádá Letní školu klasických studií ve spolupráci s Asociací učitelů klasických jazyků - ALFA - každoročně od roku 1992 (s výjimkou roku 1999). Letní škola má od počátku akreditaci Ministerstva školství a tělovýchovy. První ročníky neměly jednotící téma, příspěvky byly různorodé. Od roku 1998 se jednotlivé ročníky zaměřují monotematicky, škola se také přestala konat pouze v Praze a k organizaci se připojily další instituce podle tématu a místa konání. Od roku 2012 je LŠKS nabízena studentům pražské, brněnské a olomoucké univerzity jako volitelný kurz, studenti se zapisují do elektronického systému své univerzity a kontaktují příslušného garanta své katedry.

Přehled témat jednotlivých škol

 

ročník téma místo program
31, 2023

Oliva, réva, vavřín v kulturní krajině antického světa

Praha pdf
30, 2022

Veřejná řeč, přesvědčování a pravda: od antiky k internetu

Český Krumlov pdf
29, 2021

Odi profanum volgus et arceo? (Horatius, Carmen III,1): Lidové a populární v antice a v její recepci

Telč pdf
28, 2020

„Rozumíš tomu, co čteš?“ (Sk 8,30). O překládání a vykládání Bible

Praha pdf
27, 2019

Evropská civilizace a příroda

Kutná Hora pdf
26, 2018

Res publica: Od Platóna k dnešku

Kuks pdf
25, 2017

Eikón, imago, simulacrum. Obrazy a vizualita antiky

Brno pdf
24, 2016

Vstaň a pojď s námi! (Vita Caroli)

Třešť pdf
23, 2015

Učenost a Múzy za zdmi kláštera

Broumov pdf
22, 2014

Antická mytologie v proměnách věků

Olomouc pdf
21, 2013

Paměť dokumentů: Události všední i nevšední jazykem administrativy.

Hradec Králové pdf
20, 2012

Co to má společného s Dionýsem?
- Τί ταῦτα πρὸς τὸν Διόνυσον;

Praha pdf
19, 2011

Umění žít, umění umírat
(Ars vivendi, ars moriendi)

Praha pdf
18, 2010

Osudy antických textů a předmětů
(Habent sua fata et textus et res)

Opava pdf
17, 2009

Antická naučná literatura a její recepce

Praha pdf
16, 2008

Latina v církevním a světském školství

Trnava pdf
15, 2007

Antika jako politikum

Praha pdf
14, 2006

Klášterní vzdělanost a její význam pro evropskou a českou kulturu

Brno pdf
13, 2005

Antika populárně

Praha pdf
12, 2004

Latina a kultura Římanů v zemích
Koruny české

Praha pdf
11, 2003

Poutě tam a poutě zpět

Olomouc pdf
10, 2002

Non ut edam, vivo, sed ut vivam, edo

Praha pdf
9, 2001

Šumperské variace

Šumperk pdf
8, 2000

Informační zdroje, způsoby
komunikace a latina

Praha pdf
7, 1998

Žáci – školy – učitelé
(650 let Karlovy university)

Praha pdf
6, 1997

-

Praha pdf
5, 1996

-

Praha pdf
4, 1995

-

Praha pdf
3, 1994

-

Praha pdf
2, 1993

-

Praha pdf
1, 1992

-

Praha pdf