Výběrové řízení na pozici vědecká pracovnice / vědecký pracovník - vedoucí Kabinetu pro klasická studia

3/10 2023. Vypisujeme výběrové řízení na pozici vědecká pracovnice / vědecký pracovník - vedoucí Kabinetu pro klasická studia FLÚ s nástupem k 1. 1. 2024. Přihlášku spolu s dalšími požadovanými dokumenty prosíme zasílejte e-mailem na adresu zakostelecka@flu.cas.cz nebo doporučeně na adresu: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Jilská 1, 110 00 Praha 1, případně předejte přímo do podatelny ústavu nejpozději do pondělí 13. listopadu 2023. Celé znění inzerátu včetně požadavků zde.

Právě vyšlo: Eliška Kubartová, Medieval Laments of the Virgin Mary

30/8 2023. V britském nakladatelství ARC Humanities Press právě vyšla odborná monografie Elišky Kubartové (Odd. antické kultury a její recepce KKS), podpořená mj. i Strategií AV21, Medieval Laments of the Virgin Mary. Text, Music, Performance, and Genre Liminality. Víc informací zde.

KKS FLÚ AV ČR
Na Florenci 1420/3,
Praha 1
metro B
Nám. Republiky
výstup
Masarykovo nádraží
tel.: 234 612 111
GPS: 50.0889339, 14.433414699999958