Elektronický Slovník středověké latiny: novinky

8/12 2023. Právě byla spuštěna nová elektronická verze Slovníku středověké latiny, nabízející rychlejší vyhledávání a rozvedení zkratek pramenů.

Documenta latinitatis Bohemorum

8/12 2023. Do databáze Documenta latinitatis Bohemorum, nabízející spolehlivé vyhledávání v několika vybraných latinských textech bohemikální provenience, snadné stahování fulltextů a rychlé konzultování relevantních slovníků, byly přidány texty Husova traktátu "De corpore Christi" a několika kronik vydaných ve druhém svazku ediční řady "Fontes rerum Bohemicarum". Další texty budou přibývat v průběhu roku 2024.

Listy filologické 146, 2023, č. 1-2

6/12 2023. Právě vyšlo první dvojčíslo 146. ročníku časopisu Listy filologické. Obsah lze nahlédnou zde. Anglická shrnutí šesti článků a jedné edice středolatinského textu lze nalézt zde.

Nahrávka skladeb ze sbírky Charlese Luythona Popularis anni iubilus

15/11 2023. 7. října provedl pěvecký soubor Dyškanti skladby ze sbírky Charlese Luythona Popularis anni iubilus s komentářem Marty Vaculínové, Petra Daňka a Martina Horyny o humanistickém básníku Jiřím Bartholdu Pontanovi z Braitenberka (1550–1614) a jeho textech pro hudebníky rudolfinského období. Tato akce byla jedním z výstupů řešeného projektu Strategie AV 21. Nahrávku si můžete poslechnout zde.

KKS FLÚ AV ČR
Na Florenci 1420/3,
Praha 1
metro B
Nám. Republiky
výstup
Masarykovo nádraží
tel.: 234 612 111
GPS: 50.0889339, 14.433414699999958