Cena za popularizaci Filosofického ústavu za rok 2021 prof. Janu Bažantovi

1/12 2021. Jednu ze tří Cen za popularizaci Filosofického ústavu AV ČR za rok 2021 udělil jeho ředitel prof. Janu Bažantovi z Odd. antické kultury a její recepce KKS. Oceněna byla zejména výstava Afrodita dnes, kterou prof. Bažant uspořádal v září/říjnu 2021 v hlavní budově AV ČR, stejnojmenný doprovodný katalog, jehož byl vydavatelem, a řada jeho dalších popularizačních vystoupení.

Listy filologické 144, 2021, č. 1-2

21/10 2021.  V těchto dnech vychází první letošní dvojčíslo časopisu Listy filologické (144, 2021, č. 1-2). Jeho obsah je k nahlédnutí zde. Anglická resumé jednotlivých článků zde.

KKS FLÚ AV ČR
Na Florenci 1420/3,
Praha 1
metro B
Nám. Republiky
výstup
Masarykovo nádraží
tel.: 234 612 111
GPS: 50.0889339, 14.433414699999958