Právě vyšlo: Jan Bažant, Children on Choes

8/7 2024. V heidelberském univerzitním nakladatelství Propylaeum vyšla kniha prof. Jana Bažanta z Odd. antické kultury a její recepce Children on Choes. Autor se v ní věnuje zobrazení dětí na athénských choes 5. a 4. století př. n. l. Kniha je volně ke stažení.

Dr. Jiří Beneš emeritním vědeckým pracovníkem AV ČR

21/6 2024. Dekret o udělení čestného titulu za celoživotní úspěšnou práci a zásluhy o rozvoj pracoviště a vědního oboru převzal dr. Jiří Beneš z Oddělení biblických studií. Více zde.

Senekův Agamemnon v překladu Václava Renče

5/6 2024. Zvláštní číslo časopisu Theatralia přináší dosud nevydaný překlad Senekovy tragédie Agamemnon od Václava Renče (1965). Rukopis k vydání připravila Daniela Čadková z odd. antické kultury, která do svazku rovněž přispěla obsáhlou studií. Celé číslo je přístupné ve formě open access.

Třetí místo v soutěži Slovník roku

5/6 2024. Kniha Portréty předbělohorských intelektuálů autorek M. Vaculínové (odd. novolatinských studií), M. Šárovcové a A. Nachtmannové, kterou vydalo nakladatelství Academia (2022), získala třetí místo v soutěži Slovník roku 2022–2023. Cenu vyhlašuje Jednota tlumočníků a překladatelů a slavnostní vyhlášení proběhlo na veletrhu Svět knihy.

KKS FLÚ AV ČR
Na Florenci 1420/3,
Praha 1
metro B
Nám. Republiky
výstup
Masarykovo nádraží
tel.: 234 612 111
GPS: 50.0889339, 14.433414699999958