Redakční rada


Šéfredaktor
Martin Svatoš (Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i., Praha)

Redakční rada
Martin Bažil (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
Milada Homolková (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha)
Jan Kalivoda (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)
Filip Karfík (Université Fribourg, Švýcarsko)
Petr Kitzler (Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i., Praha)
Ondřej Koupil (Benediktinské arciopatství Břevnov, Praha / Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha)
Martin Nodl (Centrum medievistických studií FLÚ AV ČR, v. v. i., Praha)
Václav Petrbok (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha)
Jiří Šubrt (Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc)

Výkonný redaktor
Matěj Novotný (Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i., Praha)


Redakční kruh
Tilman Berger (Universität Tübingen, Německo)
Petr Čornej (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, emeritus)
Zdeněk Hojda (Univerzita Karlova, Praha)
Jarosław Malicki (Uniwersytet Wrocławski, Polsko)
Bohumila Mouchová (Univerzita Karlova, Praha, emerita)
Jana Nechutová (Masarykova univerzita, Brno)
Stefan Michael Newerkla (Universität Wien, Rakousko)
Stanislav Sousedík (Univerzita Karlova, Praha)
Olga Spevak (Université de Toulouse II–Le Mirail, Francie)
Pavel Spunar (Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v. v. i., Praha, emeritus)
Josef Vintr (Universität Wien, Rakousko, emeritus)