Mgr. Julie Černá Ph.D. - bibliography

2019

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl II (D-H), druhé, opravené vydání. Pod vedením Zuzany Silagiové a Pavla Nývlta zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Dany Martínkové a Zuzany Pospíšilové (Silagiové) připravili Lenka Blechová, Helena Businská, Alena Dohnalová (Hadravová), Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl, Hana Šedinová a Irena Zachová, Turnhout: Brepols, 2019 (součást Database of Latin Dictionaries).

"Exempla Valeria Maxima v traktátu Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic o správě státu", in: ZAHRADA SLOV. Ad honorem Zuzana Silagiová, k vydání připravili Julie Černá, Barbora Kocánová a Pavel Nývlt, Praha 2019, str. 221-244. ISBN: 978-80-7007-562-3.

ZAHRADA SLOV. Ad honorem Zuzana Silagiová, k vydání připravili Julie Černá, Barbora Kocánová a Pavel Nývlt, Praha: Filosofia 2019. ISBN: 9788070075623. (redakce sborníku spolu s J. Černou a P. Nývltem)

2018

"Epidemie, I" (úvod, překlad a komentář ke spisu), " O životosprávě, IV neboli O snech (překlad spisu), "Přehled spisů Corpus Hippocraticum" (spoluautorství), in: Hippokratés. Vybrané spisy II, vyd. H. Bartoš - S Fischerová, Praha 2018, str. 443-523, 569-576, 599-671. (Grant GAČR č. 401/09/0767)
ISBN: 978-80-7298-506-7

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl I (A-C), druhé, opravené vydání. Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Dany Martínkové připravili Marcela Bernášková, Helena Businská, Anděla Fialová, Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl a Zuzana Pospíšilová (Silagiová), Turnhout: Brepols, 2018 (součást Database of Latin Dictionaries).

2016

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 23. Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Dana Martínková, Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká.
ISBN: 978-80-87773-40-6

2014

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 22. Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Dana Martínková, Pavel Nývlt a Hana Šedinová.
ISBN: 978-80-87773-17-8

2012

"O dobrém vystupování", "O lékaři" (úvod, překlad a komentář ke spisům), in: Hippokratés. Vybrané spisy I, vyd. H. Bartoš - S. Fischerová, Praha 2012, str. 219-287. (Grant GA ČR č. 401/06/0668)
ISBN: 978-80-7298-392-6

2011

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 21. Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Dana Martínková, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká.
ISBN: 978-80-86791-87-6

2009

Latinitatis medii aevi Lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 20. Pod vedením Z. Silagiové zpracovaly J. Černá, H. Florianová, B. Kocánová, M. Koronthályová, D. Martínková, H. Šedinová a K. Vršecká.
ISBN: 978-80-86791-66-1

(rec.) Jane D. Chaplin, Livy's Exemplary History, in: Listy filologické, 132, 2009, str. 408-411.

2008

"Možné vlivy stoického pojetí etiky na hippokratovský spis De decenti habitu", in: PULCHRITUDO ET SAPIENTIA. Ad honorem Pavel Spunar, vyd. Z. Silagiová - H. Šedinová - P. Kitzler, str. 83-97.
ISBN: 978-80-254-1863-5

2007

"Ideál lékaře pohledem autora hippokratovského spisu De medico", in: DONUM MAGISTRAE. Ad honorem Dana Martínková, vyd. Z. Silagiová - H. Šedinová - P. Kitzler, str. 25-40.
ISBN: 978-80-7007-255-4