Mgr. Vojtěch Pelc - bibliography

Edice pramenů:

  • Pelc, Vojtěch (ed.) 2019, Jan Hubecius a Bartoloměj Martinides. Dva humanistické popisy Prahy. Edice Bilingua, svazek III. Praha: Jednota klasických filologů, ISBN 978-80-904945-5-8. 

  • Svatoš, Martin a kol. (eds.) 2019, Johannes Petrus Cerroni: Scriptores Regni Bohemiae, Tomus II.: C–D, Praha: Filosofia, ISBN 978-80-7007-514-2.

  • Svatoš, Martin a kol. (eds.) 2017, Johannes Petrus Cerroni: Scriptores Regni Bohemiae, Tomus III.: E–F, Praha: Filosofia, ISBN 978-80-7007-507-4.

Recenze: 

  • Pelc, Vojtěch 2019 [Recenze], Vícejazyčnost raného novověku: téma současného výzkumu v neolatinistice, Česká literatura 67, č. 6, s. 911–924.

  • Pelc, Vojtěch 2018 [Review]. [Victoria Moul (ed.), A Guide to Neo-Latin Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 488 s. ISBN 978-1-107-02929-3]. Listy filologické 141, 3/4, s. 535-538. 

  • Pelc, Vojtěch. 2017 [Recenze]. [Bobková-Valentová, K. – Bočková, A. – Jacková, M. – Bažil, M. – Pauerová, E. – Zdichynec, J. – Žalud, Z. (eds.), Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách (Theatrum Neolatinum I), Praha: Academia 2015, 645 s.; Jacková, M. (ed.), Nejmírnější Pallas: Hry určené gramatikálním třídám jezuitských gymnázií (TN II.) Praha: Academia 2016, 480 s.] Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 59, č. 2, s. 134-139.