Mgr. Kateřina Vršecká Ph.D. - bibliography

2019

Kapitoly v knižní publikaci:

  • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl II (D-H), druhé, opravené vydání
    Pod vedením Zuzany Silagiové a Pavla Nývlta zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Dany Martínkové a Zuzany Pospíšilové (Silagiové) připravili Lenka Blechová, Helena Businská, Alena Dohnalová (Hadravová), Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl, Hana Šedinová a Irena Zachová. Turnhout: Brepols 2019 (součást Database of Latin Dictionaries).
  •  "Teatrika její recepce ve středověkých bohemikálních pramenech". In. ZAHRADA SLOV: Ad honorem Zuzana Silagiová, vyd. J. Černá, B. Kocánová, P. Nývlt, Praha: Filosofia 2019, s. 163-185. ISBN: 978-80-7007-562-3.
  • "Komický Kristus ve velikonočním a pašijovém dramatu středověkých Čech". In. Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě, vyd. V. Bažant, M. Šorm, Praha: Lidové noviny 2019, s. 137-172. ISBN: 978-80-7422-716-5. 

2018

Kapitoly v knižní publikaci:

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl I (A-C), druhé, opravené vydání. Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Dany Martínkové připravili Marcela Bernášková, Helena Businská, Anděla Fialová, Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl a Zuzana Pospíšilová (Silagiová), Turnhout: Brepols, 2018 (součást Database of Latin Dictionaries).


Odborné studie

"Ze Slovníku středověké latiny: Balatro". In. Listy filologické 141/1-2 2018, s. 201-219. ISSN: 1211-3379.

Recenze
"Seneca tragicus redidivus aneb k záslužnému překladu a vydání tří římských tragédií". In: Pandora 35/2018 (kulturně literární revue), s. 127-129. ISSN 1801-6782. (recenze knihy: L. A. Seneca: Tragédie I (přel. E. Stehlíková a D. Čadková), Brno: Větrné mlýny 2017).

2016

Kapitoly v knižní publikaci

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 23
(týmový projekt)
Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Dana Martínková, Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, Praha 2016. ISBN: 978-80-87773-40-6

2015

Recenze

„Antická literatura ,jinakʽ“. In. Pandora 28/2015 (kulturně literární revue), s. 162-164, 2015. ISSN: 1801-6782 (recenze knihy: Stehlíková Eva: Vetera et nova, Torst 2014).

2013

Kapitoly v knižní publikaci

(spoluautor a překladatel Martin Bažil)

"Das Spiel von der fröhlichen Magdalena“. In. Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013 - (Jakubcová, A.; Pernerstorfer, M.), s. 305-307. ISBN 978-3-7001-6999-4

„Das Spiel von der Himmelfahrt des Herrn,“ ibid., s. 295-296.

„Dreimarienspiele“, ibid., s. 307-310.

„Salbenkrämerspiel,“ ibid., s. 414-418.

„Spiel von der Auferstehung des Herrn (Sammelhandschrift des Klementinums),“ ibid., s. 304-305.

„Visitatio sepulchri. Osterfeiern und Osterspiele,“ ibid., s. 719-723.

Odborné studie:

"The Language and Style of Latin Rubrics in Medieval Liturgical Easter Drama". In. ALMA (Archivum Latinitatis Medii Aevi), Bulletin du Cange 71, 2013, s. 267-280. ISSN 1376-74-53

2011

Hesla v knižní publikaci

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 21. Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Dana Martínková, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká. ISBN: 978-80-86791-87-6

Odborné studie a články

Towards a way of Reading Scenic Space in Dramatic Texts of the Czech Middle Ages, in: Czech Stage Art and Stage Design, Special Issue of Theatralia Yorick, 2011/1, ed. By Christian M. Billing and Pavel Drábek, Masaryk University Brno 2011, p. 65-81.  ISBN 978-80-210-557-1 

"Poznámka o Evě ze starofrancouzské Jeu d´Adam". In. Ad honorem Eva Stehlíková, k vydání připravili Pavlína Šípová, Marcela Spívalová a Jan Jiřík, Praha 2011, s. 489-496. ISBN: 978-80-260-0126-3

2010

Odborné studie a články

"Dramatické a liturgické prvky v rubrikách latinského velikonočního dramatu". In. Divadelní revue, roč. 21, č. 3 (2010), str. 15-29. ISSN 0862-5409 (přepracovaná studie z r. 2007)

2009

Hesla v knižní publikaci

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 20 (týmový projekt) Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Dana Martínková, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká. Praha 2009. ISBN: 978-80-86791-66-1

Odborný překlad a poznámky

Isidor ze Sevilly, Etymologiae XIX-XX – Etymologie XIX-XX. Překlad a poznámky I. Adámková, K. Vršecká, B. Kocánová, H. Florianová, úvodní studie J. Souček, revize překladu a redakce L. Pultrová a H. Šedinová (Oikúmené, Knihovna středověké tradice, XIX), Praha 2009. Výzkumný záměr MSM 6198959202 Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (příjemce Univerzita Palackého v Olomouci). ISBN: 978-80-7298-408-4.

2007

Kapitoly v knižní publikaci

"Hra o nanebevstoupení Páně".

In. Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, Divadelní ústav - Academia, Praha 2007, ISBN: 978-80-7008-201-0,  s. 254-255.  

"Hra o vzkříšení Páně (Drkolenský rukopis)", tamt. s. 260.

"Hra o vzkříšení Páně (Klementinský sborník)", tamt., s. 260-261.

"Hra veselé Magdalény", tamt., s. 261-263.

"Hry tří Marií", tamt.,  s. 263-265.

"Mastičkář", tamt., s. 367-371.

"Visitatio sepulchri", tamt., s. 631-633.

Odborné studie

"Dramatické versus liturgické prvky v rubrikách latinského velikonočního dramatu". In. Divadlo, náboženství, svět. Sborník pro Jarmilu Veltruskou (uspořádali M. Bažil, K. Bobková-Valentová, J. Zdychanec), Praha 2007.

2006

Hesla v knižní publikaci

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 19 (týmový projekt). Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Hana Florianová, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Kateřina Kvízová, Dana Martínková a Hana Šedinová. ISBN: 80-86791-35-1

Recenze

"Eva Stehlíková: Antické divadlo". In. Listy filologické, 129, 2006, 3-4, str. 403-405. ISSN 0024-4457 (recenze knihy: Stehlíková Eva. Antické divadlo, Praha: Karolinum 2005).

Překlad:

Jarmila F. Veltruská: Posvátné a světské: osm studií o starém českém divadle, Divadelní ústav 2006. Přeložili: Martin Bažil, Kateřina Kvízová, Irena Pulicarová, Eva Stehlíková. ISBN 80-7008-200-3.

2005

Odborné studie

"Classical Latin Theatrical Terms in Medieval Latin of Bohemia". In. Listy filologické, 128, 2005, 3-4, str. 241-266. ISSN 0024-4457

2003

Recenze

"Encyklopedista Isidor o divadle." In. Divadelní revue, roč. 14, č. 2, 2003 (recenze knihy: Isidor ze Sevilly. Etymologie XVIII – Etymologiae XVIII, Oikoymenh 2002). ISSN 0862-5409

"Trilogie Oresteia v Národním divadle v Praze". In. AVRIGA  Zprávy jednoty klasických filologů, 15, 2003, s. 72-74 (recenze divadelního představení). ISSN: 1211-3379 

2002

Hesla v knižní publikaci

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum – Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III, sešit 18 (týmový projekt). Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Hana Florianová, Kateřina Kvízová, Dana Martínková, Richard Mašek a Hana Šedinová. ISBN: 80-85917-91-2

Odborné studie

"Několik poznámek k rubrikám latinského velikonočního dramatu." In. Sborník filozofické fakulty brněnské univerzity, roč. 51, č. 5 (2002), s.99-106. ISSN: 1214-0406