Mgr. Jakub Čechvala Ph.D. - bibliography

2020

Eliška Poláčková – Jakub Čechvala et al., Jubilate et bibite. Studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant, Praha: Filosofia 2020.
ISBN: 978-80-7007-638-5

"Skládat scénu jako vázu: utváření obrazu scény v Euripidově Ifigenii v Tauridě", in: Eliška Poláčková – Jakub Čechvala et al., Jubilate et bibite. Studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant, Praha: Filosofia 2020, s. 85–101.

 

2019

Jakub Čechvala (ed.), Fragmenty řeckých tragiků v překladech a studiích Zdeňka K. Vysokého, Praha: Filosofia 2019.
ISBN: 978-80-7007-593-7

"Fragmenty antických tragédií v souvislostech textové tradice a textové kritiky", in: Jakub Čechvala (ed.), Fragmenty řeckých tragiků v překladech a studiích Zdeňka K. Vysokého, Praha: Filosofia 2019, s. 37–133.


2018

Jakub Čechvala – Eliška Poláčková et al., Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře, Praha: Filosofia 2018.
ISBN: 
978-80-7007-521-0

"'Proměnlivý jako Próteus'. Antický mýtus mezi teorií a recepcí", in: Jakub Čechvala – Eliška Poláčková et al., Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře, Praha: Filosofia 2018, s. 9–26. 2016

Jakub Čechvala – Eliška Poláčková et al., Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře, Praha: Filosofia 2016.
ISBN 978-80-7007-460-2

"'Svrchovaný plod ducha hellenského v nejplnější síle a ryzosti jeho...' Obrazy tragického divadla v českých zemích 19. a začátku 20. století", in: Jakub Čechvala – Eliška Poláčková et al., Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře, Praha: Filosofia 2016, s. 99–129.

 

2013

"Eirene. Studia Graeca et Latina", in: Akademický bulletin 10, 2013, s. 36–37, on-line.

(recence) J. Daneš, Politické aspekty řecké tragédie / Political Aspects of Greek Tragedy, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2012, in: Listy filologické, 136, 2013, 1–2, s. 247–253.


2008

"Missing a Target: Intertextuality and Greek Tragedy", in: I. Radová (ed.) Laetae segetes iterum, Brno: Masarykova univerzita 2008, s. 63–68.