Mgr. Julie Černá Ph.D. - bibliography

2024

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 24. Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Dana Martínková, Pavel Nývlt, Zuzana Smetanová, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, Praha:  Academia, 2024.

2021

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl III (I-M), druhé, opravené vydání. Pod vedením Zuzany Silagiové a Pavla Nývlta zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Zuzany Silagiové připravili Julie Černá, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Kateřina Kvízová (Vršecká), Dana Martínková, Richard Mašek, Jiří Matl, Hana Miškovská (Florianová), Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Irena Zachová, Turnhout: Brepols, 2021 (součást Database of Latin Dictionaries).

"Names of Diseases of Greek Origin in the Lexicographical Writings of Master Claretus, in: Medialatinitas. Ausgewählte Beiträge zum 8. Internationalen Mittellateinerkongress Wien, 17.-21.9.2017, vyd. C. Ratkowitsch, Wiener Studien, Beiheft 40 (2021), str. 265-278.

2019

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl II (D-H), druhé, opravené vydání. Pod vedením Zuzany Silagiové a Pavla Nývlta zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Dany Martínkové a Zuzany Pospíšilové (Silagiové) připravili Lenka Blechová, Helena Businská, Alena Dohnalová (Hadravová), Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl, Hana Šedinová a Irena Zachová, Turnhout: Brepols, 2019 (součást Database of Latin Dictionaries).

"Exempla Valeria Maxima v traktátu Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic o správě státu", in: ZAHRADA SLOV. Ad honorem Zuzana Silagiová, k vydání připravili Julie Černá, Barbora Kocánová a Pavel Nývlt, Praha 2019, str. 221-244. ISBN: 978-80-7007-562-3.

ZAHRADA SLOV. Ad honorem Zuzana Silagiová, k vydání připravili Julie Černá, Barbora Kocánová a Pavel Nývlt, Praha: Filosofia 2019. ISBN: 9788070075623. (redakce sborníku spolu s B. Kocánovou a P. Nývltem)

2018

"Epidemie, I" (úvod, překlad a komentář ke spisu), " O životosprávě, IV neboli O snech (překlad spisu), "Přehled spisů Corpus Hippocraticum" (spoluautorství), in: Hippokratés. Vybrané spisy II, vyd. H. Bartoš - S Fischerová, Praha 2018, str. 443-523, 569-576, 599-671. (Grant GAČR č. 401/09/0767)
ISBN: 978-80-7298-506-7

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl I (A-C), druhé, opravené vydání. Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Dany Martínkové připravili Marcela Bernášková, Helena Businská, Anděla Fialová, Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl a Zuzana Pospíšilová (Silagiová), Turnhout: Brepols, 2018 (součást Database of Latin Dictionaries).

2016

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 23. Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Dana Martínková, Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká.
ISBN: 978-80-87773-40-6

2014

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 22. Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Dana Martínková, Pavel Nývlt a Hana Šedinová.
ISBN: 978-80-87773-17-8

2012

"O dobrém vystupování", "O lékaři" (úvod, překlad a komentář ke spisům), in: Hippokratés. Vybrané spisy I, vyd. H. Bartoš - S. Fischerová, Praha 2012, str. 219-287. (Grant GA ČR č. 401/06/0668)
ISBN: 978-80-7298-392-6

2011

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 21. Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Markéta Koronthályová, Dana Martínková, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká.
ISBN: 978-80-86791-87-6

2009

Latinitatis medii aevi Lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, sv. III, sešit 20. Pod vedením Z. Silagiové zpracovaly J. Černá, H. Florianová, B. Kocánová, M. Koronthályová, D. Martínková, H. Šedinová a K. Vršecká.
ISBN: 978-80-86791-66-1

(rec.) Jane D. Chaplin, Livy's Exemplary History, in: Listy filologické, 132, 2009, str. 408-411.

2008

"Možné vlivy stoického pojetí etiky na hippokratovský spis De decenti habitu", in: PULCHRITUDO ET SAPIENTIA. Ad honorem Pavel Spunar, vyd. Z. Silagiová - H. Šedinová - P. Kitzler, str. 83-97.
ISBN: 978-80-254-1863-5

2007

"Ideál lékaře pohledem autora hippokratovského spisu De medico", in: DONUM MAGISTRAE. Ad honorem Dana Martínková, vyd. Z. Silagiová - H. Šedinová - P. Kitzler, str. 25-40.
ISBN: 978-80-7007-255-4