Mgr. Matěj Novotný Ph.D. - bibliography

 

2023

 ‘Meteorology’ and ‘meteors’ across centuries: a short history of two problematic terms, In: Classical Receptions Journal, 15/3, 2023, pp. 271–297, https://doi.org/10.1093/crj/clad007 (Matěj Novotný, Barbora Kocánová, Miloslav Müller )

 

2018

"Česká recepce antiky a mýtus slovanské demokracie", in: Jakub Čechvala - Eliška Poláčková et al., Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018, s. 301-331 (ISBN 978-80-7007-521-0).

 

2017

Marcus Tullius Cicero, O zákonech (latinsko-české vydání), přel. Jan Janoušek a Matěj Novotný, předmluva Jan Janoušek, poznámky Matěj Novotný. Praha: OIKOYMENH, 2017 (ISBN 978-80-7298-173-1).

 

2016

"Obraz athénské demokracie v českých historických příručkách 19. století", in: Jakub Čechvala – Eliška Poláčková et al., Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře, Praha: Filosofia, 2016, s. 41–97 (ISBN 978-80-7007-460-2).

recenze: Alkmán, Partheneion z Louvru, přel. Robert Roreitner, Praha: Jednota klasických filologů, 2016 (ISBN 978-80-904945-3-4), in: Listy filologické 139, 2016, s. 474–480.

recenze: Saskia Peels, Hosios. A Semantic Study of Greek Piety, Leiden – Boston: Brill, 2015 (ISBN 978-90-0429463-9), in: Eirene. Studia Graeca et Latina 52, 2016, s. 507–512.

 

2015

recenze: Edward M. Harris, The Rule of Law in Action in Democratic Athens, Oxford – New York: Oxford University Press 2013, in: Eirene. Studia Graeca et Latina 51, 2015, s. 340–347.

Zahraniční citace:
1. Edward M. Harris, “Applying the Law about the Award of Crowns to Magistrates (Aeschin. 3.9–31; Dem. 18.113–117): Epigraphic Evidence for the Legal Arguments at the Trial of Ctesiphon”, in: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 202, 2017, s. 105–117 (105).

 

2014

"Andocides on Atimia and the Term Prostaxis", in: Eirene. Studia Graeca et Latina 50, 2014, s. 61–88.

Zahraniční citace: 
1.  Roger Brock, “Law and Citizenship in the Greek Poleis”, in: The Oxford Handbook of Ancient Greek Law, edited by Edward Harris  and Mirko Canevaro (Online Publication Date: Aug 2015), doi: 10.1093/oxfordhb/9780199599257.013.15 (5).
2. Mirko Canevaro – Edward M. Harris, “The Authenticity of the Documents at Andocides’ On the Mysteries 77-79 and 83-84”, in: Dike, 19, 2016, s. 9-49 (10, 28-29, 33).

recenze: Mirco Canevaro, The Documents in the Attic Orators: Laws and Decrees in the Public Speeches of the Demosthenic Corpus (with a chapter by E. M. Harris), Oxford: Oxford University Press 2013, in: Eirene. Studia Graeca et Latina 50, 2014, s. 341–345.

Zahraniční citace:
1. Mirko Canevaro, “The Authenticity of the Document at Demosth. or. 24.20–3, the Procedures of nomothesia and the so-called ἐπιχɛιροτονία τῶν νόμων”, in: Klio, 100(1), 2018, s. 70-124 (72).
2.  Demosthenes, Speeches 23-26, translated with introduction and notes by Edward M. Harris, Austin: University of Texas 2018 (38).

recenze: Dionýsios z Halikarnássu, O starých řečnících, přel. Jiří Pavlík, Praha: KLP 2013, in: Listy filologické 137, 2014, s. 175–178.

 

2013

"Přítomnost smrti ve veřejném prostoru klasických Athén: ukazování a skrývání, II: Smrt lidí", AVRIGA – Zprávy Jednoty klasických filologů 55/1, 2013, s. 19–38.

 

2012

"Přítomnost smrti ve veřejném prostoru klasických Athén: ukazování a skrývání, I: Smrt zvířat", in: AVRIGA – Zprávy Jednoty klasických filologů 54, 2012, s. 62–81.

recenze: Irena Radová, Altgriechische Scholien: ein typologischer Versuch, Praha: KLP 2011, in: Eirene: Studia Graeca et Latina 48, 2012, s. 202–206.

 

2010

"Lauterbeckův Regentenbuch a Veleslavínova Politia historica aneb exemplum o možném vztahu mezi humanismem, reformací a politikou na území Říše a Českého království ve druhé polovině 16. století", in: Theatrum historiae 7, 2010, s. 15–51.

 

2008

"Vilém Malovec z Malovic (mecenáš a defraudant)", in: Východočeský sborník historický 15, 2008, s. 127–163.

 

2007

"Obraz starých Řeků v Carionově kronice: příspěvek k dějinám recepce antiky", in: Theatrum historiae 2, 2007, s. 27–70.