Mgr. Vojtěch Pelc - bibliography

Edice pramenů:

 • Bláha, Ondřej – Černuška, Pavel – Dittmann, Robert – Dittrich, Šimon – Dus, Jan A. – Kopecká, Lucie – Pelc, Vojtěch (eds.) 2023, Kralický Nový zákon z roku 1601. Kritická edice s variantami bratrských vydání z let 1564 až 1613. Dolní Břežany: Scriptorium. ISBN 978-80-7649-048-2.
 • Pelc, Vojtěch (ed.) 2019, Jan Hubecius a Bartoloměj Martinides. Dva humanistické popisy Prahy. Edice Bilingua, svazek III. Praha: Jednota klasických filologů, ISBN 978-80-904945-5-8. 

 • Svatoš, Martin a kol. (eds.) 2019, Johannes Petrus Cerroni: Scriptores Regni Bohemiae, Tomus II.: C–D, Praha: Filosofia, ISBN 978-80-7007-514-2.

 • Svatoš, Martin a kol. (eds.) 2017, Johannes Petrus Cerroni: Scriptores Regni Bohemiae, Tomus III.: E–F, Praha: Filosofia, ISBN 978-80-7007-507-4.

Studie:

 • Pelc, Vojtěch 2023, Jazykové a literární aspekty dedikačních textů tezí, in Zelenková Petra (ed.), Karel Škréta (1610-1674) a univerzitní teze v českých zemích, Praha: Národní galerie v Praze, s. 45–50.
 • Pelc, Vojtěch 2020, Donum poeticum. Oslava mecenáše v básni Jana Campana Vodňanského, in Podavka, Ondřej (vyd.), Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. Justus et Bonus. Ad honorem Jiří Beneš, Praha: Filosofia, s. 205–224, ISBN 978-80-7007-630-9.

Encyklopedická hesla:

 • Pelc, Vojtěch 2020, Bavor of Kosmačov, Bohuslav. Genikovsky, Adam. Hubecius, Ioannes. Jičínský, Bohuslav. Kherner, Jan, in Storchová, Lucie (ed.), Companion to Central and Eastern European Humanism. Volume 2, The Czech Lands. Part 1, A-L. Berlin: De Gruyter, s. 164-166, 455-457, 574-578, 608-610, 625-628. ISBN 978-3-11-064642-9. Dostupné z: doi: 10.1515/9783110650181

Recenze: 

 • Pelc, Vojtěch 2020 [Review], Winkler, Alexander – Schaffenrath, Florian (eds.), Neo-Latin and the Vernaculars: Bilingual Interactions in the Early Modern Period. Leiden: Brill, 2019, 255 pp., ISBN 978-90-04-38486-6. Listy filologické 143, 3/4, s. 560-563
 • Pelc, Vojtěch 2019 [Recenze], Vícejazyčnost raného novověku: téma současného výzkumu v neolatinistice, Česká literatura 67, č. 6, s. 911–924.

 • Pelc, Vojtěch 2018 [Review]. Victoria Moul (ed.), A Guide to Neo-Latin Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 488 s. ISBN 978-1-107-02929-3. Listy filologické 141, 3/4, s. 535-538. 

 • Pelc, Vojtěch. 2017 [Recenze]. Bobková-Valentová, K. – Bočková, A. – Jacková, M. – Bažil, M. – Pauerová, E. – Zdichynec, J. – Žalud, Z. (eds.), Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách (Theatrum Neolatinum I), Praha: Academia 2015, 645 s.; Jacková, M. (ed.), Nejmírnější Pallas: Hry určené gramatikálním třídám jezuitských gymnázií (TN II.) Praha: Academia 2016, 480 s. Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 59, č. 2, s. 134-139.