Mgr. Eliška Kubartová Ph.D. - bibliography

  • monografie

POLÁČKOVÁ, Eliška. Verbum caro factum est. Performativita bohemikální literatury 14. století pohledem divadelní vědy, Praha: Filosofia, 2019, 476 s.

URBANOVÁ, Daniela, Eliška POLÁČKOVÁ, Tomáš WEISSAR, Radek ČERNOCH. Curculio aneb Darmojed, Praha: JKF, 2019, 286 s.

 

  • kapitoly v monografiích

POLÁČKOVÁ, Eliška, Tomáš WEISSAR. Translating Curculio for Stage. In Personaggi in scena: il parasitus, Roma: Carocci editore, 2019, p. 87-102.

POLÁČKOVÁ, Eliška. "Manželské skutky radostně plodiechu". Médeia ve staročeské Kronice trójanské ("Merrily Perpetrating Marital Deeds". Medea in the Old Bohemian Trojan Chronicle). In Jakub Čechvala, Eliška Poláčková. Vymyšlená Ithaka. Recepce antické mytologie v české kultuře (Imaginary Ithaca. Reception of Classical Mythology in Czech Culture). Praha: Nakladatelství Filosofia, 2018. s. 85-109.

POLÁČKOVÁ, Eliška. Stereotypy v českých překladech Tita Maccia Plauta (Stereotypes in Czech Translations of Plays by Plautus). In Jakub Čechvala, Eliška Poláčková. Ve stínu hellénského slunce. Obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Nakladatelství Filosofia, 2016. s. 243-316, 339-410. ISBN 978-80-7007-460-2.

POLÁČKOVÁ, Eliška. Slunce, stín a sahara. Několik slov k metodologii (Sun, Shade, and Sahara. The Introduction). In Jakub Čechvala, Eliška Poláčková. Ve stínu hellénského slunce. Obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Nakladatelství Filosofia, 2016. s. 9-16. ISBN 978-80-7007-460-2.

POLÁČKOVÁ, Eliška. Seneca’ Phaedra – an over passionate heroine: analysis of Hana Burešová’s Faidra. In Maria de Fátima Silva, Susana Hora Marques. Tragic Heroines on Ancient and Modern Stage. University of Coimbra: Centre of Classical and Humanistic Studies, 2010. s. 109-119. ISBN 978-989-8281-40-1.

 

  • články v odborných recenzovaných periodicích

POLÁČKOVÁ, Eliška. A Prince, or a Pauper? Staging Noble Lineage in the Coronation Order of Emperor Charles IV. European Medieval Drama, Brepols, 2018, roč. 22, s. 149-169.

POLÁČKOVÁ, Eliška. Několik poznámek k teatralitě (českého) středověku (Notes to the Theatricality of (Czech) Middle Ages). Theatralia, Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 53-70. ISSN 1803-845X.

POLÁČKOVÁ, Eliška. Mutato nomine dicor nunc Homulus. Latin Translation of the Morality Play of Elckelijc. Listy filologické, Kabinet pro klasická studia, 2012, roč. 135, č. 3-4, p. 323-339. ISSN 0024-4457.

POLÁČKOVÁ, Eliška. Český překlad antických her : Quo Vadis? (Czech translation of ancient drama : Quo Vadis?). Theatralia, Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 1, p. 136-150. ISSN 1803-845X.

POLÁČKOVÁ, Eliška. Potřebujeme nové formy? Reflexe finálových textů Ceny Konstantina Trepleva pro mladé dramatiky uvedených na festivalu DHNP "Jirka Kniha hledá autora" (Do we need new forms? Review of texts awarded the Konstantin Treplev Prize for young playwrights staged at DHNP festival "Jirka Kniha in Search for an Author"). Theatralia, Masarykova univerzita, 2011, roč. 14, č. 2, p. 227-233. ISSN 1803-845X. (nerecenzované)

 

  • recenze

POLÁČKOVÁ, Eliška. Jacob A. Latham, "Performance, Memory and Processions in Ancient Rome. The Pompa Cicensis From the Late Republic to Late Antiquity", Listy filologické, 2018/2, p. 270-274. 

POLÁČKOVÁ, Eliška. Joannes Burmeister, "Aulularia and Other Inversions of Plautus", Edited, Translated and Introduced by Michel Fontaine, Listy filologické, 2018/2, p. 278-280.

POLÁČKOVÁ, Eliška, Alena SARKISSIAN. Carr, Marina: Konec Faidry, Saavedra, Anna: Prosebnice, iLiteratura, 2. 12. 2018, http://www.iliteratura.cz/Clanek/40837/carr-marina-konec-faidry-saavedra-anna-prosebnice. 

POLÁČKOVÁ, Eliška. Pavlína Šípová, Chorikiova obrana herců (Defence of Actors by Chorikios). Theatralia, Masarykova univerzita, 2016, vol. 19, No 1, p. 308-310. ISSN 1803-845X.

POLÁČKOVÁ, Eliška. Richard Buxton, „Myths and Tragedies in their Ancient Greek Contexts“. Eirene. Studia Graeca et Latina, 51, 2015, p. 351-353. ISSN 0024-4457.

POLÁČKOVÁ, Eliška, J. Rasmus Brandt – Jon W. Iddening (eds.), „Greek and Roman Festivals. Content, Meaning, and Practice“. Eirene. Studia Graeca et Latina, 51, 2015, p. 354-357. ISSN 0024-4457.

 

  • popularizační texty

POLÁČKOVÁ, Eliška. Divadlo v Senekově době. In Seneka, Tragédie II, Brno: Větrné mlýny, 2019, s. 15‒24. 

POLÁČKOVÁ, Eliška. Dvojí tvář středověkého herce (Double Face of Medieval Actors). In Živá historie. Brno: Extra Publishing, 2016. p. 51-53. ISSN 1802-2278.

POLÁČKOVÁ, Eliška. Římské divadlo v době císařské aneb Jeden den filozofa Senecy (Roman Theatre during the Empire or One day of Seneca the Philosophe). In Seneca: Faidra. Brno: Městské divadlo Brno, 2012. p. 71-84, 13 pp.

 

  • překlady

TITUS MACCIUS PLAUTUS, Curculio aneb Darmojed. Komentovaný překlad s úvodní studií (Commented Translation with Introduction). Translation and commentary: URBANOVÁ, Daniela, Eliška POLÁČKOVÁ, Tomáš WEISSAR, Radek ČERNOCH, Praha: JKF, 2019, 286 p.

STEHLÍKOVÁ, Eva. Ancient Greek and Roman Theatre. Translation: Eliška POLÁČKOVÁ. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 554 pp. ISBN 978-80-210-7037-0.

CHADWICK, Jonathan. Hra (The Performance). Translation: Eliška POLÁČKOVÁ. Městské divadlo Zlín, 2012.