prof. PhDr. Pavel Spunar CSc. - bibliography


Monografie / Monographs

Vlny vzpomínek, Praha 2010, 332 s.

Kodex vyšehradský. Korunovační evangelistář prvního českého krále, Praha 2006, 218 s. (s A. Merhautovou).

Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post universitatem Pragensem conditam illustrans, II, Warsaviae – Pragae 1995 (Studia Copernicana, XXXV), 295 s.

Kultura středověku, Praha 19952, 226 s. (vedoucí autorského kolektivu).

Smích a pláč středověku, Praha 1987, 269 s. (s D. Svobodovou).

Kultura českého středověku, Praha 1986, 557 s.

Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post universitatem Pragensem conditam illustrans, I, Wratislaviae etc. 1985 (Studia Copernicana, XXV), 479 s.

Répertoire international des médiévistes, Paris etc. 1979, I–II, 811 s. (člen autorského kolektivu).

Kultura středověku, Praha 1972, 203 s. (vedoucí autorského kolektivu).

Soupis pramenů k literární činnosti M. Jana Husa a M. Jeronýma Pražského, Praha 1965, 369 s. (s F. M. Bartošem).

Soupis rukopisů v Třeboni a v Českém Krumlově, Praha 1958, 381 s. (s J. Weberem a J. Tříškou).

Česká bastarda: pokus o vysvětlení vztahu české bastardy k ostatním písmům gotickým a k vývoji českého umění výtvarného, Praha 1951, 109 s. (disertace).

 

 Kompletní bibliografie Pavla Spunara za léta 1951-2007 je ke stažení zde.