Mgr. David Cielontko Ph.D. - bibliography

Vyjde / forthcoming

“Vzkříšení v raném judaismu v kontextu dobových představ o posmrtné existenci,” In Petr Pokorný - Pavol Bargár (ed.), Biblické kořeny evropské kultury, Praha: Karolinum

2023

“Démétrios Kronikář,” in: Jiří Hoblík – Radka Fialová (eds.), Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství. Kapitoly z encyklopedie, Praha: Filosofia, 2023, 61–72.

“Kumrán,” in: Jiří Hoblík – Radka Fialová (eds.), Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství. Kapitoly z encyklopedie, Praha: Filosofia, 2023, 307–329.

The Second Teacher's Story in the Infancy Gospel of Thomas:  A Contribution to the Recent Discussion on the Developmental Interpretation,” New Testament Studies 69/3 (2023), 345–354.

“Resurrection in Early Judaism within the Context of Existing Beliefs about the Afterlife,” in: Pavol Bargár (ed.), Bible, Christianity, and Culture. Essays in Honor of Professor Petr Pokorný, Prague: Karolinum, 2023, 31–64.

společně s Filip Čapek (eds.), Kolektivní paměť v bibli a křesťanství. Od teoretických otázek k praktickým aplikacími, Praha: Karolinum, 2023, 340s.

společně s Filip Čapek, "Teorie kolektivní paměti a její místo v biblických vědách," In: Dávid Cielontko – Filip Čapek (eds.), Kolektivní paměť v bibli a křesťanství. Od teoretických otázek k praktickým aplikacími, Praha: Karolinum, 2023, 7–31.

“Spor o Ježíšovu reputaci v Kelsově Pravdivém slově,” In: Dávid Cielontko – Filip Čapek (eds.), Kolektivní paměť v bibli a křesťanství. Od teoretických otázek k praktickým aplikacími, Praha: Karolinum, 2023, 192–223.

Reputational Construct of Jesus in Celsus’ Aléthés Logos,” Eirene. Studia Graeca et Latina 58 (2022), 421–453.

“Heródes, a zsidók és ellenfelei,” In: Viktor Kókai-Nagy (ed.), Heródes, Komárom: SJE RTK Josephus Kutatóintézet, 2022, 42–63.

 

2022

Herodes, Židé a jeho odpůrci,” Teologická reflexe 28/2 (2022), s. 170–193.

“Remembering martyrs in 2 and 4 Maccabees,” in: Thomas R. Hatina – Jiří Lukeš (eds.), Social Memory Theory and Conceptions of Afterlife in Jewish and Christian Antiquity (Studies in Cultural Contexts of the Bible 8) Paderborn: Brill Schöningh, 2023, s. 98–119.

“The Elephant Mosaic Panel in the Huqoq Synagogue: A Reappraisal of the Maccabean Interpretation,” in: Radka Fialová - Jiří Hoblík - Petr Kitzler, Hellenism, Early Judaism, and Early Christianity. Transmission and Transformation of Ideas (Arbeiten zur Kirchengeschichte 155) Berlin – Boston: De Gruyter, 2023, 179–204.

Vidění proroka Henocha. O funkci Podobenství Henochových, Praha: Karolinum, 2022, 234s.

(recenze) G. G. Xeravits, From Qumran to the Synagogues. Selected Studies on Ancient Judaism, Berlin: de Gruyter, 2019, in: Reading Religion.

Nesnáze dospívání malého Ježíše. O christologii Pseudo-Tomášova evangelia dětství,”  Studia Theologica 24/2 (2022), s. 21–43.

2021

Spor o Belzebula: analýza jedné synoptické tradice v kritické reflexi,” Teologická reflexe 27/1 (2021), s. 64–89.

“On the Origin of the Archdemon Beelzebul/Beelzebub,” Biblica 102/1 (2021), s. 68–77.

“Otázka původu ohnivého jezera ze Zj 19–20,” in: Jan Roskovec (ed.), Od Mojžíše k novému Jeruzalému. Deset biblických výkladů, Jihlava: Mlyn, 2021, s. 166–186.

 

2020

“Svatební liturgie z Kumránu?” Revue Společnosti křesťanů a Židů 80 (2020), s. 36–39.

 

2019

“Two Faces of Manasseh: The Reception of Manasseh in Early Jewish Literature,” in: Filip Čapek – Oded Lipschits (eds.), The Last Century in the History of Judah: The Seventh Century BCE in Archaeological, Historical, and Biblical Perspectives, Atlanta: SBL Press, 2019. s. 239–260.

(recenze) F. Čapek, Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele, Praha: Vyšehrad, 2018, in: Studia Biblica Slovaca 11 (2019), s. 60–66.

 

2018

“The Daughters of men in the Book of Watchers,” Communio Viatorum, 2018, sv. 3, s. 252–275

“Henochický Judaizmus v kritickej reflexii,” In Ladislava Říhová (ed.), Jednota v mnohosti - In pluribus unitas, 2016. Praha: Luboš Marek, 2018. s. 16–23. ISBN 978-80-87127-93-3.

“Henochický Syn človeka a najstaršia ježišovská tradícia,” In Adriana Biela, Pavel-Andrei Prihracki (eds.), In pluribus unitas IV. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. s. 2–18. ISBN 978-80-223-4647-4

 

2016

"The Enochic Myth in the Letter of Jude,” In Magdalena Nová – Marie Opatrná (eds.), Staré a Nové. Staré jako východisko, či překážka?. Praha: Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016. s. 419–426. ISBN 978-80-87922-07-1.

 

2015

"Doba vzniku Podobenství Henochových,” Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 2015, sv. 25, s. 63–85.

"O mlčaní korintských žien. Výklad 1K 14:34-35,” In Martina V. Kopecká (ed.), Exegetický maraton 2014 na téma: Etika vztahů, Praha: Pražská diecéze CČSH, 2015, s. 7–19. ISBN 978-80-7000-112-7.