KKS FLÚ AV ČR

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Outputs in PDF

The Department of ancient traditions in Czech culture

Bažant, Jan (text), 
Bažantová, Nina (ilustrace)
Sv. Mikuláš na Malé Straně. Největší barokní chrám v Praze title FESTINA LENTE PRESS CZ, Praha 2011
Bažant, Jan (text), 
Bažantová, Nina (ilustrace)
Valdštejnský palác v Praze. První barokní rezidence ve střední Evropě title FESTINA LENTE PRESS CZ, Praha 2011
Bažant, Jan (text), 
Bažantová Nina (ilustrace)
Vrtbovská zahrada v Praze. Klenot barokního umění title FESTINA LENTE PRESS CZ, Praha 2011
Bažant, Jan (text),
Bažantová, Nina (ilustrace)

Vila Hvězda v Praze. Mistrovské dílo severské renesance
title FESTINA LENTE PRESS CZ, Praha 2013
Přel. a předmluvou opatřila A. Sarkissian
Ať Múzy promluví: tři byzantská kvazidramata title Pavel Mervart, Červený Kostelec 2012, 121 s.
ISBN 978-80-7465-027-7

Weber, Volker; Varone, Antonio; Marchioni, Roberta; Kepartová, Jana
Corpus inscritionum Latinarum IV Suppl. 4,1 ad titulos pictos spectans title Berlin: Walter de Gruyter, 2011. Inscriptiones parietariae Pompeianae consilio et auctoritate Academiae Scientiarum Berolinensis et Brandenburgensis editae.
ISBN: 978-3-11-018538-6

Databáze Antická inspirace ve výtvarném umění, Inscenace antického dramatu a Antika v nápisné kultuře českých zemí
title On-line na www. olympos.cz

The Department of Medieval Lexicography

B. Kocánová, H. Šedinová a L. Blechová-Čelebić (přel.), úvodní studie F. Šimon, H. Šedinová a L. Blechová-Čelebić Isidor ze Sevilly, Etymologiae XI – Etymologie XI Oikúmené, Knihovna středověké tradice XVII, Praha 2009, 226 s.

ISBN: 978-80-7298-409-1

Silagiová, Zuzana a kol.
Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum – Slovník středověké latiny v českých zemích 20, limitanter magnus title Praha, KLP 2009.
ISBN: 978-80-86791-66-1
Silagiová, Zuzana a kol. Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum Slovník středověké latiny v českých zemích 21, magnus membralia title Praha, KLP 2011
ISBN: 978-80-86791-87-6
Silagiová, Zuzana a kol. Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum – Slovník středověké latiny v českých zemích 22:membralis – mons Praha, KLP 2014 (v tisku)
Šedinová, Hana Iohannes Aquensis, De monstruosis hominibus – Lidská monstra title Praha 2013, Oikúmené, (Fontes Latini Bohemorum VIII). CXXIV + 250 s.
ISBN: 978-80-7298-459-6

The Department of Documentation

Databáze Knihopis Digital Database
title on-line na http://db.knihopis.org
Žůrek, Jiří Graduale Bohemorum. Proprium sanctorum title Praha, Krystal OP 2011.

ISBN 978-80-87183-36-6, 704 s.

Pumprla, Václav Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16. – 18. století title Praha, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR 2010. 1320 s. + CD ROM.
ISBN: 978-80-254-7790-8
Alois Kroess SJ: Geschichte der Böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu. III. Die Zeit von 1657 bis zur Aufhebung der Gesellschaft Jesu im Jahre 1773. (Hrsg. von Petr Kolář – Martin Svatoš) title Olomouc, Refugium 2012, 1384 S. ISBN: 978-80-7412-108-1
Förster, Josef Remedius Prutký OFM: O Egyptě, Arábii, Palestině a Galileji I title
Praha, Libri 2009, 472 s., 16 s. obrazové přílohy
ISBN: 978-80-7277-428-9
Musarum Socius jinak též Malý Slavnospis, (edd.) Josef Förster – Petr Kitzler – Václav Petrbok – Hana Svatošová title Praha, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i. 2011, 508 s.
ISBN: 978-80-260-0542-1
Spunar, Pavel Vlny vzpomínek title Praha, Academia (Edice Paměť) 2010, 312 s.
ISBN: 978-80-200-1812-0.