PhDr. Josef Förster Ph.D.

Foto pracovníka Josef Förster

forster@ics.cas.cz, j.forster@seznam.cz
+420 234 612 317

Department of Neo-Latin Studies
associate scholar / head of the department
ASEP
Bibliography

Research focus

Editions, translations and interpretation of works of Neo-Latin literature in Early modern period in the Czech Lands (e. g. travel-logue, drama, scholar correspondence and others)

Baroque drama and theatre

Historia litteraria in the Cech Lands in the 18. century

Medical Latin terminology


Education

1985 – 1989: Grammar school Kolín

1990 – 1997: Faculty of Arts Prague, Latin – Czech language and literature, thesis: "Překlad Života a umučení biskupa Jimrama, řezenského mučedníka, s komentářem" (Mgr.)

2001 – 2007: Ph.D. in Neo-Latin studies in the Institute of Greek and Latin Studies, Faculty of Arts, Charles University); doctoral thesis: "Václav (Remedius) Prutký OFM.: Itinerarium missionum orientalium (kritická edice, překlad, komentář a úvodní studie části I. dílu Itineraria)" 


Employment history

1993 – 1999: Johannes Kepler Secondry Grammar School, Prague – secondary school teacher 

 1999: National Technical Museum, Prague – lector

1999 – 2000: Klasické gymnázium Modřany, a. s., Praha 4 – secondary school teacher 

2000 – prezent: Department of Languages of Second Medical Faculty, Prague, Ústav jazyků 2. LF UK, Praha 5 – Motol – assistant professor

2002 – prezent: Centre of Classical Studies at the Institute for Philosophy of the Academy of Sciences, Prague – Department of Neo-Latin Studies

2016  – prezent: head of the Department of Neo-Latin studies 


Conference papers and lectures in the Czech Republic

10.-12.10. 2017: From model to anti-model. The work of Karel Kolčava SJ in the light of the existing research. International conference: Exemplary drama in early modern Europe, Vila Lanna, Prague.


Popularization

Lecturer at Latin Summer School organised by workplace:

2006, Brno: "Quirin Mickl (1711 – 1767) – učený opat vyšebrodského kláštera"

2007, Prague: "Karel Grobendoncq SJ (antické i aktuální motivy a paralely v politické filosofii českého baroka)"

2010, Opava: "Příběh císaře Maurikia – jeden z nejoblíbenějších námětů jezuitského dramatu"

2011, Prague: "Ars vivendi et ars moriendi na příkladu barokních rukopisů misionářů českého původu"

2012, Prague: "Středověká vidění jako spektákl"

2013, Hradec Králové: "Františkánští misionáři ve světle archivních dokumentů Kongregace pro šíření víry"