Nejvýznamnější výstupy vědecké činnosti

Mezi hlavní výstupy pracovníků Kabinetu pro klasická studia, jimiž přispívají k rozvoji poznání ve svých disciplínách na mezinárodní úrovni a rovněž k obohacení a kultivaci českého kulturního prostředí, patří především odborné publikace, monografie, edice, překlady starověkých, středověkých a novolatinských textů a studie publikované v domácích i zahraničních časopisech a vydavatelstvích.

Za posledních deset let pracovníci Kabinetu pro klasická studia publikovali na 40 odborných knih (z toho téměř 10 ve světových jazycích), více než 100 kapitol v knihách (téměř 30 ve světových jazycích) a více než 130 odborných časopiseckých studií. Kompletní vědeckou produkci pracovníků Kabinetu pro klasická studia seznamenává jednak databáze ASEP AV ČR, jednak bibliografie jednotlivých pracovníků na jejich osobních stránkách.

Z nejvýznamnějších výstupů za posledních pět let (2012–2016) lze zmínit (v abecedním pořadí) například následující.

Knihy, kapitoly a studie publikované v zahraničí

Bartoň, Josef, „Translation Tradition as a Source of Errors and Clichés in Modern Czech Translations of the New Testament“, in: J. Dušek – J. Roskovec (eds.), The Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts. Berlin – Boston, Walter de Gruyter (Deuterocanonical and Cognate Literature Studies, vol. 27) 2016, s. 337–348. ISBN 978-3-11-037694-4.

Bažant, Jan, „Habsburg Mythology and Waldstein Palace in Prague“, in: H. Karner – I. Ciulisová – B. J. García García (eds.), The Habsburgs and Their Courts in Europe, 1400–1700. Between Cosmopolitanism and Regionalism. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften – KU Leuven 2014, s. 73–99. ISBN 978-94-6018-483-3.

Beneš, Jiří, „J. A. Comenius on Translation and Interpretation of the Bible“, in: W. Goris – M. A. Meyer – V. Urbánek (eds.), Gewalt sei ferne den Dingen. Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. Wiesbaden: Springer 2015, s. 159–168. ISBN 978-3-658-08260-4.

Dus, Jan A., „Die Apostolischen Väter“, in: L. Karfíková – V. Hušek – L. Chvátal (eds.), Gnadenlehre in Schrift und Patristik. Freiburg im Breisgau – Basel – Wien: Herder (Handbuch der Dogmengeschichte, Bd. III, Fasz. 5a [1]) 2016, s. 174–188. ISBN 978-3-451-00708-8.

Dus, Jan A., „Papers or Principles? Ignatius of Antioch on the Authority of the Old Testament“, in: J. Dušek – J. Roskovec (eds.), The Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts. Berlin – Boston, Walter de Gruyter (Deuterocanonical and Cognate Literature Studies, vol. 27) 2016, s. 151–163. ISBN 978-3-11-037694-4.

Fialová, Radka, „Scripture and the ,Memoirs of the Apostels‘. Justin Martyr and His Bible“, in: J. Dušek – J. Roskovec (eds.), The Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts. Berlin – Boston, Walter de Gruyter (Deuterocanonical and Cognate Literature Studies, vol. 27) 2016, s. 165–178. ISBN 978-3-11-037694-4.

Förster, Josef, „A Czech Contribution to the Theme of Maurikian in Neo-Latin Drama“, in: Humanistica Lovaniensia 65, 2016, s. 367–381.

Florianová, Hana, „Die Benennung und Klassifikation der Hautkrankheiten im Mittelalter“, in: Archivum Latinitatis Medii Aevi 71, 2013, s. 197–207.

Kitzler, Petr, From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae: Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church. Berlin – Boston: Walter de Gruyter 2015 (Arbeiten zur Kirchengeschichte, Bd. 127), XIV + 159 s. ISBN 978-3-11-041942-9.

Kitzler, Petr, „Tertullian“, in: L. Karfíková – V. Hušek – L. Chvátal (eds.), Gnadenlehre in Schrift und Patristik. Freiburg im Breisgau – Basel – Wien: Herder (Handbuch der Dogmengeschichte, Bd. III, Fasz. 5a [1]) 2016, s. 265–281. ISBN 978-3-451-00708-8.

Kitzler, Petr, „Tertullian’s Concept of the Soul and His Corporealistic Ontology“, in: J. Lagouanère – S. Fialon (eds.), Tertullianus Afer. Tertullien et la littérature chrétienne d’Afrique. Turnhout: Brepols (Instrumenta Patristica et Mediaevalia, 70) 2015, s. 43–62. ISBN 978-2-503-55578-2.

Patoka, J. – Kocánová, Barbora – Kalous, L., „Crayfish in Czech Cultural Space: the Longest Documented Relationship between Humans and Crayfish in Europe“, in: Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 417,5, 2016, s. 1–9.

Kocánová, Barbora, „Latein als Sprache der mittelalterlichen Schriften über Wettervorhersage“, in: Archivum Latinitatis Medii Aevi 71, 2013, s. 237–248.

Silagiová, Zuzana – Šmahel, F. (eds.), Catalogi librorum vetustissimi Universitatis Pragensis. Turnhout: Brepols (Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, 271) 2015, LXXV + 290 s. ISBN 978-2-503-55485-3.

Šedinová, Hana, „Per errorem ad novum terminum. Alcuni termini di animali creati per incomprensione delle fonti“, in: Archivum Latinitatis Medii Aevi 71, 2013, s. 223–235.

Vršecká, Kateřina, „The Language and Style of Latin Rubrics in Medieval Liturgical Easter Drama“, in: Archivum Latinitatis Medii Aevi 71, 2013, s. 267–280.

 

Odborné knihy publikované v tuzemských nakladatelstvích

Bartoň, Josef, Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989. Praha: Česká biblická společnost 2013, 306 s. ISBN 978-80-87287-46-0.

Bažant, Jan, Lannova vila v Praze. Praha: AV ČR 2013, 64 s. ISSN 1210-9525.

Čechvala, Jakub – Poláčková, Eliška (eds.), Ve stínu hellénského slunce: Obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Filosofia 2016, 455 s. ISBN 978-80-7007-460-2.

Desenská Ciglerová, J. – Förster, Josef – Kvapil, J. – Matl, J. – Petrbok, V. – Podavka, Ondřej – Polakovič, D. – Pumprla, V. – Svatoš, Martin – Žůrek, J. – Hádek, Karel (eds.), Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 1: A–B. Praha: Filosofia 2016, 497 s. ISBN 978-80-7007-448-0.

Dus, Jan A., Patristická exegeze. Výklady Matoušova evangelia. Jihlava: Mlýn 2013. 135 s. ISBN 978-80-86498-54-6.

Förster, Josef – Podavka, Ondřej – Svatoš, Martin (eds), Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. Praha: Filosofia 2016, 362 s. ISBN 978-80-7007-444-2.

Sarkissian, Alena, Ať Múzy promluví: Tři byzantská kvazidramata. Červený Kostelec, Mervart 2013, 121 s. ISBN 978-80-7465-027-7.

Silagiová, Zuzana – Černá, Julie – Florianová, Hana – Kocánová, Barbora – Martínková, D. – Nývlt, Pavel – Šedinová, Hana, Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum. Slovník středověké latiny v českých zemích: díl 22. Praha: KLP 2014, 100 s. ISBN 978-80-87773-17-8.

Silagiová, Zuzana – Černá, Julie – Florianová, Hana – Kocánová, Barbora – Martínková, D. – Nývlt, Pavel – Šedinová, Hana – Vršecká, Kateřina, Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum. Slovník středověké latiny v českých zemích: díl 23. Praha: KLP 2016, 104 s. ISBN 978-80-87773-40-6.