Mgr. Barbora Kocánová Ph.D.

Foto pracovníka Barbora Kocánová

kocanova@ics.cas.cz
+420 234 612 327

Oddělení středolatinské lexikografie
postdoktorand
ASEP
Bibliografie

Badatelské zaměření

  • slovní zásoba středověké latiny
  • středověká meteorologie a předpovídání počasí

Profil na profesních webech (academia.edu apod.)

academia.edu


Studium

2006-2014  doktorské studium na ÚŘLS FF UK (obor Latinská medievalistika a novolatinská studia, školitel prof. Pavel Spunar), disertační práce De mutacionibus aeris. Kořeny, tradice a vývoj středověké nauky o předpovídání počasí, včetně recepce v bohemikálních rukopisech

1999-2005  magisterské studium latina - pomocné vědy historické, archivnictví, FF UK, diplomová práce Středověká meteorologie v Čechách. Přehled písemných pramenů (školitelka prof. Marie Bláhová)
 
1995-1999  Gymnázium Jana Keplera (Praha)


Přehled zaměstnání (chronologicky od nejnovějšího)

2004 - dosud        Kabinet pro klasická studia AV ČR, Na Florenci 3, 110 00, Praha 1

1.7.2015 - dosud  spolupráce na grantovém projektu centra excelence "Dějiny a interpretace bible", Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, Univerzita Palackého, Olomouc


Granty

2008-2009   řešitelka grantu GAUK č. 8945/2008 s názvem "Dějiny středověké meteorologie v českých zemích"


Pedagogická činnost

2014    spoluúčast na výuce na semináři "Slovní zásoba středověké latiny" (v rámci latinské medievistiky na ÚŘLS FF UK)


Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

duben 2013: Leipzig, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig, konference "Wassermühlen und Wassernutzung im mittelalterlichen Ostmitteleuropa": přednáška "Alles hängt vom Wetter ab: Voraussage der Witterung in lateinischen Quellen des Mittelalters"
 
září 2012: Mnichov, Bayerische Akademie der Wissenschaften, konference "Fachsprache(n) im mittelalterlichen Latein": přednáška "Latein als Sprache der mittelalterlichen Schriften über Wettervorhersage"
 
červenec 2008: Leeds, International Medieval Congress 7-10 July 2008: přednáška "Sequitur de impressionibus aeris. Medieval Meteorology in the Czech Lands"
 
září 2007: Hnězdno, konference "Medievista a prameny - teorie a praxe. 2. polsko-české fórum mladých medievistů": přednáška "Ut ad altiora ascendamus. Meteorologie ve středověkých latinsky psaných bohemikálních pramenech"


Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

prosinec 2016: Filosofický ústav AV ČR, Praha, konference "Studying the Arts in Medieval Bohemia": přednáška "Who Cares about Weather? Weather Forecasting of Medieval Czech Scholars"
 
listopad 2014: Centrum medievistických studií: přednáška "Až naprší a uschne! Studium počasí na pražské středověké univerzitě"
 
prosinec 2006: Vila Lanna, Praha, konference "Slovník jako inspirace - Das Wörterbuch als Inspiration": přednáška "Draco vel hasta vel columna. Atmospheric Phenomena and Their Designation in the Sources of the Lexicon Latinitatis Bohemorum" 


Členství v profesních organizacích a dalších vědeckých grémiích

Jednota klasických filologů (členka)


Ocenění odbornou komunitou

2014-2015 Stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa