Mgr. Pavel Nývlt Ph.D. - bibliografie

2020

Recenze

"Antiphontis et Andocidis orationes (recognoverunt, apparatu testimoniorum ornaverunt, adnotatione critica instruxerunt M. R. Dilts - D. J. Murphy), Oxford 2018". In: Listy filologické 143/1-2, 2020, str. 225-232. ISSN: 1211-3379. On-line.

 

2019

Slovník středověké latiny v českých zemích

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl II (D-H), druhé, opravené vydání. Pod vedením Zuzany Silagiové a Pavla Nývlta zpracovaly Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Dany Martínkové a Zuzany Pospíšilové (Silagiové) připravili Lenka Blechová, Helena Businská, Alena Dohnalová (Hadravová), Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl, Hana Šedinová a Irena Zachová, Turnhout: Brepols, 2019 (součást Database of Latin Dictionaries).

Příspěvek ve sborníku

"Role osvoboditelů Hradce Králové v Husitské kronice Vavřince z Březové", in: ZAHRADA SLOV: Ad honorem Zuzana Silagiová, Praha: FILOSOFIA 2019, str. 187-198.

Recenze

"B. Akrigg, Population and Economy in Classical Athens, Cambridge 2019". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 55, 2019, str. 334-336. ISSN: 0046-1628. On-line.

"D. Studdard, Nemesis: Alcibiades and the Fall of Athens, Cambridge (Mass.) - London 2018".In: Eirene. Studia Graeca et Latina 55, 2019, str. 337-342. ISSN: 0046-1628. On-line.

Redakce

ZAHRADA SLOV: Ad honorem Zuzana Silagiová, k vydání připravili J. Černá, B. Kocánová a P. Nývlt, Praha: FILOSOFIA 2019. ISBN: 978-80-7007-562-3. Editor a odpovědný redaktor.

2018

Slovník středověké latiny v českých zemích

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, díl I (A-C), druhé, opravené vydání. Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, na základě prvního vydání, které pod vedením Dany Martínkové připravili Marcela Bernášková, Helena Businská, Anděla Fialová, Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl a Zuzana Pospíšilová (Silagiová), Turnhout: Brepols, 2018 (součást Database of Latin Dictionaries).

Kapitoly v knize

"Discrepancies in Thucydides". In: P. Fraňo - M. Habaj (eds.), Antica Slavica, Trnava: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, str. 61-76. ISBN: 978-80-8105-929-2. On-line.

Recenze

"Herodotus, Histories VI (edited by S. Hornblower - C. Pelling), Cambridge 2017". In: Listy filologické 141/1-2, 2018, str. 243-247. ISSN: 1211-3379. On-line.

"J. Roisman, The Classical Art of Command: Eight Greek Generals Who Shaped the History of Warfare, Oxford 2017". In: Listy filologické 141/1-2, 2018, str. 248-254. ISSN: 1211-3379. On-line.

"Monument to the Current State of Thucydidean Studies: R. K. Balot - S. Forsdyke - E. Foster (eds.), The Oxford Handbook of Thucydides, Oxford 2017". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 54, 2018, str. 241-256. ISSN: 0046-1628. On-line.

"V. Liotsakis, Redeeming Thucydides’ Book VIII, Berlin - Boston 2017". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 54, 2018, str. 257-261. ISSN: 0046-1628. On-line.

"H. Kopp, Das Meer als Versprechen: Bedeutung und Funktion von Seeherschaft bei Thukydides, Göttingen 2017". In: Listy filologické 141/3-4, str. 514-518. ISSN: 1211-3379. On-line.

"J. T. Roberts, The Plague of War: Athens, Sparta, and the Struggle for Ancient Greece, Oxford 2017". In: Listy filologické 141/3-4, str. 518-522. ISSN: 1211-3379. On-line.

"J. Hyland, Persian Interventions: The Achaemenid Empire, Athens, and Sparta, 450-386 BCE, Baltimore 2017". In: Listy filologické 141/3-4, str. 522-528. ISSN: 1211-3379. On-line.

Redakce

Bernard z Clairvaux, Apologie pro opata Viléma, úvodní studie, překlad a výkladové poznámky Iva Adámková, Praha: OIKOYMENH 2018 (Knihovna středověké tradice). ISBN: 978-80-7298-246-2. Redaktor.

Marcus Tullius Cicero, Caesarianae - Řeči proslovené před Caesarem, úvodní studie, překlad a komentář Michal Ctibor, Praha: Jednota klasických filologů 2018 (Edice Bilingua, sv. II). ISBN: 978-80-904945-4-1. Lektor.

 

2017

Odborné studie

"Two Misunderstood Statements in [Arist.] Ath. 32.3 and Their Bearing on the History of the Four Hundred". In: Athenaeum: Studi di Letteratura e Storia dell’Antichità 105/2, 2017, str. 717-724. ISSN: 0004-6574. On-line.

"Leaders of the Four Hundred in Works of Cicero and his Roman Contemporaires". In: Graecolatina Pragensia 27, 2017, str. 29-39. ISSN: 0515-3190. On-line.

Kapitoly v knize

"Obdobie Nikiovho mieru: jedna či dve vojny?" In: M. Habaj a kol., Sparta vs. Athény: Dejiny peloponézskej vojny, Trnava: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017, str. 99-112. ISBN: 978-80-8105-855-4.

"Dekelejská vojna". In: M. Habaj a kol., Sparta vs. Athény: Dejiny peloponézskej vojny, Trnava: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017, str. 128-175. ISBN: 978-80-8105-855-4.

"Vláda tridsiatich tyranov a občianska vojna v Athénach". In: M. Habaj a kol., Sparta vs. Athény: Dejiny peloponézskej vojny, Trnava: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017, str. 176-184. ISBN: 978-80-8105-855-4.

"Najdôležitejšie osobnosti na strane Athén". In: M. Habaj a kol., Sparta vs. Athény: Dejiny peloponézskej vojny, Trnava: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017, str. 185-215. ISBN: 978-80-8105-855-4.

Recenze

"Two Cambridge Biographies of Pericles: L. J. Samons II, Pericles and the Conquest of History: A Political Biography, Cambridge 2016 - T. R. Martin, Pericles: A Biography in Context, Cambridge 2016". In: Listy filologické 140/1-2, 2017, str. 283-288. ISSN: 1211-3379. On-line.

"M. Schauer, Der Gallische Krieg: Geschichte und Täuschung in Caesars Meisterwerk, München 2016". In: Listy filologické 140/1-2, 2017, str. 288-291. ISSN: 1211-3379. On-line.

"S. N. Jaffe, Thucydides on the Outbreak of War: Character & Contest, Oxford 2017". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 53, 2017, str. 379-382. ISSN: 0046-1628. On-line.

"G. Marginesu, Callia l’Ateniese: Metamorfosi di un’élite, Stuttgart 2016". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 53, 2017, str. 383-386. ISSN: 0046-1628. On-line.

"Aristophanes, Wasps (ed. by Z. P. Biles - S. D. Olson), Oxford 2015". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 53, 2017, str. 387-393. ISSN: 0046-1628. On-line.

Zprávy

"Digitalizace slovníků středověké latiny a středolatinských textů". In: Avriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 59/2, 2017, str. 104-106. ISSN: 1211-3379.

Julie Černá - Pavel Nývlt - Zuzana Silagiová: "Nouvelles du « Dictionnaire du Latin médiéval » : République Tchèque." In: Archivum Latinitatis Medii Aevi 74, 2016, str. 364-365. ISSN: 1376-7453.

 

2016

Slovník středověké latiny v českých zemích

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích 23: 1. modus-myya. Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, † Dana Martínková, Pavel Nývlt, Hana Šedinová a Kateřina Vršecká, Praha: Koniasch Latin Press 2016. ISBN: 978-80-87773-40-6.

Odborné studie

"Selektivně zaznamenané násilí v aristotelském Athénském státním zřízení". In: Avriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 58/1, 2016, str. 40-51. ISSN: 1211-3379.

"Was Alcibiades an Informant of Thucydides?". In: Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae 54/4, 2014, str. 381-391. ISSN: 0044-5975. On-line.

"Ze Slovníku středověké latiny: muscida huba". In: Listy filologické 139/3-4, 2016, str. 431-437. ISSN: 0024-4457.

Recenze

"Herodotus, Histories V (edited by S. Hornblower), Cambridge 2013". In: Listy filologické 139/1-2, 2016, str. 209-213. ISSN: 0024-4457. On-line.

"Two recent editions of Sallust‘s Histories: C. Sallusti Crispi Historiae I (a cura di A. La Penna-R. Funari), Berlin-Boston 2015 - Sallust, Fragments of the Histories, Letters to Caesar (edited and translated by J. T. Ramsey), Cambridge (Mass.) 2015." In: Listy filologické 139/1-2, 2016, str. 213-219. ISSN: 0024-4457. On-line.

"E. Carawan, The Athenian Amnesty and Reconstructing the Law, Oxford 2013". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 52, 2016, str. 512-519. ISSN: 0046-1628. On-line.

"C. Lee - N. Morley (eds.), A Handbook to the Reception of Thucydides, Malden 2015". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 52, 2016, str. 519-525. ISSN: 0046-1628. On-line.

"A. Kapellos, Lysias 21 - A Commentary, Berlin-Boston 2014". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 52, 2016, str. 527-531. ISSN: 0046-1628. On-line.


2015

Odborné studie

"Notes on Velleius Book I (2, 1; 6, 1–2; 12, 7; 14, 2; 16, 5; 17, 2)". In: Graecolatina Pragensia 25, 2015, str. 21-27. ISSN: 0515-3190. On-line.

"The First Embassy of the Four Hundred to Sparta". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 51, 2015, str. 189-196. ISSN: 0046-1628. On-line.

Recenze

"G. Hawthorn, Thucydides on Politics: Back to the Present, Cambridge 2014". In: Listy filologické 138/1-2, 2015, str. 173-177. ISSN: 0024-4457. On-line.

"D. Kamen, Status in Classical Athens, Princeton - Oxford 2013". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 51, 2015, str. 338-340. ISSN: 0046-1628. On-line.

"D. Piovan, Memoria e oblio della guerra civile: strategie giudiziarie e racconto del passato in Lisia, Pisa 2011." In: Eirene. Studia Graeca et Latina 51, 2015, str. 347-351. ISSN: 0046-1628. On-line.

"N. Morley, Thucydides and the Idea of History, London-New York 2013". In: Listy filologické 138/3-4, 2015, str. 375-377. ISSN: 0024-4457. On-line.

"D. L. Fink, The Battle of Marathon in Scholarship: Research, Theories and Controversies Since 1850, Jefferson (NC) 2014". In: Listy filologické 138/3-4, 2015, str. 377-380. ISSN: 0024-4457. On-line.

Redakce

Tertullianus, O Kristově těle - De carne Christi, úvodní studie, překlad a výkladové poznámky Petr Kitzler, Praha: OIKOYMENH 2015 (Knihovna raně křesťanské tradice XVII). ISBN: 978-80-7298-205-9. Redaktor.


2014

Slovník středověké latiny v českých zemích

Latinitatis medii aevi Lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích 22: membralis-modulus. Pod vedením Zuzany Silagiové zpracovali Julie Černá, Hana Florianová, Barbora Kocánová, † Dana Martínková, Pavel Nývlt a Hana Šedinová, Praha: Koniasch Latin Press 2014. ISBN: 978-80-87773-17-8.

Odborné studie

"Thúkýdidés mezi fakty a pravdou". In: Avriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 56/1, 2014, str. 5-18. ISSN: 1211-3379. On-line.

"Athénské soudy a divadlo". In: Divadelní revue 25/1, 2014, str. 45-56. ISSN: 0862-5409.

"Sparta and Persia between the Second and the Third Treaty in 412/411 BCE: A Chronology". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 50, 2014, str. 39-60. ISSN: 0046-1628. On-line.

"Modo in Quadragesimale Admontense". In: Listy filologické 137/3-4, 2014, str. 275-292. ISSN: 0024-4457. On-line.

Recenze

"Two Recent Books on Alcibiades: P. J. Rhodes, Alcibiades - Athenian Playboy, General and Traitor, Barnsley 2011 - H. Heftner, Alkibiades - Staatsmann und Feldherr, Darmstadt 2011". In: Listy filologické 137/1-2, 2014, str. 167-170. ISSN: 0024-4457. On-line.

"I. A. Ruffell, Politics and Anti-Realism in Athenian Old Comedy - The Art of the Impossible, Oxford 2011". In: Listy filologické 137/1-2, 2014, str. 170-174. ISSN: 0024-4457. On-line.

"Velleius Paterculus - Florus, Dvojí pohled na římské dějiny (přeložila B. Mouchová), Praha 2013". In: Listy filologické 137/1-2, 2014, str. 178-184. ISSN: 0024-4457. Zkrácená verse on-line.

"B. Steinbock, Social Memory in Athenian Public Discourse, Ann Arbor 2013". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 50, 2014, str. 345-348. ISSN: 0046-1628. On-line.

"A. Tsakmakis - M. Tamiolaki (eds.), Thucydides between History and Literature, Berlin - New York 2013". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 50, 2014, str. 348-353. ISSN: 0046-1628. On-line.

"C. Baron, Timaeus of Tauromenium and Hellenistic Historiography, Cambridge 2013". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 50, 2014, str. 355-357. ISSN: 0046-1628. On-line.

"I. Worthington, Demosthenes of Athens and the Fall of Classical Greece, Oxford 2013". In: Listy filologické 137/3-4, 2014, str. 363-365. ISSN: 0024-4457. On-line.

 

2013

Odborné studie

"Killing of Eratosthenes between reality and mime (or, was Lysias 1 really pronounced?)". In: Graeco-latina Brunensia 18/1, 2013, str. 159-170. ISSN: 1803-7402. On-line.

"Ἀρετή of a Revolutionary". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 49, 2013, str. 33-47. ISSN: 0046-1628. On-line.

"Platónův vztah k dějinám lidstva a dějepisectví". In: Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice 5/10, 2013, s. 33-66.

Kapitola v knize

"Appendix: Životopisy řečníků". In: Dionýsios z Halikarnássu: O starých řečnících (přeložil a úvodní studií a komentářem opatřil Jiří Pavlík), Praha: Koniasch Latin Press 2013, str. 149-161. ISBN: 978-80-86791-80-7.

Recenze

"A. Rengakos - A. Tsakmakis (eds.), Brill’s Companion to Thucydides, Leiden-Boston 2012 (2006)." In: Listy filologické 136/1-2, 2013, str. 239-246. ISSN: 0024-4457. On-line.

"První kompletní překlad Polybiova díla do češtiny. Polybios, Dějiny I-IV (přeložil P. Oliva), Praha 2008-2012". In: Listy filologické 136/1-2, 2013, str. 254-257. ISSN: 0024-4457. On-line.

"M. S. Jensen, Writing Homer - A Study Based on Results from Modern Fieldwork, Viborg 2011". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 49, 2013, str. 213-217. ISSN: 0046-1628.

"A. Missiou, Literacy and Democracy in Fifth-century Athens, Cambridge 2011". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 49, 2013, str. 224-227. ISSN: 0046-1628.

"E. M. Harris - D. F. Leão - P. J. Rhodes (eds.), Law and Drama in Ancient Greece, London 2010". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 49, 2013, str. 227-231. ISSN: 0046-1628.

"J. L. Shear, Polis and Revolution - Responding to Oligarchy in Classical Athens, Cambridge 2011". In: Listy filologické 136/3-4, 2013, str. 523-529. ISSN: 0024-4457. On-line.

"P. Oliva, Polybios a jeho svět, Praha 2013". In: Listy filologické 136/3-4, 2013, str. 530-532". ISSN: 0024-4457. On-line.

Zprávy

"Konference Laetae segetes III". In: Avriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 55/2, 2013, str. 79-80. ISSN: 1211-3379.

 

2012

Odborné studie

"Eratosthenes in 412-1 (Some Comments on Lys. 12,42)". In: Eirene. Studia Graeca et Latina 48, 2012, str. 155-161. ISSN: 0046–1628. On-line.

Recenze

"E. Foster - D. Lateiner (eds.), Thucydides and Herodotus, Oxford 2012". In: Listy filologické 135/3-4, 2012, str. 438-442. ISSN: 0024-4457. On-line.

 


2011

Recenze

"S. C. Todd, A Commentary on Lysias (Speeches 1-11), Oxford 2007". In: Listy filologické 134/1-2, 2011, str. 149-151. ISSN: 0024-4457. On-line.

Zprávy

Petra Janouchová - Pavel Nývlt, "Europaeum 10th Classics Colloquium: Friends & Strangers". In: Avriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 53, 2011, str. 122-123. ISSN: 1211-3379.